Bytom – miasto skazane na porażkę? Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego miasta kurczącego się na przykładzie Bytomia

master
dc.abstract.enCreating the script of the subsequent development of Bytom is a main purpose of the work. This work is supposed to answer to questions, whether development scenarios presented in literature of the city are feasible in the near future, whether their realization will take the positive effect back for residents and the city. Is the city able to promote the new path of the own development? What should the city base its subsequent development on? Is Bytom a city sentenced to the defeat?In order to create the script for Bytom, first of all one should portray Bytom, as the case study of the centre which is struggling with problems of the city "shrinking". Presenting the cause of the occurrence of the contraction of Bytom is a secondary purpose of the work. They will also be brought up such issues as: demographic changes, the migratory movement, the fall in the number of companies, of places of employment, decrease in the human capital and social, image of the city as neglected, dangerous, troublesome for half-breeds.If only to understand as Bytom perhaps "to free onself from the path" of shrinking city, at the work a used concept will stay dependences on the path and the mechanism of the fall of cities of the traditional industry (so-called spiral of the deprivation). Bytom as the city which before the political transformation from 1989 was very much strongly associated with the heavy industry are a good example of the city, where the development, not to say the existence of the city were strongly dependent on existing mines of the hard bituminous coal and ironworks. A presented mechanism which is responsible for the fact that the city stayed will stay "imprisoned on the path", and consequently, started shrinking. With next purpose of the work evaluation of the endogenous development of the city. Are residents able to prompt the city to get out of the impasse of the shrinking city? Whether the endogenous development can create or create "grains of the restoration" which can cause that Bytom again will become an attractive place for settling and the conducting business activities? Where so are "grains of the restoration" in a city?pl
dc.abstract.plGłównym celem pracy jest stworzenie scenariusza dalszego rozwoju Bytomia. Niniejsza praca ma odpowiedzieć na pytania, czy przedstawione w literaturze scenariusze rozwoju miasta są możliwe do zrealizowania w najbliższym czasie, czy ich realizacja odniesie pozytywny skutek dla mieszkańców i miasta. Czy miasto jest w stanie wykreować nową ścieżkę rozwoju własnego? Na czym miasto powinno oprzeć swój dalszy rozwój? Czy Bytom jest miastem skazanym na porażkę? Żeby stworzyć scenariusz dla Bytomia, wpierw należy ukazać Bytom, jako studium przypadku ośrodka, które zmaga się z problemami miasta „kurczącego się”. Celem drugorzędnym pracy jest przedstawienie przyczyny zjawiska kurczenia się Bytomia. Zostaną poruszone również takie zagadnienia jak: zmiany demograficzne, ruch migracyjny, spadek liczby przedsiębiorstw, miejsc pracy, spadek kapitału ludzkiego i społecznego, wizerunek miasta jako zaniedbane, niebezpieczne, uciążliwe dla mieszańców. Żeby zrozumieć jak Bytom może „uwolnić się ze ścieżki” kurczącego się miasta, w pracy zostanie wykorzystana koncepcja zależności od ścieżki oraz mechanizm upadku miast tradycyjnego przemysłu (tzw. spirala deprywacji). Bytom jako miasto, które przed transformacją ustrojową z roku 1989 było bardzo silnie związane z przemysłem ciężkim jest dobrym przykładem miasta, gdzie rozwój, a nawet istnienie miasta było silnie uzależnione od istniejących kopalń węgla kamiennego i hut żelaza. Zostanie przedstawiony mechanizm, który jest odpowiedzialny za to, że miasto zostało „uwięzione na ścieżce”, a co za tym idzie, zaczęło się kurczyć. Kolejnym celem pracy ocena rozwoju endogenicznego miasta. Czy mieszkańcy są w stanie pobudzić miasto do wyjścia z impasu kurczącego się miasta? Czy rozwój endogeniczny może stworzyć lub wykreować „ziarna odnowy”, które mogą sprawić, iż Bytom ponownie stanie się atrakcyjnym miejscem do zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej? Gdzie takie „ziarna odnowy” znajdują się w mieście?pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.areaobszar nauk technicznychpl
dc.contributor.advisorGwosdz, Krzysztof - 128260 pl
dc.contributor.authorSkowroński, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerGwosdz, Krzysztof - 128260 pl
dc.contributor.reviewerLuchter, Lidia - 130031 pl
dc.date.accessioned2020-07-25T06:58:35Z
dc.date.available2020-07-25T06:58:35Z
dc.date.submitted2016-07-15pl
dc.fieldofstudygospodarka przestrzenna i rozwój regionalnypl
dc.identifier.apddiploma-93651-200533pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201386
dc.languagepolpl
dc.subject.enshrinking city, path dependency, script of development city, spiral of the deprivation, lawyers of the poverty, revitalization, urban renewal, Bytom, Katowice conurbationpl
dc.subject.plkurczące się miasto, uwięzienie na ścieżce, scenariusz rozwoju miasta, spirala deprywacji, prawnicy biedy, rewitalizacja, odnowa miasta, Bytom, konurbacja katowickapl
dc.titleBytom – miasto skazane na porażkę? Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego miasta kurczącego się na przykładzie Bytomiapl
