Street art a prawo autorskie.

licenciate
dc.abstract.enIn my bachelor thesis, I present the problem of approach to street art works under the copyright law and I try to suggest some ways how its regulations can be reconcile with civil law. And also, above all, the ownership right of the owner of the property on which the work is created. This is a complex problem that covers many issues.I divided it into three chapters. In the first chapter, I describe street art as a piece of art in Polish copyright law. I am trying to determine what is a street art that, under Polish law, does not have a legal definition, based on the views of the doctrine and the Polish dictionary, but also my own observations and other people interested in this subject. Next, I present the conditions for recognizing a given work for a piece of art in Polish copyright law based on case law and statutory provisions. In the second chapter, I present the problem of creating a piece of work on someone else's property, which is the most common phenomenon in the world of street art. I describe what are the personal and property rights of the creator, as well as the relationship between the author's rights and the owner of the property. I also distinguish the situation when such a work appears with the consent and without the consent of the person to whom the property belongs. I discuss as well the issue of the sale of such a work by the owner of the property and what rights in this case the artist has. At the end, I present a problem that appears when the property on which the piece of work is created is destroyed and the possibility of compensation for the creator in this situation. In the third chapter, I describe the issues of fair personal and public use regarding street art works, including the right in Polish law called „the right of the panorama” and frequent commercial use of this type of work without the consent of their creator, and also the issue of public displaying works of street art.pl
dc.abstract.plW swojej pracy przedstawiam problematykę podejścia do utworów street artu na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz staram się zaproponować, jak można sprobować pogodzić jej regulacje z prawem cywilnym, a przede wszystkim prawem własności właściciela nośnika, na którym dany utwór się znajduje. Jest to problem złożony, obejmujący wiele zagadnień.Podzieliłam ją na trzy rozdziały. W pierwszym opisuję street art jako utwór w świetle prawa autorskiego. Podejmuję próbę określenia co jest sztuką uliczną, która na gruncie prawa polskiego nie ma definicji legalnej, w oparciu o poglądy doktryny oraz słownika polskiego, ale także własnych obserwacji oraz innych osób zainteresowanych tym tematem. Następnie przedstawiam przesłanki uznania danego wytworu street artu za utwór w oparciu o orzecznictwo oraz przepisy ustawowe. W rozdziale drugim przedstawiam problem tworzenia dzieła na cudzym nośniku, co przy dziełach street artu jest najbardziej powszechnym zjawiskiem. Opisuję czym są prawa osobiste i majątkowe twórcy, a także relację między uprawnieniami twórcy utworu, a właścicielem nośnika. Rozróżniam również sytuację, gdy dzieło takie powstaje za zgodą i bez zgody osoby, do której nośnik należy. Poruszam też kwestię sprzedaży takiego utworu przez właściciela nośnika i jakie prawa ma w tym momencie artysta, który dane dzieło stworzył. Na koniec przedstawiam problem pojawiający się w momencie, gdy nośnik, na którym utwór się znajduje zostaje zniszczony w oparciu o możliwość odszkodowania dla twórcy z tego tytułu. W rozdziale trzecim opisuję problematykę dozwolonego użytku osobistego i publicznego odnośnie utworów street artu, w tym prawo panoramy i częste komercyjne wykorzystanie tego typu wytworów bez zgody ich twórcy, a także poruszam kwestię publicznego wystawienia dzieł sztuki ulicznej.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMatlak, Andrzej - 130390 pl
dc.contributor.authorDuda, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerMatlak, Andrzej - 130390 pl
dc.contributor.reviewerStanisławska-Kloc, Sybilla - 132059 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T01:53:22Z
dc.date.available2020-07-28T01:53:22Z
dc.date.submitted2019-06-25pl
dc.fieldofstudyprawo własności intelektualnej i nowych mediówpl
dc.identifier.apddiploma-134666-209779pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236859
dc.languagepolpl
dc.subject.enstreet art, copyright law, civil law, fair use, public fair use, private fair use, work, piece of art, personal rights, property rights, sell, public exposure, compensation for the creator, graffiti, patternpl
dc.subject.plsztuka uliczna, prawo autorskie, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo panoramy, prawo cywilne, street art, dozwolony użytek, dozwolony użytek publiczny, dozwolony użytek prywatny, utwór, utwór plastyczny, prawa osobiste twórcy, prawa majątkowe twórcy, sprzedaż utworu, wystawienie publiczne utworu, odszkodowanie dla twórcy, graffiti, szablonpl
dc.titleStreet art a prawo autorskie.pl
