Poziom satysfakcji pacjentów z opieki pielęgniarskiej po endoprotezie stawu biodrowego w oparciu o skalę Newcastle.

master
dc.abstract.enSummaryIntroduction: Patient satisfaction with nursing care is an important aspect reflecting the quality of medical care. In order for the quality level to be as good as possible, nurses should constantly expand their knowledge and pay attention to the needs of patients. It is important to carry out a regular assessment the quality which shows the perception of nursing care by patients during their stay in hospital. Aim of the study: Getting to know the level of satisfaction with nursing care at the Clinical Department of Orthopaedics and Rehabilitation of the University Hospital in Cracow. Material and methods: The study used a standardized tool: Newcastle questionnaire used to assess the quality of nursing care. The study included 100 patients staying in the Clinical Department of Orthopaedics and Rehabilitation of the University Hospital in Krakow. The results of the conducted research show that The research shows that patients staying in a given ward assess the quality of nursing care in a similar and moderate way. The general assessment of hospitalisation and the level of respondents' satisfaction do not differ depending on the gender of the respondents. Patients with basic or basic vocational education have the highest rating for the quality of care. Conclusions. Level of patient satisfaction: The level of patient satisfaction, nursing care experience and general stay was assessed by patients at a moderate level. Patients with primary or basic vocational education gave the highest marks for the given aspects. The age of respondents, gender and number of nights did not influence the opinions. Patients who rated better one of the surveyed aspects also expressed similar opinions on the others. The assessment of the respondents who did not notice that they were cared for by one particular nurse was the highest.pl
dc.abstract.plStreszczenieWstęp: Satysfakcja pacjentów z opieki pielęgniarskiej jest istotnym aspektem odzwierciedlającym jakość opieki medycznej. Aby poziom jakości był jak najlepszy pielęgniarki powinny nieustannie poszerzać swoją wiedzę i zwracać uwagę na potrzeby pacjentów. Istotne jest regularne przeprowadzanie oceny jakości, która ukazuje postrzeganie opieki pielęgniarskiej przez chorych podczas pobytu w szpitalu. Cel pracy: Poznanie poziomu satysfakcji z opieki pielęgniarskiej na oddziale Klinicznym Ortopedii i Rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Materiał i metody: W badaniach wykorzystano wystandaryzowane narzędzie: kwestionariusz ankiety Newcastle służący do oceny jakości opieki pielęgniarskiej. Badaniem objęto 100 chorych przebywających na oddziale Klinicznym Ortopedii i Rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Wyniki: Z przeprowadzonych badań wynika, że pacjenci przebywający na danym oddziale oceniają, jakość opieki pielęgniarskiej w sposób zbliżony do siebie i umiarkowany. Ogólna ocena pobytu w szpitalu, a także poziom satysfakcji badanych nie różni się w zależności od płci badanych. Najwyżej jakość opieki oceniają pacjenci z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym. Wnioski: Poziom satysfakcji pacjenta, doświadczenia z opieki pielęgniarskiej oraz ogólny pobyt został oceniony przez pacjentów na poziomie umiarkowanym. Dane aspekty najwyżej ocenili pacjenci z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym. Wiek ankietowanych, płeć i liczba nocy nie wpłynęły na opinie. Pacjenci, którzy lepiej ocenili jeden z badanych aspektów również podobnie opiniowali pozostałe. Ocena ankietowanych, którzy nie dostrzegli, aby opiekowała się nimi jedna konkretna pielęgniarka była najwyższa.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorMalinowska-Lipień, Iwona - 130829 pl
dc.contributor.authorKąkiel, Anetapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerMalinowska-Lipień, Iwona - 130829 pl
dc.contributor.reviewerBonior, Joanna - 128830 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T16:46:07Z
dc.date.available2020-07-27T16:46:07Z
dc.date.submitted2018-09-28pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-124178-185706pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228471
dc.languagepolpl
dc.subject.enKey words: quality of care, nurse, satisfactionpl
dc.subject.plSłowa kluczowe: jakość opieki, pielęgniarka, satysfakcjapl
dc.titlePoziom satysfakcji pacjentów z opieki pielęgniarskiej po endoprotezie stawu biodrowego w oparciu o skalę Newcastle.pl
dc.title.alternativeLevel of patient satisfaction from nursing care after hip replacement based on the Newcastle scale.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
