Model opieki nad pacjentką z zespołem policystycznych jajników.

licenciate
dc.abstract.enIntroduction: Polycystic ovary syndrome is a disease gynecological endocrinology occur in approximately 10-15% of women. It requires appropriate treatment and educational support patients, so it is important to prepare medical staff to specialized care directed at inhibiting the development of the disease and minimize the side effects of hormone therapy.Aim: The aim of this study was to develop a model of care for a patient with polycystic ovary syndrome. The care model used in the theory of Dorothy Orem based on the supportive-educational nursing system, taking into account the diagnosis nursing-obstetric aim of the action, planned interventions and the expected effect of therapy.Materials and Methods: Study was based on the analysis of literature, including books, scholarly articles in both Polish speaking and English-speaking, guidelines societies dealing with issues of gynecology and endocrinology.Results: The most important nursing-midwifery diagnoses include irregular periods, lack of ovulation, hyperandrogenism, impaired fertility. During the treatment of polycystic ovary syndrome diagnosis the most important are: deficit of knowledge on dealing with disease, concern about their own health and depressed mood of mind because of the appearance ( acne, hair growth, obesity). The care model is the important aspects of interventions aimed at inhibiting the development of the disease and minimize its symptoms cause psychological discomfort of the patient. Conclusions: The model of care will also prepare a woman for self -care in order to stop the progression of the disease and preventing complications . Implementation of the model of care will help medical staff to recognize the needs of the patient and the use of adequate obstetric intervention which will improve the work of the therapeutic team.pl
dc.abstract.plWstęp: Zespół policystycznych jajników to choroba ginekologiczno-endokrynologiczna występująca u około 10-15 % kobiet. Wymaga ona odpowiedniego leczenia oraz wsparcia edukacyjnego pacjentki, dlatego tak istotne jest przygotowanie personelu medycznego do specjalistycznej opieki skierowanej na zahamowanie rozwoju choroby i minimalizowanie skutków ubocznych hormonoterapii. Cel pracy: Celem pracy było opracowanie modelu opieki nad pacjentką z zespołem policystycznych jajników. W modelu opieki wykorzystano teorię Dorothy Orem opierającą się przede wszystkim na wspierająco-edukacyjnym systemie pielęgniarstwa uwzględniając diagnozy pielęgniarsko-położnicze, cel działań, planowane interwencje oraz oczekiwany wynik opieki. Materiały i metody: Pracę oparto na analizie literatury w tym książek, artykułów naukowych zarówno polskojęzycznych jak i anglojęzycznych, wytycznych towarzystw naukowych zajmujących się tematyką ginekologii i endokrynologii. Wyniki: Do najważniejszych diagnoz pielęgniarsko-położniczych należą nieregularne miesiączki, brak owulacji, hiperandrogenizm, zaburzona płodność. W trakcie leczenia zespołu policystycznych jajników istotne są diagnozy takie jak: deficyt wiedzy na temat postępowania w chorobie, niepokój o własne zdrowie oraz obniżony nastrój psychiczny z powodu wyglądu (trądzik, owłosienie, otyłość). W modelu opieki ważnymi aspektami jest podejmowanie interwencji mających na celu zahamowanie rozwoju choroby oraz zminimalizowanie jej objawów powodujących dyskomfort psychiczny pacjentki. Wnioski: Opracowany model opieki pozwoli także przygotować kobietę do samo pielęgnacji w celu zatrzymania rozwoju choroby oraz zapobieganiu powikłaniom. Wdrożenie opracowanego modelu opieki ułatwi personelowi medycznemu rozpoznanie potrzeb pacjentki oraz zastosowanie adekwatnych interwencji położniczych co usprawni pracę zespołu terapeutycznego.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorŚcisło, Lucyna - 133623 pl
dc.contributor.authorBorycka, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerŚcisło, Lucyna - 133623 pl
dc.contributor.reviewerPrażmowska, Barbara - 133217 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T20:31:35Z
dc.date.available2020-07-26T20:31:35Z
dc.date.submitted2016-07-06pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-103819-175871pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210294
dc.languagepolpl
dc.subject.enpolycystic ovaries, hyperandrogenism, ovulationpl
dc.subject.plpolicystyczne jajniki, hiperandrogenizm, owulacjapl
dc.titleModel opieki nad pacjentką z zespołem policystycznych jajników.pl
