Aktywność antyoksydacyjna fenylopiperazynowych pochodnych arylouretanów

master
dc.abstract.enIn the introductory part of this study, guidelines for the treatment of hypertension and the role of oxidative stress in the pathophysiology of hypertension and other cardiovascular diseases are presented. Particular attention was paid to antihypertensive drugs with proven pleiotropic antioxidant activity and the potential role of substances with antioxidant properties in the treatment of hypertension. The mechanisms of antioxidant activity of natural antioxidants have been also presented. The aim of the study was to assess the antioxidant activity of nine phenylpiperazine derivatives of aryl urethanes, compounds designed for potential α1-andrenolytic and cardiovascular activity. To achieve this aim, for all obtained phenylpiperazine derivatives of arylurethane the effect on lipid peroxidation in vitro in MDA method and the total in vitro antioxidant activity in DPPH and FRAP methods has been investigated. As a result of the research, only one compound, marked with WA 2 symbol displayed minimal antioxidative activity in MDA method. None of the rest compounds, designated by symbols WA 3, WA 4, WA 7, WA 8 and LS-021, LS-023, LS-025 and LS-13 displayed antioxidant properties in carried out evaluations.pl
dc.abstract.plW części wstępnej niniejszej pracy przybliżono wytyczne dotyczące terapii nadciśnienia tętniczego oraz rolę stresu oksydacyjnego w patofizjologii nadciśnienia tętniczego i innych schorzeń sercowo-naczyniowych. Szczególną uwagę zwrócono na leki hipotensyjne o udowodnionym plejotropowym działaniu antyoksydacyjnym oraz potencjalną rolę substancji o właściwościach antyoksydacyjnych w terapii nadciśnienia. Przedstawiono również mechanizmy działania przeciwutleniającego naturalnych antyoksydantów.Celem pracy była ocena aktywności antyoksydacyjnej dziewięciu fenylopiperazynowych pochodnych arylouretanów, związków zaprojektowanych w kierunku potencjalnej aktywności α1-adrenolitycznej i krążeniowej. Do realizacji wspomnianego celu przewidziano wykonanie oznaczenia wpływu badanych związków na peroksydację lipidów in vitro metodą MDA oraz oznaczenia całkowitej aktywności antyoksydacyjnej in vitro metodą DPPH i FRAP. W rezultacie badań stwierdzono, iż jedynie związek oznaczony symbolem WA2 wykazał minimalną aktywność antyoksydacyjną w metodzie MDA. Żaden z pozostałych związków określonych symbolami WA 3, WA 4, WA 7, WA 8 oraz LS-021, LS-023, LS-025 i LS-13 nie wykazał dodatkowych właściwości antyoksydacyjnych w żadnym z przeprowadzonych badań.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorNowiński, Leszek - 148072 pl
dc.contributor.authorSypień, Faustynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerNowiński, Leszek - 148072 pl
dc.contributor.reviewerZygmunt, Małgorzata - 133939 pl
dc.date.accessioned2021-04-01T21:33:19Z
dc.date.available2021-04-01T21:33:19Z
dc.date.submitted2021-04-01pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-138658-197451pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/268570
dc.languagepolpl
dc.subject.enarylpiperazine derivatives, cardiovascular system, antioxidants, oxidative stress, MDApl
dc.subject.plpochodne arylopiperazynowe, krążenie, antyoksydanty, stres oksydacyjny, MDApl
dc.titleAktywność antyoksydacyjna fenylopiperazynowych pochodnych arylouretanówpl
dc.title.alternativeAntioxidant activity of phenylpiperazine derivatives of arylurethanepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In the introductory part of this study, guidelines for the treatment of hypertension and the role of oxidative stress in the pathophysiology of hypertension and other cardiovascular diseases are presented. Particular attention was paid to antihypertensive drugs with proven pleiotropic antioxidant activity and the potential role of substances with antioxidant properties in the treatment of hypertension. The mechanisms of antioxidant activity of natural antioxidants have been also presented. The aim of the study was to assess the antioxidant activity of nine phenylpiperazine derivatives of aryl urethanes, compounds designed for potential α1-andrenolytic and cardiovascular activity. To achieve this aim, for all obtained phenylpiperazine derivatives of arylurethane the effect on lipid peroxidation in vitro in MDA method and the total in vitro antioxidant activity in DPPH and FRAP methods has been investigated. As a result of the research, only one compound, marked with WA 2 symbol displayed minimal antioxidative activity in MDA method. None of the rest compounds, designated by symbols WA 3, WA 4, WA 7, WA 8 and LS-021, LS-023, LS-025 and LS-13 displayed antioxidant properties in carried out evaluations.
dc.abstract.plpl
W części wstępnej niniejszej pracy przybliżono wytyczne dotyczące terapii nadciśnienia tętniczego oraz rolę stresu oksydacyjnego w patofizjologii nadciśnienia tętniczego i innych schorzeń sercowo-naczyniowych. Szczególną uwagę zwrócono na leki hipotensyjne o udowodnionym plejotropowym działaniu antyoksydacyjnym oraz potencjalną rolę substancji o właściwościach antyoksydacyjnych w terapii nadciśnienia. Przedstawiono również mechanizmy działania przeciwutleniającego naturalnych antyoksydantów.Celem pracy była ocena aktywności antyoksydacyjnej dziewięciu fenylopiperazynowych pochodnych arylouretanów, związków zaprojektowanych w kierunku potencjalnej aktywności α1-adrenolitycznej i krążeniowej. Do realizacji wspomnianego celu przewidziano wykonanie oznaczenia wpływu badanych związków na peroksydację lipidów in vitro metodą MDA oraz oznaczenia całkowitej aktywności antyoksydacyjnej in vitro metodą DPPH i FRAP. W rezultacie badań stwierdzono, iż jedynie związek oznaczony symbolem WA2 wykazał minimalną aktywność antyoksydacyjną w metodzie MDA. Żaden z pozostałych związków określonych symbolami WA 3, WA 4, WA 7, WA 8 oraz LS-021, LS-023, LS-025 i LS-13 nie wykazał dodatkowych właściwości antyoksydacyjnych w żadnym z przeprowadzonych badań.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Nowiński, Leszek - 148072
dc.contributor.authorpl
Sypień, Faustyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Nowiński, Leszek - 148072
dc.contributor.reviewerpl
Zygmunt, Małgorzata - 133939
dc.date.accessioned
2021-04-01T21:33:19Z
dc.date.available
2021-04-01T21:33:19Z
dc.date.submittedpl
2021-04-01
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-138658-197451
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/268570
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
arylpiperazine derivatives, cardiovascular system, antioxidants, oxidative stress, MDA
dc.subject.plpl
pochodne arylopiperazynowe, krążenie, antyoksydanty, stres oksydacyjny, MDA
dc.titlepl
Aktywność antyoksydacyjna fenylopiperazynowych pochodnych arylouretanów
dc.title.alternativepl
Antioxidant activity of phenylpiperazine derivatives of arylurethane
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
29
Views per month
Views per city
Krakow
7
Szczecin
4
Bielsko-Biala
2
Dublin
2
Wroclaw
2
Bayreuth
1
Chandler
1
Gorki
1
Legnica
1
Sosnowiec
1

No access

No Thumbnail Available