Kreowanie wizerunku miasta Lwów w XXI wieku

master
dc.abstract.enIn the modern world, cities are increasingly competing with each other for attractingtourists, investors and even residents. In such realities, the strong and positive city imageplays a huge role. Ukrainian cities are just beginning to realize the importance of the imagefor the general development of the region. Regardless of the relevance of this topic, no studieson the image of Ukrainian cities, including Lviv, have yet been prepared.The aim of the thesis is to characterize the process of establishment of the image ofLviv in 21st century. This paper presents theoretical foundations regarding the concept ofimage, its types, functions and tools. Also, in the thesis are described the genesis of theprocess of creating the image of Lviv, the most important strategies and programs. What ismore, the paper analysed the current situation related to the image of Lviv, mistakes made onthe way to improving the image, as well as the main problems occurring not only in the city,but in the whole country. The study tried also to propose solutions to improving the existingimage. For the needs of the paper a literature study was conducted and the technique ofanalysis of source material was used. Based on the research, it was found that Lviv has hugeprogress in the field of conscious image creation.pl
dc.abstract.plWe współczesnym świecie miasta coraz częściej konkurują między sobą w procesieprzyciągania turystów, inwestorów, a nawet mieszkańców. W takich realiach ogromną rolęma silny i pozytywny wizerunek miasta. Miasta Ukraińskie dopiero zaczynają uświadamiaćznaczenie wizerunku dla ogólnego rozwoju regionu. Nie zważając na aktualność tego tematu,nie powstały jeszcze opracowania na temat kreowania wizerunku Ukraińskich miast, w tymLwowa.Celem pracy jest dokonanie charakterystyki kształtowania wizerunku Lwowa w XXI wieku.W pracy zostały przedstawione podstawy teoretyczne dotyczące pojęcia wizerunku, jegorodzajów, funkcji oraz narzędzi. Ponadto przedstawiono genezę procesu kreowania wizerunkuLwowa, opisano najważniejsze stworzone strategie i programy. Przeanalizowano takżeaktualną sytuację, jeśli chodzi o wizerunek Lwowa, błędy popełniane na drodze do poprawywizerunku, a także główne problemy występujące nie tylko w mieście, ale w całym państwie.W pracy starano się również zaproponować własne rozwiązania w celu poprawy istniejącegowizerunku. Na potrzeby opracowania przeprowadzono studium literaturowe i wykorzystanotechnikę analizy materiałów źródłowych. Na podstawie badań stwierdzono, iż Lwów maogromne postępy w zakresie świadomego kreowania pożądanego wizerunku.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorBatorski, Jarema - 127259 pl
dc.contributor.authorPayuk, Vasylpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBatorski, Jarema - 127259 pl
dc.contributor.reviewerKurleto, Małgorzata - 160656 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T19:49:51Z
dc.date.available2020-07-27T19:49:51Z
dc.date.submitted2018-10-19pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystycepl
dc.identifier.apddiploma-127392-198899pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231278
dc.languagepolpl
dc.subject.enimage creation – Lviv – developmentpl
dc.subject.plkreowanie wizerunku – Lwów – rozwójpl
dc.titleKreowanie wizerunku miasta Lwów w XXI wiekupl
dc.title.alternativeCreation of Lviv city image in the 21st centurypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In the modern world, cities are increasingly competing with each other for attractingtourists, investors and even residents. In such realities, the strong and positive city imageplays a huge role. Ukrainian cities are just beginning to realize the importance of the imagefor the general development of the region. Regardless of the relevance of this topic, no studieson the image of Ukrainian cities, including Lviv, have yet been prepared.The aim of the thesis is to characterize the process of establishment of the image ofLviv in 21st century. This paper presents theoretical foundations regarding the concept ofimage, its types, functions and tools. Also, in the thesis are described the genesis of theprocess of creating the image of Lviv, the most important strategies and programs. What ismore, the paper analysed the current situation related to the image of Lviv, mistakes made onthe way to improving the image, as well as the main problems occurring not only in the city,but in the whole country. The study tried also to propose solutions to improving the existingimage. For the needs of the paper a literature study was conducted and the technique ofanalysis of source material was used. Based on the research, it was found that Lviv has hugeprogress in the field of conscious image creation.
dc.abstract.plpl
We współczesnym świecie miasta coraz częściej konkurują między sobą w procesieprzyciągania turystów, inwestorów, a nawet mieszkańców. W takich realiach ogromną rolęma silny i pozytywny wizerunek miasta. Miasta Ukraińskie dopiero zaczynają uświadamiaćznaczenie wizerunku dla ogólnego rozwoju regionu. Nie zważając na aktualność tego tematu,nie powstały jeszcze opracowania na temat kreowania wizerunku Ukraińskich miast, w tymLwowa.Celem pracy jest dokonanie charakterystyki kształtowania wizerunku Lwowa w XXI wieku.W pracy zostały przedstawione podstawy teoretyczne dotyczące pojęcia wizerunku, jegorodzajów, funkcji oraz narzędzi. Ponadto przedstawiono genezę procesu kreowania wizerunkuLwowa, opisano najważniejsze stworzone strategie i programy. Przeanalizowano takżeaktualną sytuację, jeśli chodzi o wizerunek Lwowa, błędy popełniane na drodze do poprawywizerunku, a także główne problemy występujące nie tylko w mieście, ale w całym państwie.W pracy starano się również zaproponować własne rozwiązania w celu poprawy istniejącegowizerunku. Na potrzeby opracowania przeprowadzono studium literaturowe i wykorzystanotechnikę analizy materiałów źródłowych. Na podstawie badań stwierdzono, iż Lwów maogromne postępy w zakresie świadomego kreowania pożądanego wizerunku.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Batorski, Jarema - 127259
dc.contributor.authorpl
Payuk, Vasyl
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Batorski, Jarema - 127259
dc.contributor.reviewerpl
Kurleto, Małgorzata - 160656
dc.date.accessioned
2020-07-27T19:49:51Z
dc.date.available
2020-07-27T19:49:51Z
dc.date.submittedpl
2018-10-19
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce
dc.identifier.apdpl
diploma-127392-198899
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231278
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
image creation – Lviv – development
dc.subject.plpl
kreowanie wizerunku – Lwów – rozwój
dc.titlepl
Kreowanie wizerunku miasta Lwów w XXI wieku
dc.title.alternativepl
Creation of Lviv city image in the 21st century
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Boardman
1
Dublin
1
Krakow
1
Poznan
1
Rokitnica
1
Warsaw
1
Środa Śląska
1

No access

No Thumbnail Available