Jony oktacyjanometalanowe Re(V), Mo(V) i W(V) w konstrukcji funkcjonalnych magnesów molekularnych

licenciate
dc.abstract.enMolecular magnets, based on metal complexes and organic radicals, are attractive alternative for commonly used permanent magnets built of metals and metal oxides. Molecular magnets exhibit diverse magnetic properties, including magnetic ordering or spin bistability. They can be combined with other physical features, such as chirality or luminescence. Of a special scientific interest are molecular magnets composed of bimetallic, coordination networks incorporating octacyanidomatallates [M(CN)8]n- (M = Mo, W, Re, Nb) bonded to complexes of d- and f-block metal ions. The aim of this work was to synthesize and characterize novel magnetic coordination frameworks with octacyanidometallates, especially with rarely employed [ReV(CN)8]3- ion. Within the presented work, we have obtained nine novel coordination networks: (a) Cs{[Fe(3-CNpy)2] [Re(CN)8]}·H2O (3-CNpy = 3-cyanopyridine) coordination layers exhibiting two-step spin crossover effect (SCO) switchable by temperature, light and pressure, (b) {[Fe(4-phpy)4]3[Re(CN)8]2}∙nMeOH (4-phpy = 4-phenylpyridine) coordination layers showing thermal SCO effect dependent on the number of crystallization solvent molecules, (c) three-dimensional {[Fe(4benzpy)4]3[Re(CN)8]2}·nMeOH (4-benzpy = 4-benzylpyridine) SCO coordination network, (d) series of anionic coordination (cat){[Co(L)4][W(CN)8]}·3H2O (cat = PPh4+, N(C4H9)4+; L = 4-phpy, 4-benzpy, 2,4’-bipyridine) chains, and (e) family of coordination {[Dy(4-mephen)(dmf)4][M(CN)8]}·0.5H2O (M=Re, W, Mo; 4-mephen = 4-methyl-1,10-phenanthroline) helices linking photoluminescence and slow magnetic relaxation effect.pl
dc.abstract.plMagnesy molekularne oparte na kompleksach metali lub rodnikach organicznych są atrakcyjną alternatywą dla powszechnie stosowanych magnesów opartych na metalach i tlenkach metali. Magnesy molekularne wykazują różnorakie właściwości magnetyczne, w tym uporządkowanie magnetyczne czy bistabilność spinowa, któremożna łączyć z innymi funkcjonalnościami, takimi jak chiralność czy luminescencja. Ciekawą grupą magnesówmolekularnych stanowią bimetaliczne sieci koordynacyjne, zbudowane z jonów oktacyjanometalanowych, [M(CN)8] n-(M = Mo, W, Re, Nb) połączonych z kompleksami metali bloku d i f. Celem pracy była synteza i charakterystykanowych magnetycznych sieci koordynacyjnych z udziałem oktacyjanometalanów, zwłaszcza z zastosowaniem słabopoznanego jonu [ReV(CN)8]3-. W ramach pracy otrzymano 9 układów koordynacyjnych: (a) warstwy koordynacyjneCs{[Fe(3-CNpy)2][Re(CN)8]}·H2O (3-CNpy = 3-cyjanopirydyna) wykazujące dwustopniowy efekt spin crossover(SCO), przełączalny temperaturą, światłem i ciśnieniem, (b) warstwy koordynacyjne {[Fe(4-phpy)4]3[Re(CN)8]2}∙nMeOH (4-phpy = 4-fenylopirydyna) wykazujące termiczny efekt SCO zależny od ilości rozpuszczalnika, (c)trójwymiarową sieć koordynacyjną {[Fe(4-benzpy)4]3[Re(CN)8]2}·nMeOH (4-benzpy = 4-benzylopirydyna), (d) serięanionowych łańcuchów koordynacyjnych (kat){[Co(L)4][W(CN)8]}·3H2O (kat = PPh4+, N(C4H9)4+; L = 4-phpy, 4-benzpy, 2,4’-bipirydyna), oraz (e) rodzinę helis koordynacyjnych {[Dy(4-mephen)(dmf)4][M(CN)8]}·0.5H2O (M=Re,W, Mo; 4-mephen = 4-metylo-1,10-fenantrolina) łączących luminescencję i efekt powolnej relaksacji magnetycznej.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorSieklucka, Barbara - 131848 pl
dc.contributor.authorCharytanowicz, Tomaszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerSieklucka, Barbara - 131848 pl
dc.contributor.reviewerPinkowicz, Dawid - 126341 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T14:01:52Z
dc.date.available2020-07-27T14:01:52Z
dc.date.submitted2018-07-02pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-121401-211493pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225953
dc.languagepolpl
dc.subject.enCoordination chemistry, Octacyanidometallates. Coordination networks, Molecular magnetism, Spin crossover effect, Photomagnetism, Photoluminescence, Magnetic anisotropypl
dc.subject.plChemia koordynacyjna, Oktacyjanometalany, Sieci koordynacyjne, Magnetyzm molekularny, Efektspin crossover, Fotomagnetyzm, Fotoluminescencja, Anizotropia magnetycznapl
dc.titleJony oktacyjanometalanowe Re(V), Mo(V) i W(V) w konstrukcji funkcjonalnych magnesów molekularnychpl
