Specyfika branży a działania społecznej odpowiedzialności biznesu

licenciate
dc.abstract.enThe paper presents the activities in the sphere of social responsibility, they take two companies with totally different industries. PKompania Piwowarska operates a low reputation in the industry - alcohol. Marketing of products, which produces Danone is not regulated by law, and the absence of restrictions on the amount of produced yogurt or how advertising contributes to the fact that there are sensitive products. Thus, whether socially responsible actions taken by Kompania Piwowarska differ from those made ​​by Danone, which as we all know is socially acceptable? What differences and similarities can be observed that the activities undertaken by both companies' CSR? How to cope Kompania Piwowarska with creating a positive image of the company, creating products that contribute to the formation of alcohol problems among the population? How to link your company's economic goals and those of CSR, which focus in particular on the fight against alcohol addiction?Both the Kompania Piwowarska and Danone very good use of the potential for socially responsible actions. Acting in various industries are perfectly able to use all the positive features arising from the existence of a particular market. The activities of both companies, in many respects are similar, as are focused on similar areas. The difference is only characteristic of the industry in which they work and the risk of it flowing branding.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest przedstawienie działań w sferze społecznej odpowiedzialności, jakie podejmują dwie firmy z zupełnie różnych branż. Kompania Piwowarska działa w branży niskiej reputacji - alkoholowej. Obrót produktami, jakie wytwarza Danone nie jest regulowany ustawowo, zatem brak ograniczeń dotyczących ilości wytwarzanych jogurtów czy sposobu reklamowania przyczynia się do tego, że nie są to produkty drażliwe. Zatem czy działania społecznie odpowiedzialne podejmowane przez Kompanię Piwowarską różnią się od tych podejmowanych przez firmę Danone, która jak wiadomo jest społecznie akceptowalna? Jakie różnice a jakie podobieństwa można zauważyć w przedsięwzięciach podejmowanych przez obie firmy z zakresu CSR? Jak Kompania Piwowarska radzi sobie z tworzeniem pozytywnego wizerunku firmy, tworząc produkty, które w przypadku przyczyniają się do powstawania problemów alkoholowych wśród społeczeństwa? Jak łączy ekonomiczne cele swojej firmy i te z zakresu CSR, które skupiają się między innymi na walce z uzależnieniem od alkoholu?Zarówno Kompania Piwowarska jak i Danone bardzo dobrze wykorzystują potencjał wynikający z działań społecznie odpowiedzialnych. Działając w różnych branżach doskonale potrafią wykorzystać wszystkie pozytywne cechy wynikające z istnienia na konkretnym rynku. Działania obu firm w wielu aspektach są do siebie podobne, gdyż skupiają się na zbliżonych obszarach. Różnicą jest tylko charakterystyka branży, w której działają i zagrożenia wizerunkowe z niej wypływające.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorFlis, Jarosław - 101110 pl
dc.contributor.authorJaneczko, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerSzymańska, Agnieszka - 132286 pl
dc.contributor.reviewerFlis, Jarosław - 101110 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T08:57:56Z
dc.date.available2020-07-24T08:57:56Z
dc.date.submitted2012-07-04pl
dc.fieldofstudydziennikarstwo i komunikacja społecznapl
dc.identifier.apddiploma-67562-111626pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180971
dc.languagepolpl
dc.subject.encorporate social responsibility brand specificpl
dc.subject.plspołeczna odpowiedzialność biznesu branża specyfikapl
dc.titleSpecyfika branży a działania społecznej odpowiedzialności biznesupl
dc.title.alternativeBrand specific and Corporate Social Responsibilitypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The paper presents the activities in the sphere of social responsibility, they take two companies with totally different industries. PKompania Piwowarska operates a low reputation in the industry - alcohol. Marketing of products, which produces Danone is not regulated by law, and the absence of restrictions on the amount of produced yogurt or how advertising contributes to the fact that there are sensitive products. Thus, whether socially responsible actions taken by Kompania Piwowarska differ from those made ​​by Danone, which as we all know is socially acceptable? What differences and similarities can be observed that the activities undertaken by both companies' CSR? How to cope Kompania Piwowarska with creating a positive image of the company, creating products that contribute to the formation of alcohol problems among the population? How to link your company's economic goals and those of CSR, which focus in particular on the fight against alcohol addiction?Both the Kompania Piwowarska and Danone very good use of the potential for socially responsible actions. Acting in various industries are perfectly able to use all the positive features arising from the existence of a particular market. The activities of both companies, in many respects are similar, as are focused on similar areas. The difference is only characteristic of the industry in which they work and the risk of it flowing branding.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest przedstawienie działań w sferze społecznej odpowiedzialności, jakie podejmują dwie firmy z zupełnie różnych branż. Kompania Piwowarska działa w branży niskiej reputacji - alkoholowej. Obrót produktami, jakie wytwarza Danone nie jest regulowany ustawowo, zatem brak ograniczeń dotyczących ilości wytwarzanych jogurtów czy sposobu reklamowania przyczynia się do tego, że nie są to produkty drażliwe. Zatem czy działania społecznie odpowiedzialne podejmowane przez Kompanię Piwowarską różnią się od tych podejmowanych przez firmę Danone, która jak wiadomo jest społecznie akceptowalna? Jakie różnice a jakie podobieństwa można zauważyć w przedsięwzięciach podejmowanych przez obie firmy z zakresu CSR? Jak Kompania Piwowarska radzi sobie z tworzeniem pozytywnego wizerunku firmy, tworząc produkty, które w przypadku przyczyniają się do powstawania problemów alkoholowych wśród społeczeństwa? Jak łączy ekonomiczne cele swojej firmy i te z zakresu CSR, które skupiają się między innymi na walce z uzależnieniem od alkoholu?Zarówno Kompania Piwowarska jak i Danone bardzo dobrze wykorzystują potencjał wynikający z działań społecznie odpowiedzialnych. Działając w różnych branżach doskonale potrafią wykorzystać wszystkie pozytywne cechy wynikające z istnienia na konkretnym rynku. Działania obu firm w wielu aspektach są do siebie podobne, gdyż skupiają się na zbliżonych obszarach. Różnicą jest tylko charakterystyka branży, w której działają i zagrożenia wizerunkowe z niej wypływające.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Flis, Jarosław - 101110
dc.contributor.authorpl
Janeczko, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Szymańska, Agnieszka - 132286
dc.contributor.reviewerpl
Flis, Jarosław - 101110
dc.date.accessioned
2020-07-24T08:57:56Z
dc.date.available
2020-07-24T08:57:56Z
dc.date.submittedpl
2012-07-04
dc.fieldofstudypl
dziennikarstwo i komunikacja społeczna
dc.identifier.apdpl
diploma-67562-111626
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180971
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
corporate social responsibility brand specific
dc.subject.plpl
społeczna odpowiedzialność biznesu branża specyfika
dc.titlepl
Specyfika branży a działania społecznej odpowiedzialności biznesu
dc.title.alternativepl
Brand specific and Corporate Social Responsibility
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
31
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Bydgoszcz
4
Sopot
4
Wroclaw
4
Dublin
2
Chorzów
1
Krapkowice
1
Leszno
1
Lodz
1
Lublin
1

No access

No Thumbnail Available