dc.title.alternativeBytom - city sentenced to the defeat? Selected problems of the development of the social-economic shrinking city for the example of Bytompl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Creating the script of the subsequent development of Bytom is a main purpose of the work. This work is supposed to answer to questions, whether development scenarios presented in literature of the city are feasible in the near future, whether their realization will take the positive effect back for residents and the city. Is the city able to promote the new path of the own development? What should the city base its subsequent development on? Is Bytom a city sentenced to the defeat?In order to create the script for Bytom, first of all one should portray Bytom, as the case study of the centre which is struggling with problems of the city "shrinking". Presenting the cause of the occurrence of the contraction of Bytom is a secondary purpose of the work. They will also be brought up such issues as: demographic changes, the migratory movement, the fall in the number of companies, of places of employment, decrease in the human capital and social, image of the city as neglected, dangerous, troublesome for half-breeds.If only to understand as Bytom perhaps "to free onself from the path" of shrinking city, at the work a used concept will stay dependences on the path and the mechanism of the fall of cities of the traditional industry (so-called spiral of the deprivation). Bytom as the city which before the political transformation from 1989 was very much strongly associated with the heavy industry are a good example of the city, where the development, not to say the existence of the city were strongly dependent on existing mines of the hard bituminous coal and ironworks. A presented mechanism which is responsible for the fact that the city stayed will stay "imprisoned on the path", and consequently, started shrinking. With next purpose of the work evaluation of the endogenous development of the city. Are residents able to prompt the city to get out of the impasse of the shrinking city? Whether the endogenous development can create or create "grains of the restoration" which can cause that Bytom again will become an attractive place for settling and the conducting business activities? Where so are "grains of the restoration" in a city?
dc.abstract.plpl
Głównym celem pracy jest stworzenie scenariusza dalszego rozwoju Bytomia. Niniejsza praca ma odpowiedzieć na pytania, czy przedstawione w literaturze scenariusze rozwoju miasta są możliwe do zrealizowania w najbliższym czasie, czy ich realizacja odniesie pozytywny skutek dla mieszkańców i miasta. Czy miasto jest w stanie wykreować nową ścieżkę rozwoju własnego? Na czym miasto powinno oprzeć swój dalszy rozwój? Czy Bytom jest miastem skazanym na porażkę? Żeby stworzyć scenariusz dla Bytomia, wpierw należy ukazać Bytom, jako studium przypadku ośrodka, które zmaga się z problemami miasta „kurczącego się”. Celem drugorzędnym pracy jest przedstawienie przyczyny zjawiska kurczenia się Bytomia. Zostaną poruszone również takie zagadnienia jak: zmiany demograficzne, ruch migracyjny, spadek liczby przedsiębiorstw, miejsc pracy, spadek kapitału ludzkiego i społecznego, wizerunek miasta jako zaniedbane, niebezpieczne, uciążliwe dla mieszańców. Żeby zrozumieć jak Bytom może „uwolnić się ze ścieżki” kurczącego się miasta, w pracy zostanie wykorzystana koncepcja zależności od ścieżki oraz mechanizm upadku miast tradycyjnego przemysłu (tzw. spirala deprywacji). Bytom jako miasto, które przed transformacją ustrojową z roku 1989 było bardzo silnie związane z przemysłem ciężkim jest dobrym przykładem miasta, gdzie rozwój, a nawet istnienie miasta było silnie uzależnione od istniejących kopalń węgla kamiennego i hut żelaza. Zostanie przedstawiony mechanizm, który jest odpowiedzialny za to, że miasto zostało „uwięzione na ścieżce”, a co za tym idzie, zaczęło się kurczyć. Kolejnym celem pracy ocena rozwoju endogenicznego miasta. Czy mieszkańcy są w stanie pobudzić miasto do wyjścia z impasu kurczącego się miasta? Czy rozwój endogeniczny może stworzyć lub wykreować „ziarna odnowy”, które mogą sprawić, iż Bytom ponownie stanie się atrakcyjnym miejscem do zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczej? Gdzie takie „ziarna odnowy” znajdują się w mieście?
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.areapl
obszar nauk technicznych
dc.contributor.advisorpl
Gwosdz, Krzysztof - 128260
dc.contributor.authorpl
Skowroński, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Gwosdz, Krzysztof - 128260
dc.contributor.reviewerpl
Luchter, Lidia - 130031
dc.date.accessioned
2020-07-25T06:58:35Z
dc.date.available
2020-07-25T06:58:35Z
dc.date.submittedpl
2016-07-15
dc.fieldofstudypl
gospodarka przestrzenna i rozwój regionalny
dc.identifier.apdpl
diploma-93651-200533
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/201386
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
shrinking city, path dependency, script of development city, spiral of the deprivation, lawyers of the poverty, revitalization, urban renewal, Bytom, Katowice conurbation
dc.subject.plpl
kurczące się miasto, uwięzienie na ścieżce, scenariusz rozwoju miasta, spirala deprywacji, prawnicy biedy, rewitalizacja, odnowa miasta, Bytom, konurbacja katowicka
dc.titlepl
Bytom – miasto skazane na porażkę? Wybrane problemy rozwoju społeczno-gospodarczego miasta kurczącego się na przykładzie Bytomia
dc.title.alternativepl
Bytom - city sentenced to the defeat? Selected problems of the development of the social-economic shrinking city for the example of Bytom
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
102
Views per month
Views per city
Krakow
27
Radzionkow
5
Warsaw
5
Wroclaw
5
Katowice
3
Dublin
2
Sosnowiec
2
Tychy
2
Żywiec
2
Bracknell
1

No access

No Thumbnail Available