Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi w Polsce

master
dc.abstract.enThis master thesis presents an analysis of the collective management of copyright or neighbouring rights in Poland, primarily by describing the most important issues concerning the organizations for the collective administration of copyright or neighbouring rights. The first chapter contains reflections on the legal nature of the organizations for the collective administration of copyright or neighbouring rights in Poland. Its content focuses on the status of these organizations, referring in particular to the provisions of the Law on Copyright and Related Rights of 4 February 1994. Subsequently, this master thesis presents issues related to the creation of the organization for the collective administration of copyright or neighbouring rights. Discussion of this issue required presentation of a proper procedure and reference to the provisions of the Law on Associations of 7 April 1989. The content of the second chapter refers to the aspect of functioning of the organizations for the collective administration of copyright or neighbouring rights in Poland. It describes the tasks of these entities, membership in them and supervision over them. The third chapter presents the issues of the scope and manner of functioning of the organizations for the collective administration of copyright or neighbouring rights in Poland. It describes the issues such as: the entrustment of copyright or neighbouring rights to these organizations, the collective management of copyright or neighbouring rights in internal relations, the collective management of copyright or neighbouring rights in external relations, remuneration tables, the activity of many collective administration organizations, presumptions connected with the activity of collective administration organizations, agreements between collective administration organizations, the regulations of the Directive 2014/26/EU of The European Parliament and of The Council of 26 February 2014 on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online use in the internal market. Chapter Four presents summary and opinion on the collective management of copyright or neighbouring rights in Poland. It contains all conclusions resulting from the analysis carried out in this master thesis.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy magisterskiej została przedstawiona analiza zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi w Polsce, przede wszystkim poprzez opisanie najważniejszych kwestii dotyczących organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Pierwszy rozdział zawiera rozważania na temat charakteru prawnego organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi w Polsce. Jego treść skupia się na statusie tych organizacji, odnosząc się w szczególności do przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych . Następnie zaprezentowane zostały kwestie dotyczące utworzenia organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Omówienie tego zagadnienia wymagało przedstawienia odpowiedniej procedury oraz nawiązania do przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Treść drugiego rozdziału odnosi się do aspektu funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi w Polsce. Zostały w nim zaprezentowane kwestie związane z zadaniami tych podmiotów, członkostwem w nich oraz sprawowaniem nad nimi nadzoru. Trzeci rozdział przedstawia już problematykę zakresu i sposobu działania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi w Polsce. Dokonano w nim omówienia takich zagadnień, jak: powierzanie praw autorskich lub praw pokrewnych takim organizacjom, zbiorowy zarząd prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi w stosunkach wewnętrznych, zbiorowy zarząd prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi w stosunkach zewnętrznych, tabele wynagrodzeń, działanie wielu organizacji zbiorowego zarządzania, domniemania związane z działalnością organizacji zbiorowego zarządzania, porozumienia między organizacjami zbiorowego zarządzania, założenia Dyrektywy 2014/26 w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Rozdział czwarty stanowi swoiste podsumowanie i ocenę zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi w Polsce. Zaprezentowano w nim wszelkie wnioski wynikające z analizy przeprowadzonej w niniejszej pracy magisterskiej.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMatlak, Andrzej - 130390 pl
dc.contributor.authorGolis, Filippl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerMatlak, Andrzej - 130390 pl
dc.contributor.reviewerStanisławska-Kloc, Sybilla - 132059 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T09:56:32Z
dc.date.available2020-07-27T09:56:32Z
dc.date.submitted2017-09-05pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-117387-131957pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222592
dc.languagepolpl
dc.subject.encopyright, collective management of copyright or neighbouring rights, organizations for the collective administration of copyright or neighbouring rights, neighbouring rightspl
dc.subject.plprawo autorskie, zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, prawa pokrewnepl
dc.titleZbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi w Polscepl