SummaryIntroduction: Patient satisfaction with nursing care is an important aspect reflecting the quality of medical care. In order for the quality level to be as good as possible, nurses should constantly expand their knowledge and pay attention to the needs of patients. It is important to carry out a regular assessment the quality which shows the perception of nursing care by patients during their stay in hospital. Aim of the study: Getting to know the level of satisfaction with nursing care at the Clinical Department of Orthopaedics and Rehabilitation of the University Hospital in Cracow. Material and methods: The study used a standardized tool: Newcastle questionnaire used to assess the quality of nursing care. The study included 100 patients staying in the Clinical Department of Orthopaedics and Rehabilitation of the University Hospital in Krakow. The results of the conducted research show that The research shows that patients staying in a given ward assess the quality of nursing care in a similar and moderate way. The general assessment of hospitalisation and the level of respondents' satisfaction do not differ depending on the gender of the respondents. Patients with basic or basic vocational education have the highest rating for the quality of care. Conclusions. Level of patient satisfaction: The level of patient satisfaction, nursing care experience and general stay was assessed by patients at a moderate level. Patients with primary or basic vocational education gave the highest marks for the given aspects. The age of respondents, gender and number of nights did not influence the opinions. Patients who rated better one of the surveyed aspects also expressed similar opinions on the others. The assessment of the respondents who did not notice that they were cared for by one particular nurse was the highest.
dc.abstract.plpl
StreszczenieWstęp: Satysfakcja pacjentów z opieki pielęgniarskiej jest istotnym aspektem odzwierciedlającym jakość opieki medycznej. Aby poziom jakości był jak najlepszy pielęgniarki powinny nieustannie poszerzać swoją wiedzę i zwracać uwagę na potrzeby pacjentów. Istotne jest regularne przeprowadzanie oceny jakości, która ukazuje postrzeganie opieki pielęgniarskiej przez chorych podczas pobytu w szpitalu. Cel pracy: Poznanie poziomu satysfakcji z opieki pielęgniarskiej na oddziale Klinicznym Ortopedii i Rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Materiał i metody: W badaniach wykorzystano wystandaryzowane narzędzie: kwestionariusz ankiety Newcastle służący do oceny jakości opieki pielęgniarskiej. Badaniem objęto 100 chorych przebywających na oddziale Klinicznym Ortopedii i Rehabilitacji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Wyniki: Z przeprowadzonych badań wynika, że pacjenci przebywający na danym oddziale oceniają, jakość opieki pielęgniarskiej w sposób zbliżony do siebie i umiarkowany. Ogólna ocena pobytu w szpitalu, a także poziom satysfakcji badanych nie różni się w zależności od płci badanych. Najwyżej jakość opieki oceniają pacjenci z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym. Wnioski: Poziom satysfakcji pacjenta, doświadczenia z opieki pielęgniarskiej oraz ogólny pobyt został oceniony przez pacjentów na poziomie umiarkowanym. Dane aspekty najwyżej ocenili pacjenci z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym zawodowym. Wiek ankietowanych, płeć i liczba nocy nie wpłynęły na opinie. Pacjenci, którzy lepiej ocenili jeden z badanych aspektów również podobnie opiniowali pozostałe. Ocena ankietowanych, którzy nie dostrzegli, aby opiekowała się nimi jedna konkretna pielęgniarka była najwyższa.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Malinowska-Lipień, Iwona - 130829
dc.contributor.authorpl
Kąkiel, Aneta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Malinowska-Lipień, Iwona - 130829
dc.contributor.reviewerpl
Bonior, Joanna - 128830
dc.date.accessioned
2020-07-27T16:46:07Z
dc.date.available
2020-07-27T16:46:07Z
dc.date.submittedpl
2018-09-28
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-124178-185706
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/228471
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Key words: quality of care, nurse, satisfaction
dc.subject.plpl
Słowa kluczowe: jakość opieki, pielęgniarka, satysfakcja
dc.titlepl
Poziom satysfakcji pacjentów z opieki pielęgniarskiej po endoprotezie stawu biodrowego w oparciu o skalę Newcastle.
dc.title.alternativepl
Level of patient satisfaction from nursing care after hip replacement based on the Newcastle scale.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
137
Views per month
Views per city
Poznan
18
Warsaw
13
Wroclaw
11
Krakow
9
Opole
7
Rybnik
6
Rzeszów
6
Lublin
5
Żywiec
4
Bydgoszcz
3

No access

No Thumbnail Available