Biobibliografia Marcina Kromera

master
dc.abstract.enThis master's thesis concerns mainly life and creations of Marcin Kromer who was the bishop of Warmia-Masuria diocese. In this work method of synthesis, method of analysis, and research method which is known as survey was applied. This paper consists of three chapters, among which the second one is crucial. It contains description of Marcin Kromer, introduces some facts about his life, chosen opuses and corespondency. Except that it features bibliographical listing of his works and short expose of bishop's home city - Biecz. It tells about its history, cultral life and its monuments. The first chapter sets idea of biobibliograpy out, tells about biobibliographical monograph, personal bibliography as well as bibliography entry compiling and runs example of biobibliographical dictionary. In the third chapter author's researches which were carried out among a large group of gimnazjum school students from two cities incident with Marcin Kromer were elaborated. Conclusions about knowledge of Marcin Kromer based on the studies were drawn. Probale reasons of aquiring such results were presented.pl
dc.abstract.plPraca magisterska w głównej mierze dotyczy osoby Marcina Kromera, który był biskupem warmińskim. W pracy zastosowano metodę analizy, syntezy oraz metodę badawczą jaką jest ankieta. Cała praca składa się z trzech rozdziałów, w którym kluczowy jest rozdział drugi. Opisuje on postać Marcina Kromera, przedstawia niektóre fakty z jego życia, wybrane pozycje literackie i korespondencję. Zawiera spis bibliograficzny dzieł oraz krótkie omówienie dotyczące rodzinnego miasta biskupa - Biecza. Mówi o jego historii, życiu kulturalnym i zabytkach. Rozdział pierwszy przybliża pojęcie biobibliografii, mówi o monografii biobibliograficznej i bibliografii osobowej, sporządzaniu not biograficznych, podaje przykład słownika biobibliograficznego. W rozdziale trzecim omówiono wyniki badań własnych przeprowadzonych na dużej grupie gimnazjalistów z dwóch miast związanych z Kromerem. Wyciągnięto wnioski na temat znajomości postaci Marcina Kromera na podstawie przeprowadzonych badań. Zaprezentowano przypuszczalne przyczyny uzyskania takich wyników.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPietrzyk, Zdzisław - 100248 pl
dc.contributor.authorKędzior, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerDługosz-Pysz, Agnieszka - 127729 pl
dc.contributor.reviewerPietrzyk, Zdzisław - 100248 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T02:50:09Z
dc.date.available2020-07-27T02:50:09Z
dc.date.submitted2016-10-11pl
dc.fieldofstudyzarządzanie informacjąpl
dc.identifier.apddiploma-110140-152267pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216158
dc.languagepolpl
dc.subject.enMarcin Kromer, Biecz, Lidzbark Warmiński, bishop of Warmia, biobibliographypl
dc.subject.plMarcin Kromer, Biecz, Lidzbark Warmiński, Biskup warmiński, Biobibliografiapl
dc.titleBiobibliografia Marcina Kromerapl
dc.title.alternativeMarcin Kromer Biobibliographypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This master's thesis concerns mainly life and creations of Marcin Kromer who was the bishop of Warmia-Masuria diocese. In this work method of synthesis, method of analysis, and research method which is known as survey was applied. This paper consists of three chapters, among which the second one is crucial. It contains description of Marcin Kromer, introduces some facts about his life, chosen opuses and corespondency. Except that it features bibliographical listing of his works and short expose of bishop's home city - Biecz. It tells about its history, cultral life and its monuments. The first chapter sets idea of biobibliograpy out, tells about biobibliographical monograph, personal bibliography as well as bibliography entry compiling and runs example of biobibliographical dictionary. In the third chapter author's researches which were carried out among a large group of gimnazjum school students from two cities incident with Marcin Kromer were elaborated. Conclusions about knowledge of Marcin Kromer based on the studies were drawn. Probale reasons of aquiring such results were presented.
dc.abstract.plpl
Praca magisterska w głównej mierze dotyczy osoby Marcina Kromera, który był biskupem warmińskim. W pracy zastosowano metodę analizy, syntezy oraz metodę badawczą jaką jest ankieta. Cała praca składa się z trzech rozdziałów, w którym kluczowy jest rozdział drugi. Opisuje on postać Marcina Kromera, przedstawia niektóre fakty z jego życia, wybrane pozycje literackie i korespondencję. Zawiera spis bibliograficzny dzieł oraz krótkie omówienie dotyczące rodzinnego miasta biskupa - Biecza. Mówi o jego historii, życiu kulturalnym i zabytkach. Rozdział pierwszy przybliża pojęcie biobibliografii, mówi o monografii biobibliograficznej i bibliografii osobowej, sporządzaniu not biograficznych, podaje przykład słownika biobibliograficznego. W rozdziale trzecim omówiono wyniki badań własnych przeprowadzonych na dużej grupie gimnazjalistów z dwóch miast związanych z Kromerem. Wyciągnięto wnioski na temat znajomości postaci Marcina Kromera na podstawie przeprowadzonych badań. Zaprezentowano przypuszczalne przyczyny uzyskania takich wyników.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Pietrzyk, Zdzisław - 100248
dc.contributor.authorpl
Kędzior, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Długosz-Pysz, Agnieszka - 127729
dc.contributor.reviewerpl
Pietrzyk, Zdzisław - 100248
dc.date.accessioned
2020-07-27T02:50:09Z
dc.date.available
2020-07-27T02:50:09Z
dc.date.submittedpl
2016-10-11
dc.fieldofstudypl
zarządzanie informacją
dc.identifier.apdpl
diploma-110140-152267
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216158
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Marcin Kromer, Biecz, Lidzbark Warmiński, bishop of Warmia, biobibliography
dc.subject.plpl
Marcin Kromer, Biecz, Lidzbark Warmiński, Biskup warmiński, Biobibliografia
dc.titlepl
Biobibliografia Marcina Kromera
dc.title.alternativepl
Marcin Kromer Biobibliography
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
23
Views per month
Views per city
Sanok
3
Wroclaw
3
Serock
2
Boardman
1
Dublin
1
Krakow
1
Poznan
1
Rzeszów
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available