Case Study, jako gatunek piśmiennictwa

master
dc.abstract.enThis master’s thesis try to describe a new genre – case study - which is originate in new media, especially in bussines and trade media. The aim of the case study is to describe a solutions apply for specialist in projects in order to reader can learn by reading text and apply this solution in analogical situation. It’s most common as well in big corporation where company wants to transfer knowledge from specialist or workers to other people in this organization. It is make possible to build a base of knowledge and organization’s know how.pl
dc.abstract.otherWraz z rozwojem mediów, głównie w internecie, oraz pojawieniem się znacznie większej ilości tytułów branżowych, powstają nowe gatunki piśmiennictwa, które będąc coraz częściej publikowane, mają szansę stać się nowymi gatunkami dziennikarskimi. Wpisującym się w ten nurt przykładem jest case study, gatunek piśmiennictwa, którego w prawdzie nie możemy jeszcze nazwać typowym gatunkiem dziennikarskim, jednak jego rosnąca popularność sprawia, że warto przyjrzeć się temu gatunkowi tekstów bliżej. Dla wielu samo case study, to narzędzie, które wykorzystywane jest głównie w badaniach socjologicznych. Znane jest również z medycyny, która w swojej praktyce wykorzystuje analizy przypadków, aby powielać najlepsze rozwiązania, wyciągać z nich wnioski i ukazywać związki przyczynowo - skutkowe.Praca ta jest próbą opisania gatunku case study wykorzystywanego w mediach branżowych, internecie, ale również w zamkniętych organizacjach. Punktem wspólnym tych dwóch przypadków jest cel pisanych analiz: edukacja czytelników tych tekstów, oraz ukazywanie sprawdzonych rozwiązań. Celowo podkreślany jest tutaj cel edukacyjny, ponieważ oprócz tego, case study wykorzystywane są również w celach m.in. marketingowych czy referencyjnych. Poświęconych zostanie temu również kilka stron niniejszej pracy, lecz bez wchodzenia w szczegóły - tego typu teksty są zdecydowanie mniej skomplikowane i nie wymagają tak dużego przygotowania, jak przy case study służącym edukacji.Chcąc usystematyzować wiedzę na temat samego gatunku, jego charakterystyki oraz tworzenia, praca została podzielona na cztery rozdziały. W pierwszym rozdziale została przedstawiona ogólna charakterystyka case study, definicje używane w niniejszej pracy oraz rola autora tekstu w całym procesie tworzenia analizy przypadku.Rozdział drugi poświęcony został przedstawieniu pełnego procesu tworzenia case study, począwszy od doboru odpowiedniego przypadku do opisania, zebrania i zweryfikowania informacji, po skonstruowanie ostatecznej formy tekstu.W rozdziale trzecim została przeprowadzona analiza ogólnodostępnych case study, publikowanych w branżowych magazynach, głównie związanych z nowymi technologiami, marketingiem, piarem oraz biznesem. Rozdział ten został podzielony na podrozdziały odpowiadające poszczególnym elementom case study celem pokazania konkretnych fragmentów oraz ich przeanalizowania. W rozdziale czwartym zostały przedstawione badania dotyczące case study przeprowadzone w jednym z największych polskich banków, wśród konsultantów, którzy uczestniczyli w projekcie szkoleniowym opartym na edukacji poprzez udostępnianie case study. Celem tej pracy jest ukazanie jednego z gatunków piśmiennictwa, który co prawda jest znany już od dawna i wykorzystywany w różnych dziedzinach nauki (głównie w medycynie i psychologii), jednak coraz częstsze wykorzystywanie tego typu tekstów na łamach branżowych magazynów skłania do zastanowienia się, czy z upływem czasu gatunek nie zostanie przyjęty jako jeden z gatunków dziennikarstwa specjalistycznego? Na tak jednoznaczne sądy jeszcze jest za wcześnie, jednak warto przyjrzeć się bliżej temu zjawisku.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKajtoch, Wojciech - 128593 pl
dc.contributor.authorOlszański, Pawełpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWolny-Zmorzyński, Kazimierz - 132728 pl
dc.contributor.reviewerKajtoch, Wojciech - 128593 pl
dc.date.accessioned2020-07-21T22:47:33Z
dc.date.available2020-07-21T22:47:33Z
dc.date.submitted2011-10-12pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-62122-105724pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175738
dc.subject.encase study, case study method, new journalism genre, new genre originate in new mediapl
dc.subject.othercase study, analiza przypadków, nowe gatunki dziennikarskie, gatunki piśmiennictwa, gatunki dziennikarskie tworzone przez nowe mediapl
dc.titleCase Study, jako gatunek piśmiennictwapl
dc.title.alternativeCase study as a new genre literary textspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This master’s thesis try to describe a new genre – case study - which is originate in new media, especially in bussines and trade media. The aim of the case study is to describe a solutions apply for specialist in projects in order to reader can learn by reading text and apply this solution in analogical situation. It’s most common as well in big corporation where company wants to transfer knowledge from specialist or workers to other people in this organization. It is make possible to build a base of knowledge and organization’s know how.
