Wytrząsane kultury in vitro odmian hodowlanych dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum L.)

master
dc.abstract.enSt. John's wort herb (Hypericum perforatum L.) has a very rich chemical composition, containing naphthodianthrone derivatives (dimeric anthraquinones), flavonoids, catechins and their derivatives, phenolic acids, xanthones, phloroglucinol derivatives and essential oil. The generous chemical composition of this raw material determines its numerous therapeutic applications.The aim of the study was the cultivation of agitated shoot cultures of the St. John's wort cultivars "Elixir", "Helos" and "Topas", for 3 weeks on the MS medium (according to Murashige and Skoog) with the addition of plant growth regulators: 0.1 mg/l BAP (6-benzylaminopurine) and 0.1 mg/l NAA (1-naphthylacetic acid) and supplementing them with phenylalanine (precursor) and/or methyl jasmonate (elicitor) for 2, 4 or 7 days. Then, the biomass was subjected to chromatographic analysis, determining the content of secondary metabolites (phenolic acids, flavonoids, catechins).The presence of protocatechuic acid, 3,4-dihydroxyphenylacetic acid, chlorogenic acid, neochlorogenic acid, cryptochlorogenic acid, quercetin, luteolin, kaempferol, hyperoside, rutoside, quercitin, catechin and epicatechin was confirmed in all tested samples. The presence of p-hydroxybenzoic acid, p-coumaric acid, apigetrin, epigallocatechin and epicatechin gallate was additionally confirmed in biomass extracts supplemented with phenylalanine. A quantitatively dominant group of metabolites were flavonoids (max. 3.3g/100g dw), including quercetin. It has been shown that the supplementation of the culture medium with phenylalanine causes an increase in the content of the analysed groups of metabolites in the biomass, while the elicitation by methyl jasmonate results mainly in an increase in the content of phenolic acids. A synergistic effect was also demonstrated when phenylalanine was administered together with methyl jasmonate.pl
dc.abstract.plZiele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum L.) posiada bardzo bogaty skład chemiczny, zawiera pochodne naftodiantronu (dimeryczne antrachinony), flawonoidy, katechiny i ich pochodne, kwasy fenolowe, ksantony, pochodne floroglucynolu oraz olejek eteryczny. Bogaty skład chemiczny tego surowca determinuje jego liczne zastosowania terapeutyczne.Celem pracy było prowadzenie wytrząsanych kultur pędowych trzech odmian hodowlanych dziurawca zwyczajnego: „Elixir”, „Helos” i „Topas”, trwającej 3 tygodnie na podłożu MS (wg. Murashige i Skoog) z dodatkiem regulatorów wzrostu i różnicowania roślin: 0,1 mg/l BAP (6-benzyloaminopuryny) i 0,1 mg/l NAA (kwasu 1-naftylooctowego) oraz suplementowanie ich fenyloalaniną (prekursor) i/lub jasmonianem metylu (elicytor) przez 2, 4 lub 7 dni. Następnie poddano biomasę analizie chromatograficznej w celu oznaczenia zawartości metabolitów wtórnych (kwasów fenolowych, flawonoidów, katechin). We wszystkich badanych próbkach potwierdzono obecność: kwasu protokatechowego, kwasu 3,4- dihydroksyfenylooctowego, kwasu chlorogenowego, kwasu neochlorogenowego, kwasu kryptochlorogenowego, kwercetyny, luteoliny, kemferolu, hyperozydu, rutozydu, kwercytryny, katechiny oraz epikatechiny. W ekstraktach z biomasy, którą suplementowano fenyloalaniną potwierdzono dodatkowo obecność: kwasu p-hydroksybenzoesowego, kwasu p-kumarowego, apigetryny, epigallokatechiny oraz galusanu epikatechiny. Dominującą ilościowo grupą metabolitów były flawonoidy (maksymalnie 3,3g/100g dw), a wśród nich kwercetyna. Wykazano, że suplementacja podłoża hodowlanego fenyloalaniną powoduje w biomasie wzrost zawartości analizowanych grup metabolitów, natomiast elicytacja jasmonianem metylu skutkuje głównie wzrostem zawartości kwasów fenolowych. Wykazano również synergistyczny efekt po podaniu fenyloalaniny razem z jasmonianem metylu.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKwiecień, Inga - 162239 pl
dc.contributor.authorTomczyk, Angelikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerKwiecień, Inga - 162239 pl
dc.contributor.reviewerSzopa, Agnieszka - 140550 pl
dc.date.accessioned2022-02-11T22:32:03Z
dc.date.available2022-02-11T22:32:03Z
dc.date.submitted2021-07-15pl
dc.fieldofstudykosmetologiapl
dc.identifier.apddiploma-146906-278656pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/288078
dc.languagepolpl
dc.subject.enSt. John's wort, agitated cultures, accumulation of metabolites, phenylalanine, methyl jasmonatepl
dc.subject.pldziurawiec zwyczajny, kultury wytrząsane, akumulacja metabolitów, fenyloalanina, jasmonian metylupl
dc.titleWytrząsane kultury in vitro odmian hodowlanych dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum L.)pl
dc.title.alternativeIn vitro agitated cultures of St. John’s wort (Hypericum perforatum L.) cultivarspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