dc.title.alternativeThe copyright law of street artpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In my bachelor thesis, I present the problem of approach to street art works under the copyright law and I try to suggest some ways how its regulations can be reconcile with civil law. And also, above all, the ownership right of the owner of the property on which the work is created. This is a complex problem that covers many issues.I divided it into three chapters. In the first chapter, I describe street art as a piece of art in Polish copyright law. I am trying to determine what is a street art that, under Polish law, does not have a legal definition, based on the views of the doctrine and the Polish dictionary, but also my own observations and other people interested in this subject. Next, I present the conditions for recognizing a given work for a piece of art in Polish copyright law based on case law and statutory provisions. In the second chapter, I present the problem of creating a piece of work on someone else's property, which is the most common phenomenon in the world of street art. I describe what are the personal and property rights of the creator, as well as the relationship between the author's rights and the owner of the property. I also distinguish the situation when such a work appears with the consent and without the consent of the person to whom the property belongs. I discuss as well the issue of the sale of such a work by the owner of the property and what rights in this case the artist has. At the end, I present a problem that appears when the property on which the piece of work is created is destroyed and the possibility of compensation for the creator in this situation. In the third chapter, I describe the issues of fair personal and public use regarding street art works, including the right in Polish law called „the right of the panorama” and frequent commercial use of this type of work without the consent of their creator, and also the issue of public displaying works of street art.
dc.abstract.plpl
W swojej pracy przedstawiam problematykę podejścia do utworów street artu na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz staram się zaproponować, jak można sprobować pogodzić jej regulacje z prawem cywilnym, a przede wszystkim prawem własności właściciela nośnika, na którym dany utwór się znajduje. Jest to problem złożony, obejmujący wiele zagadnień.Podzieliłam ją na trzy rozdziały. W pierwszym opisuję street art jako utwór w świetle prawa autorskiego. Podejmuję próbę określenia co jest sztuką uliczną, która na gruncie prawa polskiego nie ma definicji legalnej, w oparciu o poglądy doktryny oraz słownika polskiego, ale także własnych obserwacji oraz innych osób zainteresowanych tym tematem. Następnie przedstawiam przesłanki uznania danego wytworu street artu za utwór w oparciu o orzecznictwo oraz przepisy ustawowe. W rozdziale drugim przedstawiam problem tworzenia dzieła na cudzym nośniku, co przy dziełach street artu jest najbardziej powszechnym zjawiskiem. Opisuję czym są prawa osobiste i majątkowe twórcy, a także relację między uprawnieniami twórcy utworu, a właścicielem nośnika. Rozróżniam również sytuację, gdy dzieło takie powstaje za zgodą i bez zgody osoby, do której nośnik należy. Poruszam też kwestię sprzedaży takiego utworu przez właściciela nośnika i jakie prawa ma w tym momencie artysta, który dane dzieło stworzył. Na koniec przedstawiam problem pojawiający się w momencie, gdy nośnik, na którym utwór się znajduje zostaje zniszczony w oparciu o możliwość odszkodowania dla twórcy z tego tytułu. W rozdziale trzecim opisuję problematykę dozwolonego użytku osobistego i publicznego odnośnie utworów street artu, w tym prawo panoramy i częste komercyjne wykorzystanie tego typu wytworów bez zgody ich twórcy, a także poruszam kwestię publicznego wystawienia dzieł sztuki ulicznej.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Matlak, Andrzej - 130390
dc.contributor.authorpl
Duda, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Matlak, Andrzej - 130390
dc.contributor.reviewerpl
Stanisławska-Kloc, Sybilla - 132059
dc.date.accessioned
2020-07-28T01:53:22Z
dc.date.available
2020-07-28T01:53:22Z
dc.date.submittedpl
2019-06-25
dc.fieldofstudypl
prawo własności intelektualnej i nowych mediów
dc.identifier.apdpl
diploma-134666-209779
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/236859
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
street art, copyright law, civil law, fair use, public fair use, private fair use, work, piece of art, personal rights, property rights, sell, public exposure, compensation for the creator, graffiti, pattern
dc.subject.plpl
sztuka uliczna, prawo autorskie, ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawo panoramy, prawo cywilne, street art, dozwolony użytek, dozwolony użytek publiczny, dozwolony użytek prywatny, utwór, utwór plastyczny, prawa osobiste twórcy, prawa majątkowe twórcy, sprzedaż utworu, wystawienie publiczne utworu, odszkodowanie dla twórcy, graffiti, szablon
dc.titlepl
Street art a prawo autorskie.
dc.title.alternativepl
The copyright law of street art
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
90
Views per month
Views per city
Krakow
25
Warsaw
23
Katowice
6
Wroclaw
5
Bydgoszcz
2
Lodz
2
Opoczno
2
Poznan
2
Berlin
1
Bialystok
1

No access

No Thumbnail Available