Czynniki niesprzyjające procesowi budowy państwa w Somalii po 1991

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of the work is identifying and analyzing factors hampering the state-building process in Somalia after 1991. Issues related to the state-forming process in Africa, the concept of a failed state according to various sources, as well as the process of rebuilding the state in various situations will be discussed. The political history of Somalia will be presented ,the genetics of the state and political evolution, up to the collapse of the structural and descriptions of processes aimed at rebuilding the state and improving the situation in the country The internal and external factors definitions are going to be indicated, which are associated with the situation in the country and hindered its reconstruction. All the work will indicate Key barriers to the reconstruction of the Somali state. The work was based on historical and political literature, documents, reports and charts.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest wskazanie i przeanalizowanie czynników niesprzyjających w procesie budowy państwa w Somalii po 1991 roku. Omówiona będzie problematyka związana z procesem państwowotwórczym w Afryce, koncepcji państwa upadłego według różnych źródeł, jak i procesu odbudowy państwa w poszczególnych przypadkach. Przedstawiona zostanie historia polityczna Somalii, od genezy państwowości i ewolucji reżimu politycznego, aż do upadku struktur państwowych i opisu procesów zmierzających do odbudowy państwa i polepszenia sytuacji w kraju. Zostaną wskazane czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które przyczyniły się do owej sytuacji w kraju i utrudniały jego odbudowę. Całość pracy wskaże kluczowe bariery w odbudowie państwa Somalijskiego. Praca powstała na podstawie literatury historycznej i politycznej, dokumentów, raportów oraz wykresów.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorLipa, Michałpl
dc.contributor.authorGarkowski, Szymonpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerLipa, Michałpl
dc.contributor.reviewerKrólikowski, Hubert - 186358 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T07:11:55Z
dc.date.available2020-07-28T07:11:55Z
dc.date.submitted2020-07-09pl
dc.fieldofstudystudia bliskowschodniepl
dc.identifier.apddiploma-142313-245794pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241674
dc.languagepolpl
dc.subject.enSomalia, Horn of Africa, failed-state, rebuilding state, clans, terrorism, piracypl
dc.subject.plSomalia, Róg Afryki, państw upadłe, odbudowa państwa, klany, terroryzm, piractwopl
dc.titleCzynniki niesprzyjające procesowi budowy państwa w Somalii po 1991pl
dc.title.alternativeFactors hampering the state-building process in Somalia after 1991pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of the work is identifying and analyzing factors hampering the state-building process in Somalia after 1991. Issues related to the state-forming process in Africa, the concept of a failed state according to various sources, as well as the process of rebuilding the state in various situations will be discussed. The political history of Somalia will be presented ,the genetics of the state and political evolution, up to the collapse of the structural and descriptions of processes aimed at rebuilding the state and improving the situation in the country The internal and external factors definitions are going to be indicated, which are associated with the situation in the country and hindered its reconstruction. All the work will indicate Key barriers to the reconstruction of the Somali state. The work was based on historical and political literature, documents, reports and charts.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest wskazanie i przeanalizowanie czynników niesprzyjających w procesie budowy państwa w Somalii po 1991 roku. Omówiona będzie problematyka związana z procesem państwowotwórczym w Afryce, koncepcji państwa upadłego według różnych źródeł, jak i procesu odbudowy państwa w poszczególnych przypadkach. Przedstawiona zostanie historia polityczna Somalii, od genezy państwowości i ewolucji reżimu politycznego, aż do upadku struktur państwowych i opisu procesów zmierzających do odbudowy państwa i polepszenia sytuacji w kraju. Zostaną wskazane czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które przyczyniły się do owej sytuacji w kraju i utrudniały jego odbudowę. Całość pracy wskaże kluczowe bariery w odbudowie państwa Somalijskiego. Praca powstała na podstawie literatury historycznej i politycznej, dokumentów, raportów oraz wykresów.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Lipa, Michał
dc.contributor.authorpl
Garkowski, Szymon
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Lipa, Michał
dc.contributor.reviewerpl
Królikowski, Hubert - 186358
dc.date.accessioned
2020-07-28T07:11:55Z
dc.date.available
2020-07-28T07:11:55Z
dc.date.submittedpl
2020-07-09
dc.fieldofstudypl
studia bliskowschodnie
dc.identifier.apdpl
diploma-142313-245794
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/241674
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Somalia, Horn of Africa, failed-state, rebuilding state, clans, terrorism, piracy
dc.subject.plpl
Somalia, Róg Afryki, państw upadłe, odbudowa państwa, klany, terroryzm, piractwo
dc.titlepl
Czynniki niesprzyjające procesowi budowy państwa w Somalii po 1991
dc.title.alternativepl
Factors hampering the state-building process in Somalia after 1991
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
24
Views per month
Views per city
Poznan
8
Slawa
4
Warsaw
4
Wroclaw
3
Katowice
2
Imielin
1
Lodz
1
Włocławek
1

No access

No Thumbnail Available