Postrzeganie wybranych elementów systemu motywacyjnego przez pracowników - na przykładzie firmy z branży budowlanej

master
dc.abstract.enThis master’s thesis entitled "Perception of selected elements of the incentive system by employees - on the example of a construction company." It is devoted to the subject of motivation, incentive systems, their components and wages. In addition, the difference between motivation and manipulation is explained in the work, and also the issue of factors causing demotivation in employees is addressed. The main problem is the question: Which elements of the incentive system used in a construction company have the greatest impact on motivation for employees? The aim of the work is to find the answer to the question being the main research problem and to answer the detailed questions in the subchapter on the methodological basis of own research. The goal was achieved through studying literature, analyzing own research and drawing conclusions. The most important of them is: the most important elements of the incentive system for employees of a company from the construction industry are remuneration at an adequate level to the work performed, constant development and participation in trainings raising professional competences as well as flexible working time.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca zatytułowana ,,Postrzeganie wybranych elementów systemu motywacyjnego przez pracowników - na przykładzie firmy branży budowlanej.” Poświęcona jest tematyce motywacji, systemów motywacyjnych, ich składowych a także wynagrodzeń. Dodatkowo w pracy wyjaśniona zostaje różnica między motywacją a manipulacją a także poruszona zostaje kwestia czynników powodujących demotywację u pracowników. Problem główny pracy stanowi pytanie: Które elementy systemu motywacyjnego stosowane w firmie z branży budowlanej mają największy wpływ na motywację do pracy pracowników? Celem pracy jest znalezienie odpowiedzi na pytanie będące głównym problemem badawczym oraz udzielenie odpowiedzi na pytania szczegółowe, znajdujące się w podrozdziale dot. metodologicznych podstaw badań własnych. Cel zrealizowany został poprzez studia nad literaturą, analizę badań własnych oraz wyciągnięcie wniosków. Najważniejszy z nich brzmi: najistotniejsze elementy systemu motywacyjnego dla pracowników firmy z branży budowlanej to wynagrodzenie na adekwatnym poziomie do wykonywanej pracy, stały rozwój i uczestnictwo w szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe a także elastyczny czas pracy.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorRosiński, Jerzypl
dc.contributor.authorStefanów, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerRosiński, Jerzypl
dc.contributor.reviewerDyląg, Anna - 127842 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T20:11:42Z
dc.date.available2020-07-27T20:11:42Z
dc.date.submitted2018-10-10pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-127763-178024pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231612
dc.languagepolpl
dc.subject.enKeywords: motivation - organization - employer - employee - motivation systempl
dc.subject.plSłowa kluczowe: motywacja - organizacja - pracodawca - pracownik - system motywacyjnypl
dc.titlePostrzeganie wybranych elementów systemu motywacyjnego przez pracowników - na przykładzie firmy z branży budowlanejpl
dc.title.alternativePerception of selected elements of the incentive system by employees - on the example of a construction companypl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This master’s thesis entitled "Perception of selected elements of the incentive system by employees - on the example of a construction company." It is devoted to the subject of motivation, incentive systems, their components and wages. In addition, the difference between motivation and manipulation is explained in the work, and also the issue of factors causing demotivation in employees is addressed. The main problem is the question: Which elements of the incentive system used in a construction company have the greatest impact on motivation for employees? The aim of the work is to find the answer to the question being the main research problem and to answer the detailed questions in the subchapter on the methodological basis of own research. The goal was achieved through studying literature, analyzing own research and drawing conclusions. The most important of them is: the most important elements of the incentive system for employees of a company from the construction industry are remuneration at an adequate level to the work performed, constant development and participation in trainings raising professional competences as well as flexible working time.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca zatytułowana ,,Postrzeganie wybranych elementów systemu motywacyjnego przez pracowników - na przykładzie firmy branży budowlanej.” Poświęcona jest tematyce motywacji, systemów motywacyjnych, ich składowych a także wynagrodzeń. Dodatkowo w pracy wyjaśniona zostaje różnica między motywacją a manipulacją a także poruszona zostaje kwestia czynników powodujących demotywację u pracowników. Problem główny pracy stanowi pytanie: Które elementy systemu motywacyjnego stosowane w firmie z branży budowlanej mają największy wpływ na motywację do pracy pracowników? Celem pracy jest znalezienie odpowiedzi na pytanie będące głównym problemem badawczym oraz udzielenie odpowiedzi na pytania szczegółowe, znajdujące się w podrozdziale dot. metodologicznych podstaw badań własnych. Cel zrealizowany został poprzez studia nad literaturą, analizę badań własnych oraz wyciągnięcie wniosków. Najważniejszy z nich brzmi: najistotniejsze elementy systemu motywacyjnego dla pracowników firmy z branży budowlanej to wynagrodzenie na adekwatnym poziomie do wykonywanej pracy, stały rozwój i uczestnictwo w szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe a także elastyczny czas pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Rosiński, Jerzy
dc.contributor.authorpl
Stefanów, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Rosiński, Jerzy
dc.contributor.reviewerpl
Dyląg, Anna - 127842
dc.date.accessioned
2020-07-27T20:11:42Z
dc.date.available
2020-07-27T20:11:42Z
dc.date.submittedpl
2018-10-10
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-127763-178024
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/231612
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Keywords: motivation - organization - employer - employee - motivation system
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: motywacja - organizacja - pracodawca - pracownik - system motywacyjny
dc.titlepl
Postrzeganie wybranych elementów systemu motywacyjnego przez pracowników - na przykładzie firmy z branży budowlanej
dc.title.alternativepl
Perception of selected elements of the incentive system by employees - on the example of a construction company
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
35
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Domatowko
3
Krakow
3
Pilawa
3
Gdynia
2
Katowice
2
Zabrze
2
Bialystok
1
Dublin
1
Kutno
1

No access

No Thumbnail Available