dc.title.alternativeOctacyanidometallate ions of Re(V), Mo(V) and W(V) in construction of functional molecular magnetspl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Molecular magnets, based on metal complexes and organic radicals, are attractive alternative for commonly used permanent magnets built of metals and metal oxides. Molecular magnets exhibit diverse magnetic properties, including magnetic ordering or spin bistability. They can be combined with other physical features, such as chirality or luminescence. Of a special scientific interest are molecular magnets composed of bimetallic, coordination networks incorporating octacyanidomatallates [M(CN)8]n- (M = Mo, W, Re, Nb) bonded to complexes of d- and f-block metal ions. The aim of this work was to synthesize and characterize novel magnetic coordination frameworks with octacyanidometallates, especially with rarely employed [ReV(CN)8]3- ion. Within the presented work, we have obtained nine novel coordination networks: (a) Cs{[Fe(3-CNpy)2] [Re(CN)8]}·H2O (3-CNpy = 3-cyanopyridine) coordination layers exhibiting two-step spin crossover effect (SCO) switchable by temperature, light and pressure, (b) {[Fe(4-phpy)4]3[Re(CN)8]2}∙nMeOH (4-phpy = 4-phenylpyridine) coordination layers showing thermal SCO effect dependent on the number of crystallization solvent molecules, (c) three-dimensional {[Fe(4benzpy)4]3[Re(CN)8]2}·nMeOH (4-benzpy = 4-benzylpyridine) SCO coordination network, (d) series of anionic coordination (cat){[Co(L)4][W(CN)8]}·3H2O (cat = PPh4+, N(C4H9)4+; L = 4-phpy, 4-benzpy, 2,4’-bipyridine) chains, and (e) family of coordination {[Dy(4-mephen)(dmf)4][M(CN)8]}·0.5H2O (M=Re, W, Mo; 4-mephen = 4-methyl-1,10-phenanthroline) helices linking photoluminescence and slow magnetic relaxation effect.
dc.abstract.plpl
Magnesy molekularne oparte na kompleksach metali lub rodnikach organicznych są atrakcyjną alternatywą dla powszechnie stosowanych magnesów opartych na metalach i tlenkach metali. Magnesy molekularne wykazują różnorakie właściwości magnetyczne, w tym uporządkowanie magnetyczne czy bistabilność spinowa, któremożna łączyć z innymi funkcjonalnościami, takimi jak chiralność czy luminescencja. Ciekawą grupą magnesówmolekularnych stanowią bimetaliczne sieci koordynacyjne, zbudowane z jonów oktacyjanometalanowych, [M(CN)8] n-(M = Mo, W, Re, Nb) połączonych z kompleksami metali bloku d i f. Celem pracy była synteza i charakterystykanowych magnetycznych sieci koordynacyjnych z udziałem oktacyjanometalanów, zwłaszcza z zastosowaniem słabopoznanego jonu [ReV(CN)8]3-. W ramach pracy otrzymano 9 układów koordynacyjnych: (a) warstwy koordynacyjneCs{[Fe(3-CNpy)2][Re(CN)8]}·H2O (3-CNpy = 3-cyjanopirydyna) wykazujące dwustopniowy efekt spin crossover(SCO), przełączalny temperaturą, światłem i ciśnieniem, (b) warstwy koordynacyjne {[Fe(4-phpy)4]3[Re(CN)8]2}∙nMeOH (4-phpy = 4-fenylopirydyna) wykazujące termiczny efekt SCO zależny od ilości rozpuszczalnika, (c)trójwymiarową sieć koordynacyjną {[Fe(4-benzpy)4]3[Re(CN)8]2}·nMeOH (4-benzpy = 4-benzylopirydyna), (d) serięanionowych łańcuchów koordynacyjnych (kat){[Co(L)4][W(CN)8]}·3H2O (kat = PPh4+, N(C4H9)4+; L = 4-phpy, 4-benzpy, 2,4’-bipirydyna), oraz (e) rodzinę helis koordynacyjnych {[Dy(4-mephen)(dmf)4][M(CN)8]}·0.5H2O (M=Re,W, Mo; 4-mephen = 4-metylo-1,10-fenantrolina) łączących luminescencję i efekt powolnej relaksacji magnetycznej.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Sieklucka, Barbara - 131848
dc.contributor.authorpl
Charytanowicz, Tomasz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Sieklucka, Barbara - 131848
dc.contributor.reviewerpl
Pinkowicz, Dawid - 126341
dc.date.accessioned
2020-07-27T14:01:52Z
dc.date.available
2020-07-27T14:01:52Z
dc.date.submittedpl
2018-07-02
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-121401-211493
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225953
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Coordination chemistry, Octacyanidometallates. Coordination networks, Molecular magnetism, Spin crossover effect, Photomagnetism, Photoluminescence, Magnetic anisotropy
dc.subject.plpl
Chemia koordynacyjna, Oktacyjanometalany, Sieci koordynacyjne, Magnetyzm molekularny, Efektspin crossover, Fotomagnetyzm, Fotoluminescencja, Anizotropia magnetyczna
dc.titlepl
Jony oktacyjanometalanowe Re(V), Mo(V) i W(V) w konstrukcji funkcjonalnych magnesów molekularnych
dc.title.alternativepl
Octacyanidometallate ions of Re(V), Mo(V) and W(V) in construction of functional molecular magnets
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Dublin
2
Wroclaw
2
Bühl
1
Krakow
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available