St. John's wort herb (Hypericum perforatum L.) has a very rich chemical composition, containing naphthodianthrone derivatives (dimeric anthraquinones), flavonoids, catechins and their derivatives, phenolic acids, xanthones, phloroglucinol derivatives and essential oil. The generous chemical composition of this raw material determines its numerous therapeutic applications.The aim of the study was the cultivation of agitated shoot cultures of the St. John's wort cultivars "Elixir", "Helos" and "Topas", for 3 weeks on the MS medium (according to Murashige and Skoog) with the addition of plant growth regulators: 0.1 mg/l BAP (6-benzylaminopurine) and 0.1 mg/l NAA (1-naphthylacetic acid) and supplementing them with phenylalanine (precursor) and/or methyl jasmonate (elicitor) for 2, 4 or 7 days. Then, the biomass was subjected to chromatographic analysis, determining the content of secondary metabolites (phenolic acids, flavonoids, catechins).The presence of protocatechuic acid, 3,4-dihydroxyphenylacetic acid, chlorogenic acid, neochlorogenic acid, cryptochlorogenic acid, quercetin, luteolin, kaempferol, hyperoside, rutoside, quercitin, catechin and epicatechin was confirmed in all tested samples. The presence of p-hydroxybenzoic acid, p-coumaric acid, apigetrin, epigallocatechin and epicatechin gallate was additionally confirmed in biomass extracts supplemented with phenylalanine. A quantitatively dominant group of metabolites were flavonoids (max. 3.3g/100g dw), including quercetin. It has been shown that the supplementation of the culture medium with phenylalanine causes an increase in the content of the analysed groups of metabolites in the biomass, while the elicitation by methyl jasmonate results mainly in an increase in the content of phenolic acids. A synergistic effect was also demonstrated when phenylalanine was administered together with methyl jasmonate.
dc.abstract.plpl
Ziele dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum L.) posiada bardzo bogaty skład chemiczny, zawiera pochodne naftodiantronu (dimeryczne antrachinony), flawonoidy, katechiny i ich pochodne, kwasy fenolowe, ksantony, pochodne floroglucynolu oraz olejek eteryczny. Bogaty skład chemiczny tego surowca determinuje jego liczne zastosowania terapeutyczne.Celem pracy było prowadzenie wytrząsanych kultur pędowych trzech odmian hodowlanych dziurawca zwyczajnego: „Elixir”, „Helos” i „Topas”, trwającej 3 tygodnie na podłożu MS (wg. Murashige i Skoog) z dodatkiem regulatorów wzrostu i różnicowania roślin: 0,1 mg/l BAP (6-benzyloaminopuryny) i 0,1 mg/l NAA (kwasu 1-naftylooctowego) oraz suplementowanie ich fenyloalaniną (prekursor) i/lub jasmonianem metylu (elicytor) przez 2, 4 lub 7 dni. Następnie poddano biomasę analizie chromatograficznej w celu oznaczenia zawartości metabolitów wtórnych (kwasów fenolowych, flawonoidów, katechin). We wszystkich badanych próbkach potwierdzono obecność: kwasu protokatechowego, kwasu 3,4- dihydroksyfenylooctowego, kwasu chlorogenowego, kwasu neochlorogenowego, kwasu kryptochlorogenowego, kwercetyny, luteoliny, kemferolu, hyperozydu, rutozydu, kwercytryny, katechiny oraz epikatechiny. W ekstraktach z biomasy, którą suplementowano fenyloalaniną potwierdzono dodatkowo obecność: kwasu p-hydroksybenzoesowego, kwasu p-kumarowego, apigetryny, epigallokatechiny oraz galusanu epikatechiny. Dominującą ilościowo grupą metabolitów były flawonoidy (maksymalnie 3,3g/100g dw), a wśród nich kwercetyna. Wykazano, że suplementacja podłoża hodowlanego fenyloalaniną powoduje w biomasie wzrost zawartości analizowanych grup metabolitów, natomiast elicytacja jasmonianem metylu skutkuje głównie wzrostem zawartości kwasów fenolowych. Wykazano również synergistyczny efekt po podaniu fenyloalaniny razem z jasmonianem metylu.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kwiecień, Inga - 162239
dc.contributor.authorpl
Tomczyk, Angelika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Kwiecień, Inga - 162239
dc.contributor.reviewerpl
Szopa, Agnieszka - 140550
dc.date.accessioned
2022-02-11T22:32:03Z
dc.date.available
2022-02-11T22:32:03Z
dc.date.submittedpl
2021-07-15
dc.fieldofstudypl
kosmetologia
dc.identifier.apdpl
diploma-146906-278656
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/288078
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
St. John's wort, agitated cultures, accumulation of metabolites, phenylalanine, methyl jasmonate
dc.subject.plpl
dziurawiec zwyczajny, kultury wytrząsane, akumulacja metabolitów, fenyloalanina, jasmonian metylu
dc.titlepl
Wytrząsane kultury in vitro odmian hodowlanych dziurawca zwyczajnego (Hypericum perforatum L.)
dc.title.alternativepl
In vitro agitated cultures of St. John’s wort (Hypericum perforatum L.) cultivars
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
30
Views per month
Views per city
Krakow
6
Wroclaw
4
Bydgoszcz
2
Słupsk
2
Warsaw
2
Częstochowa
1
Dublin
1
Gliwice
1
Katowice
1
Koluszki
1

No access

No Thumbnail Available
Collections