Książki dla dzieci niewidomych i słabowidzących oraz pokazujące świat z perspektywy dziecka niewidomego na współczesnym polskim rynku wydawniczym.

licenciate
dc.abstract.enA visually impaired child is a unique type of reader and requires specially prepared books that take his needs and abilities into account. Unfortunately, there are not many relevant materials on the Polish publishing market, and their creation mainly involves specialised institutions and companies as well as private individuals within the framework of, for example, a charitable activity. Generally available are books with the blind child as the protagonist.The main objective of the work is to present forms of books and typhlographic materials suitable for blind and visually impaired children currently available on the Polish market and also the principles of establishing and adapting drawings for this group of recipients, as well as analysis of selected books in which the blind child's theme appears.The first chapter is focused on convex publications, with specific emphasis on typhlographics and tactile picture books, moreover the principles of their creation. Then books addressed specifically to dim-sighted children were discussed. The last part of the work contains a description of books showing the world from the perspective of a blind child.pl
dc.abstract.plDziecko z dysfunkcją wzroku jest wyjątkowym typem czytelnika i wymaga specjalnie przygotowanych książek, uwzględniających jego potrzeby oraz możliwości. Niestety odpowiednich materiałów jest na polskim rynku wydawniczym niewiele, a ich tworzeniem zajmują się głównie specjalistyczne instytucje i firmy oraz prywatne osoby w ramach np. działalności charytatywnej. Ogólnodostępne są za to książki, których głównym bohaterem uczyniono dziecko niewidome. Celem pracy jest przedstawienie dostępnych obecnie na polskim rynku form książek i materiałów tyflograficznych odpowiednich dla dzieci niewidomych i słabowidzących oraz przedstawienie zasad tworzenia i adaptacji rysunków dla tej grupy odbiorców, a także analiza wybranych książek, w których pojawia się motyw niewidzącego dziecka.Pierwszy rozdział poświęcono publikacjom wypukłym, ze szczególnym uwzględnieniem tyflografik i obrazkowych książek dotykowych, a także zasadom ich tworzenia. Następnie omówiono książki skierowane konkretnie do dzieci słabowidzących. Ostatnia część pracy zawiera opis pozycji, które przedstawiają świat z perspektywy niewidomego dziecka.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorZarych, Elżbietapl
dc.contributor.authorLewoc, Urszulapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerZarych, Elżbietapl
dc.contributor.reviewerRusek, Marta - 131725 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T19:24:55Z
dc.date.available2020-07-27T19:24:55Z
dc.date.submitted2018-09-14pl
dc.fieldofstudyedytorstwopl
dc.identifier.apddiploma-126968-194979pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/230896
dc.languagepolpl
dc.subject.enbooks for blind and dim-sighted children, Polish publishing market, typhlography, convex graphics, tactile book, The Braille Alphabet, eyesight dysfunction, eyesight stimulation, contrasting drawings, blind protagonist, perception of the world by a blind childpl
dc.subject.plksiążki dla dzieci niewidomych i słabowidzących, polski rynek wydawniczy, tyflografika, grafika wypukła, książka dotykowa, alfabet Braille’a, dysfunkcja wzroku, stymulacja wzroku, kontrastowe rysunki, niewidomy bohater, postrzeganie świata przez niewidome dzieckopl
dc.titleKsiążki dla dzieci niewidomych i słabowidzących oraz pokazujące świat z perspektywy dziecka niewidomego na współczesnym polskim rynku wydawniczym.pl
dc.title.alternativeBooks for blind and dim-sighted children and showing the world from the perspective of a blind child on the contemporary Polish publishing market.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
A visually impaired child is a unique type of reader and requires specially prepared books that take his needs and abilities into account. Unfortunately, there are not many relevant materials on the Polish publishing market, and their creation mainly involves specialised institutions and companies as well as private individuals within the framework of, for example, a charitable activity. Generally available are books with the blind child as the protagonist.The main objective of the work is to present forms of books and typhlographic materials suitable for blind and visually impaired children currently available on the Polish market and also the principles of establishing and adapting drawings for this group of recipients, as well as analysis of selected books in which the blind child's theme appears.The first chapter is focused on convex publications, with specific emphasis on typhlographics and tactile picture books, moreover the principles of their creation. Then books addressed specifically to dim-sighted children were discussed. The last part of the work contains a description of books showing the world from the perspective of a blind child.
dc.abstract.plpl
Dziecko z dysfunkcją wzroku jest wyjątkowym typem czytelnika i wymaga specjalnie przygotowanych książek, uwzględniających jego potrzeby oraz możliwości. Niestety odpowiednich materiałów jest na polskim rynku wydawniczym niewiele, a ich tworzeniem zajmują się głównie specjalistyczne instytucje i firmy oraz prywatne osoby w ramach np. działalności charytatywnej. Ogólnodostępne są za to książki, których głównym bohaterem uczyniono dziecko niewidome. Celem pracy jest przedstawienie dostępnych obecnie na polskim rynku form książek i materiałów tyflograficznych odpowiednich dla dzieci niewidomych i słabowidzących oraz przedstawienie zasad tworzenia i adaptacji rysunków dla tej grupy odbiorców, a także analiza wybranych książek, w których pojawia się motyw niewidzącego dziecka.Pierwszy rozdział poświęcono publikacjom wypukłym, ze szczególnym uwzględnieniem tyflografik i obrazkowych książek dotykowych, a także zasadom ich tworzenia. Następnie omówiono książki skierowane konkretnie do dzieci słabowidzących. Ostatnia część pracy zawiera opis pozycji, które przedstawiają świat z perspektywy niewidomego dziecka.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Zarych, Elżbieta
dc.contributor.authorpl
Lewoc, Urszula
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Zarych, Elżbieta
dc.contributor.reviewerpl
Rusek, Marta - 131725
dc.date.accessioned
2020-07-27T19:24:55Z
dc.date.available
2020-07-27T19:24:55Z
dc.date.submittedpl
2018-09-14
dc.fieldofstudypl
edytorstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-126968-194979
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/230896
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
books for blind and dim-sighted children, Polish publishing market, typhlography, convex graphics, tactile book, The Braille Alphabet, eyesight dysfunction, eyesight stimulation, contrasting drawings, blind protagonist, perception of the world by a blind child
dc.subject.plpl
książki dla dzieci niewidomych i słabowidzących, polski rynek wydawniczy, tyflografika, grafika wypukła, książka dotykowa, alfabet Braille’a, dysfunkcja wzroku, stymulacja wzroku, kontrastowe rysunki, niewidomy bohater, postrzeganie świata przez niewidome dziecko
dc.titlepl
Książki dla dzieci niewidomych i słabowidzących oraz pokazujące świat z perspektywy dziecka niewidomego na współczesnym polskim rynku wydawniczym.
dc.title.alternativepl
Books for blind and dim-sighted children and showing the world from the perspective of a blind child on the contemporary Polish publishing market.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
57
Views per month
Views per city
Warsaw
14
Krakow
4
Wroclaw
4
Rybnik
3
Gdansk
2
Szczecin
2
Bielawa
1
Brussels
1
Bydgoszcz
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available