Scena i Lutnia Robotnicza (1919-1921)

2021
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-10T02:49:22Z
dc.abstract.enThe article deals with Scena i Lutnia Robotnicza (the Workers' Stage and Lute), a group made up of workers who, under the direction of Antonina Sokolicz, were forming this theatre in 1919-1921 in Warsaw. The article presents the place of the Stage and Lute in the Sokolicz's artistic output and biography, reconstructs the fate of the theatre in connection with its assumptions and aspirations as a workers' theatre, and describes the most important artistic project - Hauptmann's "Tkacze" (Weavers). The article was written on the basis of the preserved archival materials from Antonina Sokolicz’s personal files, press reports on the activity of the group and theoretical texts by the group's director.pl
dc.abstract.plArtykuł dotyczy Sceny i Lutni Robotniczej, zespołu złożonego z robotników, którzy pod kierunkiem Antoniny Sokolicz tworzyli ten teatr w latach 1919-1921 w Warszawie. Artykuł prezentuje miejsce Sceny i Lutni w dorobku i biografii artystycznej Sokolicz, rekonstruuje losy teatru w powiązaniu z jego założeniami i aspiracjami jako teatru robotniczego, a także opisuje najważniejszy projekt artystyczny jakim byli "Tkacze" Hauptmanna. Artykuł został napisany w oparciu o zachowane materiały archiwalne z teczek osobowych Antoniny Sokolicz, relacje prasowe dotyczące działalności zespołu oraz teksty teoretyczne kierowniczki zespołu.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.contributor.authorMichalczyk, Barbara - 410004 pl
dc.date.accession2021-11-03pl
dc.date.accessioned2022-02-01T22:04:07Z
dc.date.available2022-02-01T22:04:07Z
dc.date.issued2021pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number165pl
dc.description.physical344-370pl
dc.description.publication1,2pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi10.34762/525j-g372pl
dc.identifier.eissn2720-0043pl
dc.identifier.issn1233-0477pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/287545
dc.identifier.weblinkhttps://didaskalia.pl/pl/artykul/scena-i-lutnia-robotnicza-1919-1921pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enAntonina Sokoliczpl
dc.subject.enScena i Lutnia Robotniczapl
dc.subject.enWorkers' Stage and Lutepl
dc.subject.enWarsawpl
dc.subject.entheatrepl
dc.subject.enworkers' theatrepl
dc.subject.plAntonina Sokoliczpl
dc.subject.plScena i Lutnia Robotniczapl
dc.subject.plWarszawapl
dc.subject.plteatrpl
dc.subject.plteatr robotniczypl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleScena i Lutnia Robotnicza (1919-1921)pl
dc.title.alternativeScena i Lutnia Robotnicza (Workers' Stage and Lute) (1919-1921)pl
dc.title.journalDidaskaliapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-10T02:49:22Z
dc.abstract.enpl
The article deals with Scena i Lutnia Robotnicza (the Workers' Stage and Lute), a group made up of workers who, under the direction of Antonina Sokolicz, were forming this theatre in 1919-1921 in Warsaw. The article presents the place of the Stage and Lute in the Sokolicz's artistic output and biography, reconstructs the fate of the theatre in connection with its assumptions and aspirations as a workers' theatre, and describes the most important artistic project - Hauptmann's "Tkacze" (Weavers). The article was written on the basis of the preserved archival materials from Antonina Sokolicz’s personal files, press reports on the activity of the group and theoretical texts by the group's director.
dc.abstract.plpl
Artykuł dotyczy Sceny i Lutni Robotniczej, zespołu złożonego z robotników, którzy pod kierunkiem Antoniny Sokolicz tworzyli ten teatr w latach 1919-1921 w Warszawie. Artykuł prezentuje miejsce Sceny i Lutni w dorobku i biografii artystycznej Sokolicz, rekonstruuje losy teatru w powiązaniu z jego założeniami i aspiracjami jako teatru robotniczego, a także opisuje najważniejszy projekt artystyczny jakim byli "Tkacze" Hauptmanna. Artykuł został napisany w oparciu o zachowane materiały archiwalne z teczek osobowych Antoniny Sokolicz, relacje prasowe dotyczące działalności zespołu oraz teksty teoretyczne kierowniczki zespołu.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.contributor.authorpl
Michalczyk, Barbara - 410004
dc.date.accessionpl
2021-11-03
dc.date.accessioned
2022-02-01T22:04:07Z
dc.date.available
2022-02-01T22:04:07Z
dc.date.issuedpl
2021
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
165
dc.description.physicalpl
344-370
dc.description.publicationpl
1,2
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doipl
10.34762/525j-g372
dc.identifier.eissnpl
2720-0043
dc.identifier.issnpl
1233-0477
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/287545
dc.identifier.weblinkpl
https://didaskalia.pl/pl/artykul/scena-i-lutnia-robotnicza-1919-1921
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
Antonina Sokolicz
dc.subject.enpl
Scena i Lutnia Robotnicza
dc.subject.enpl
Workers' Stage and Lute
dc.subject.enpl
Warsaw
dc.subject.enpl
theatre
dc.subject.enpl
workers' theatre
dc.subject.plpl
Antonina Sokolicz
dc.subject.plpl
Scena i Lutnia Robotnicza
dc.subject.plpl
Warszawa
dc.subject.plpl
teatr
dc.subject.plpl
teatr robotniczy
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Scena i Lutnia Robotnicza (1919-1921)
dc.title.alternativepl
Scena i Lutnia Robotnicza (Workers' Stage and Lute) (1919-1921)
dc.title.journalpl
Didaskalia
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Koszalin
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Krakow
1