dc.title.alternativeCollective management of copyright or neighbouring rights in Polandpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This master thesis presents an analysis of the collective management of copyright or neighbouring rights in Poland, primarily by describing the most important issues concerning the organizations for the collective administration of copyright or neighbouring rights. The first chapter contains reflections on the legal nature of the organizations for the collective administration of copyright or neighbouring rights in Poland. Its content focuses on the status of these organizations, referring in particular to the provisions of the Law on Copyright and Related Rights of 4 February 1994. Subsequently, this master thesis presents issues related to the creation of the organization for the collective administration of copyright or neighbouring rights. Discussion of this issue required presentation of a proper procedure and reference to the provisions of the Law on Associations of 7 April 1989. The content of the second chapter refers to the aspect of functioning of the organizations for the collective administration of copyright or neighbouring rights in Poland. It describes the tasks of these entities, membership in them and supervision over them. The third chapter presents the issues of the scope and manner of functioning of the organizations for the collective administration of copyright or neighbouring rights in Poland. It describes the issues such as: the entrustment of copyright or neighbouring rights to these organizations, the collective management of copyright or neighbouring rights in internal relations, the collective management of copyright or neighbouring rights in external relations, remuneration tables, the activity of many collective administration organizations, presumptions connected with the activity of collective administration organizations, agreements between collective administration organizations, the regulations of the Directive 2014/26/EU of The European Parliament and of The Council of 26 February 2014 on collective management of copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online use in the internal market. Chapter Four presents summary and opinion on the collective management of copyright or neighbouring rights in Poland. It contains all conclusions resulting from the analysis carried out in this master thesis.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy magisterskiej została przedstawiona analiza zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi w Polsce, przede wszystkim poprzez opisanie najważniejszych kwestii dotyczących organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Pierwszy rozdział zawiera rozważania na temat charakteru prawnego organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi w Polsce. Jego treść skupia się na statusie tych organizacji, odnosząc się w szczególności do przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych . Następnie zaprezentowane zostały kwestie dotyczące utworzenia organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. Omówienie tego zagadnienia wymagało przedstawienia odpowiedniej procedury oraz nawiązania do przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Treść drugiego rozdziału odnosi się do aspektu funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi w Polsce. Zostały w nim zaprezentowane kwestie związane z zadaniami tych podmiotów, członkostwem w nich oraz sprawowaniem nad nimi nadzoru. Trzeci rozdział przedstawia już problematykę zakresu i sposobu działania organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi w Polsce. Dokonano w nim omówienia takich zagadnień, jak: powierzanie praw autorskich lub praw pokrewnych takim organizacjom, zbiorowy zarząd prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi w stosunkach wewnętrznych, zbiorowy zarząd prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi w stosunkach zewnętrznych, tabele wynagrodzeń, działanie wielu organizacji zbiorowego zarządzania, domniemania związane z działalnością organizacji zbiorowego zarządzania, porozumienia między organizacjami zbiorowego zarządzania, założenia Dyrektywy 2014/26 w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi. Rozdział czwarty stanowi swoiste podsumowanie i ocenę zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi w Polsce. Zaprezentowano w nim wszelkie wnioski wynikające z analizy przeprowadzonej w niniejszej pracy magisterskiej.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Matlak, Andrzej - 130390
dc.contributor.authorpl
Golis, Filip
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Matlak, Andrzej - 130390
dc.contributor.reviewerpl
Stanisławska-Kloc, Sybilla - 132059
dc.date.accessioned
2020-07-27T09:56:32Z
dc.date.available
2020-07-27T09:56:32Z
dc.date.submittedpl
2017-09-05
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-117387-131957
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/222592
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
copyright, collective management of copyright or neighbouring rights, organizations for the collective administration of copyright or neighbouring rights, neighbouring rights
dc.subject.plpl
prawo autorskie, zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, prawa pokrewne
dc.titlepl
Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi w Polsce
dc.title.alternativepl
Collective management of copyright or neighbouring rights in Poland
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Poznan
1
Rudzieniec
1
Szczecin
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available