Opracowanie nowoczesnych metod izolacji alkaloidów sporyszu z materiału roślinnego.

master
dc.abstract.enThree modern methods for extraction of ergot alkaloids from Ipomoea have been developed, among which ultrasound-assisted extraction (UAE) using the ultrasonic bath resulted in the most promising outcomes. Optimization of the extraction processes was performed using a Doehlert experimental design. For separation and analysis of sample components the method of ultra-high performance liquid chromatography coupled with the mass detector (UHPLC-MS) was used. Also the investigation of main, potentially psychoactive ingredients (ergine, ergometrine) in seeds originating from different sources was performed. A qualitative analysis was completed and six other ergot alkaloids have been identified. In addition, it has been shown that one of the alkaloids, LSH, rearranges to LSA (ergine), which may has an impact on further increase of psychoactive potency of seeds.In the validation procedure, optimized method was characterized by linearity range, limits of detection and quantification, sensitivity and precision of the method. The extraction efficiency as recovery and matrix effect were also investigated. Furthermore, content of ergine and ergometrine in Ipomoea seeds available on the Polish market was determined in order to compare concentrations of this hallucinogenic compound.The study shows an innovative character, as the topic has not been raised so far in the literature.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy testowano oraz optymalizowano trzy nowoczesne metody ekstrakcji, z których metoda ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami (UAE) z wykorzystaniem myjki dała najlepsze wyniki. Do optymalizacji tych metod wykorzystano plan doświadczalny Doehlerta z metodologią powierzchni odpowiedzi. Do rozdziału i analizy składników próbki zastosowano metodę ultra-wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrem mas (UHPLC-MS). Wykonano również oznaczenie głównych składników podejrzewanych o posiadanie właściwości psychoaktywnych (ergina, ergometryna) w nasionach pochodzących z różnych źródeł. Przeprowadzono również analizę jakościową i zidentyfikowano 6 innych alkaloidów sporyszu. Dodatkowo zapostulowano, iż jeden z alkaloidów, LSH, ulega przegrupowaniu do erginy, co może mieć wpływ na dodatkowy wzrost właściwości psychoaktywnych nasion. W ramach walidacji scharakteryzowano zoptymalizowaną metodę analityczną pod względem zakresu liniowości, granicy wykrywalności i oznaczalności, czułości i precyzji metody. Zbadano również wydajność ekstrakcji jako odzysk i efekt matrycy. Następnie oznaczono erginę i ergometrynę w nasionach wilców dostępnych na polskim rynku oraz częściach zielonych roślin wychodowanych z nasion i porównano stężenia substancji psychoaktywnych w nich zawartych. Przeprowadzone badania wykazują charakter nowatorski, nieporuszany do tej pory w literaturze.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorKościelniak, Paweł - 129217 pl
dc.contributor.authorSowa, Annapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerKrajewska, Barbara - 129412 pl
dc.contributor.reviewerKościelniak, Paweł - 129217 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T11:11:51Z
dc.date.available2020-07-26T11:11:51Z
dc.date.submitted2015-06-24pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-94181-127988pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201809
dc.languagepolpl
dc.subject.energot alkaloids, isolation, modern methods, UHPLC-MSpl
dc.subject.plalkaloidy sporyszu, ekstrakcja, ergina, ergometryna, UHPLC-MSpl
dc.titleOpracowanie nowoczesnych metod izolacji alkaloidów sporyszu z materiału roślinnego.pl
dc.title.alternativeDevelopment of modern methods of isolation ergot alkaloids from plant materialpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Three modern methods for extraction of ergot alkaloids from Ipomoea have been developed, among which ultrasound-assisted extraction (UAE) using the ultrasonic bath resulted in the most promising outcomes. Optimization of the extraction processes was performed using a Doehlert experimental design. For separation and analysis of sample components the method of ultra-high performance liquid chromatography coupled with the mass detector (UHPLC-MS) was used. Also the investigation of main, potentially psychoactive ingredients (ergine, ergometrine) in seeds originating from different sources was performed. A qualitative analysis was completed and six other ergot alkaloids have been identified. In addition, it has been shown that one of the alkaloids, LSH, rearranges to LSA (ergine), which may has an impact on further increase of psychoactive potency of seeds.In the validation procedure, optimized method was characterized by linearity range, limits of detection and quantification, sensitivity and precision of the method. The extraction efficiency as recovery and matrix effect were also investigated. Furthermore, content of ergine and ergometrine in Ipomoea seeds available on the Polish market was determined in order to compare concentrations of this hallucinogenic compound.The study shows an innovative character, as the topic has not been raised so far in the literature.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy testowano oraz optymalizowano trzy nowoczesne metody ekstrakcji, z których metoda ekstrakcji wspomaganej ultradźwiękami (UAE) z wykorzystaniem myjki dała najlepsze wyniki. Do optymalizacji tych metod wykorzystano plan doświadczalny Doehlerta z metodologią powierzchni odpowiedzi. Do rozdziału i analizy składników próbki zastosowano metodę ultra-wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrem mas (UHPLC-MS). Wykonano również oznaczenie głównych składników podejrzewanych o posiadanie właściwości psychoaktywnych (ergina, ergometryna) w nasionach pochodzących z różnych źródeł. Przeprowadzono również analizę jakościową i zidentyfikowano 6 innych alkaloidów sporyszu. Dodatkowo zapostulowano, iż jeden z alkaloidów, LSH, ulega przegrupowaniu do erginy, co może mieć wpływ na dodatkowy wzrost właściwości psychoaktywnych nasion. W ramach walidacji scharakteryzowano zoptymalizowaną metodę analityczną pod względem zakresu liniowości, granicy wykrywalności i oznaczalności, czułości i precyzji metody. Zbadano również wydajność ekstrakcji jako odzysk i efekt matrycy. Następnie oznaczono erginę i ergometrynę w nasionach wilców dostępnych na polskim rynku oraz częściach zielonych roślin wychodowanych z nasion i porównano stężenia substancji psychoaktywnych w nich zawartych. Przeprowadzone badania wykazują charakter nowatorski, nieporuszany do tej pory w literaturze.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Kościelniak, Paweł - 129217
dc.contributor.authorpl
Sowa, Anna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Krajewska, Barbara - 129412
dc.contributor.reviewerpl
Kościelniak, Paweł - 129217
dc.date.accessioned
2020-07-26T11:11:51Z
dc.date.available
2020-07-26T11:11:51Z
dc.date.submittedpl
2015-06-24
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-94181-127988
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201809
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
ergot alkaloids, isolation, modern methods, UHPLC-MS
dc.subject.plpl
alkaloidy sporyszu, ekstrakcja, ergina, ergometryna, UHPLC-MS
dc.titlepl
Opracowanie nowoczesnych metod izolacji alkaloidów sporyszu z materiału roślinnego.
dc.title.alternativepl
Development of modern methods of isolation ergot alkaloids from plant material
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
83
Views per month
Views per city
Warsaw
13
Wroclaw
6
Poznan
5
Krakow
4
Clonee
3
Ostrów Wielkopolski
3
Puławy
3
Sanok
3
Szczyrk
3
Lublin
2

No access

No Thumbnail Available