dc.abstract.otherpl
Wraz z rozwojem mediów, głównie w internecie, oraz pojawieniem się znacznie większej ilości tytułów branżowych, powstają nowe gatunki piśmiennictwa, które będąc coraz częściej publikowane, mają szansę stać się nowymi gatunkami dziennikarskimi. Wpisującym się w ten nurt przykładem jest case study, gatunek piśmiennictwa, którego w prawdzie nie możemy jeszcze nazwać typowym gatunkiem dziennikarskim, jednak jego rosnąca popularność sprawia, że warto przyjrzeć się temu gatunkowi tekstów bliżej. Dla wielu samo case study, to narzędzie, które wykorzystywane jest głównie w badaniach socjologicznych. Znane jest również z medycyny, która w swojej praktyce wykorzystuje analizy przypadków, aby powielać najlepsze rozwiązania, wyciągać z nich wnioski i ukazywać związki przyczynowo - skutkowe.Praca ta jest próbą opisania gatunku case study wykorzystywanego w mediach branżowych, internecie, ale również w zamkniętych organizacjach. Punktem wspólnym tych dwóch przypadków jest cel pisanych analiz: edukacja czytelników tych tekstów, oraz ukazywanie sprawdzonych rozwiązań. Celowo podkreślany jest tutaj cel edukacyjny, ponieważ oprócz tego, case study wykorzystywane są również w celach m.in. marketingowych czy referencyjnych. Poświęconych zostanie temu również kilka stron niniejszej pracy, lecz bez wchodzenia w szczegóły - tego typu teksty są zdecydowanie mniej skomplikowane i nie wymagają tak dużego przygotowania, jak przy case study służącym edukacji.Chcąc usystematyzować wiedzę na temat samego gatunku, jego charakterystyki oraz tworzenia, praca została podzielona na cztery rozdziały. W pierwszym rozdziale została przedstawiona ogólna charakterystyka case study, definicje używane w niniejszej pracy oraz rola autora tekstu w całym procesie tworzenia analizy przypadku.Rozdział drugi poświęcony został przedstawieniu pełnego procesu tworzenia case study, począwszy od doboru odpowiedniego przypadku do opisania, zebrania i zweryfikowania informacji, po skonstruowanie ostatecznej formy tekstu.W rozdziale trzecim została przeprowadzona analiza ogólnodostępnych case study, publikowanych w branżowych magazynach, głównie związanych z nowymi technologiami, marketingiem, piarem oraz biznesem. Rozdział ten został podzielony na podrozdziały odpowiadające poszczególnym elementom case study celem pokazania konkretnych fragmentów oraz ich przeanalizowania. W rozdziale czwartym zostały przedstawione badania dotyczące case study przeprowadzone w jednym z największych polskich banków, wśród konsultantów, którzy uczestniczyli w projekcie szkoleniowym opartym na edukacji poprzez udostępnianie case study. Celem tej pracy jest ukazanie jednego z gatunków piśmiennictwa, który co prawda jest znany już od dawna i wykorzystywany w różnych dziedzinach nauki (głównie w medycynie i psychologii), jednak coraz częstsze wykorzystywanie tego typu tekstów na łamach branżowych magazynów skłania do zastanowienia się, czy z upływem czasu gatunek nie zostanie przyjęty jako jeden z gatunków dziennikarstwa specjalistycznego? Na tak jednoznaczne sądy jeszcze jest za wcześnie, jednak warto przyjrzeć się bliżej temu zjawisku.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kajtoch, Wojciech - 128593
dc.contributor.authorpl
Olszański, Paweł
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wolny-Zmorzyński, Kazimierz - 132728
dc.contributor.reviewerpl
Kajtoch, Wojciech - 128593
dc.date.accessioned
2020-07-21T22:47:33Z
dc.date.available
2020-07-21T22:47:33Z
dc.date.submittedpl
2011-10-12
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-62122-105724
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175738
dc.subject.enpl
case study, case study method, new journalism genre, new genre originate in new media
dc.subject.otherpl
case study, analiza przypadków, nowe gatunki dziennikarskie, gatunki piśmiennictwa, gatunki dziennikarskie tworzone przez nowe media
dc.titlepl
Case Study, jako gatunek piśmiennictwa
dc.title.alternativepl
Case study as a new genre literary texts
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Krakow
6
Częstochowa
2
Dublin
2
Wroclaw
2
Gdynia
1
Leszno
1
Lodz
1
Papendrecht
1
Przemysl
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available