dc.title.alternativeModel for the Care of the patient with polycystic ovary syndromepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Polycystic ovary syndrome is a disease gynecological endocrinology occur in approximately 10-15% of women. It requires appropriate treatment and educational support patients, so it is important to prepare medical staff to specialized care directed at inhibiting the development of the disease and minimize the side effects of hormone therapy.Aim: The aim of this study was to develop a model of care for a patient with polycystic ovary syndrome. The care model used in the theory of Dorothy Orem based on the supportive-educational nursing system, taking into account the diagnosis nursing-obstetric aim of the action, planned interventions and the expected effect of therapy.Materials and Methods: Study was based on the analysis of literature, including books, scholarly articles in both Polish speaking and English-speaking, guidelines societies dealing with issues of gynecology and endocrinology.Results: The most important nursing-midwifery diagnoses include irregular periods, lack of ovulation, hyperandrogenism, impaired fertility. During the treatment of polycystic ovary syndrome diagnosis the most important are: deficit of knowledge on dealing with disease, concern about their own health and depressed mood of mind because of the appearance ( acne, hair growth, obesity). The care model is the important aspects of interventions aimed at inhibiting the development of the disease and minimize its symptoms cause psychological discomfort of the patient. Conclusions: The model of care will also prepare a woman for self -care in order to stop the progression of the disease and preventing complications . Implementation of the model of care will help medical staff to recognize the needs of the patient and the use of adequate obstetric intervention which will improve the work of the therapeutic team.
dc.abstract.plpl
Wstęp: Zespół policystycznych jajników to choroba ginekologiczno-endokrynologiczna występująca u około 10-15 % kobiet. Wymaga ona odpowiedniego leczenia oraz wsparcia edukacyjnego pacjentki, dlatego tak istotne jest przygotowanie personelu medycznego do specjalistycznej opieki skierowanej na zahamowanie rozwoju choroby i minimalizowanie skutków ubocznych hormonoterapii. Cel pracy: Celem pracy było opracowanie modelu opieki nad pacjentką z zespołem policystycznych jajników. W modelu opieki wykorzystano teorię Dorothy Orem opierającą się przede wszystkim na wspierająco-edukacyjnym systemie pielęgniarstwa uwzględniając diagnozy pielęgniarsko-położnicze, cel działań, planowane interwencje oraz oczekiwany wynik opieki. Materiały i metody: Pracę oparto na analizie literatury w tym książek, artykułów naukowych zarówno polskojęzycznych jak i anglojęzycznych, wytycznych towarzystw naukowych zajmujących się tematyką ginekologii i endokrynologii. Wyniki: Do najważniejszych diagnoz pielęgniarsko-położniczych należą nieregularne miesiączki, brak owulacji, hiperandrogenizm, zaburzona płodność. W trakcie leczenia zespołu policystycznych jajników istotne są diagnozy takie jak: deficyt wiedzy na temat postępowania w chorobie, niepokój o własne zdrowie oraz obniżony nastrój psychiczny z powodu wyglądu (trądzik, owłosienie, otyłość). W modelu opieki ważnymi aspektami jest podejmowanie interwencji mających na celu zahamowanie rozwoju choroby oraz zminimalizowanie jej objawów powodujących dyskomfort psychiczny pacjentki. Wnioski: Opracowany model opieki pozwoli także przygotować kobietę do samo pielęgnacji w celu zatrzymania rozwoju choroby oraz zapobieganiu powikłaniom. Wdrożenie opracowanego modelu opieki ułatwi personelowi medycznemu rozpoznanie potrzeb pacjentki oraz zastosowanie adekwatnych interwencji położniczych co usprawni pracę zespołu terapeutycznego.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Ścisło, Lucyna - 133623
dc.contributor.authorpl
Borycka, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Ścisło, Lucyna - 133623
dc.contributor.reviewerpl
Prażmowska, Barbara - 133217
dc.date.accessioned
2020-07-26T20:31:35Z
dc.date.available
2020-07-26T20:31:35Z
dc.date.submittedpl
2016-07-06
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-103819-175871
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210294
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
polycystic ovaries, hyperandrogenism, ovulation
dc.subject.plpl
policystyczne jajniki, hiperandrogenizm, owulacja
dc.titlepl
Model opieki nad pacjentką z zespołem policystycznych jajników.
dc.title.alternativepl
Model for the Care of the patient with polycystic ovary syndrome
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
79
Views per month
Views per city
Warsaw
12
Krakow
10
Wroclaw
6
Katowice
5
Jeruzal
3
Lodz
3
Bydgoszcz
2
Gdansk
2
Gliwice
2
Lublin
2

No access

No Thumbnail Available