Inwestowanie na rynku nieruchomości jako zabezpieczenie oraz pomnożenie kapitału

licenciate
dc.abstract.enThe real estate market is becoming more and more popular every year. Data on housingtransactions and the constantly growing number of mortgages confirm that the society is verykeen to use properties to locate and multiply its savings. The aim of the paper is to present agiven investment form and to confirm the thesis that investing in the real estate market is agood way to multiply and secure capital. Presentation of the phenomenon from a theoreticalpoint of view and conducting research on the basis of current data significantly helped toassess the profitability of a given undertaking. The result of the analysis clearly confirmed thehypothesis that residential investments are able to generate fixed income and secure capitalagainst inflation. Compared to alternative forms of investment, the activity in question ischaracterised by relatively low risk. It has been proved that the real estate market is constantlydeveloping, which positively affects the investment opportunities it offers.pl
dc.abstract.plRynek nieruchomości z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Dane dotyczącetransakcji mieszkaniowych oraz stale rosnąca liczba zaciąganych kredytów hipotecznychpotwierdzają, że społeczeństwo bardzo chętnie wykorzystuje nieruchomości do ulokowaniaoraz pomnożenia swoich oszczędności. Celem pracy jest przedstawienie danej formyinwestycyjnej oraz potwierdzenie tezy, że inwestowanie na rynku nieruchomości jest dobrymsposobem na pomnożenie i zabezpieczenie kapitału. Przedstawienie zjawiska pod względemteoretycznym oraz przeprowadzenie badań na podstawie aktualnych danych znacząco pomogłow ocenie opłacalności danego przedsięwzięcia. Wynik analizy wyraźnie potwierdziłpostawioną hipotezę, inwestycje mieszkaniowe są w stanie generować stałe przychody orazzabezpieczyć kapitał przed inflacją. W porównaniu z alternatywnymi formami inwestowania,omawiana działalność cechuje się stosunkowo niskim ryzykiem. Dowiedziono, że ryneknieruchomości nieustannie się rozwija, co pozytywnie wpływa na oferowane przez niegomożliwości inwestycyjne.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJarzębiński, Marek - 128485 pl
dc.contributor.authorChrzanowski, Michałpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJarzębiński, Marek - 128485 pl
dc.contributor.reviewerZachorowska-Mazurkiewicz, Anna - 132823 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T05:41:51Z
dc.date.available2020-07-28T05:41:51Z
dc.date.submitted2020-07-10pl
dc.fieldofstudyekonomiapl
dc.fieldofstudyfinanse, bankowość, ubezpieczeniapl
dc.identifier.apddiploma-139556-246064pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240286
dc.languagepolpl
dc.subject.enanalysis – capital – investment – real estate – riskpl
dc.subject.planaliza – inwestycja – kapitał – nieruchomość – ryzykopl
dc.titleInwestowanie na rynku nieruchomości jako zabezpieczenie oraz pomnożenie kapitałupl
dc.title.alternativeInvesting in the real estate market as collateral and capital multiplicationpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The real estate market is becoming more and more popular every year. Data on housingtransactions and the constantly growing number of mortgages confirm that the society is verykeen to use properties to locate and multiply its savings. The aim of the paper is to present agiven investment form and to confirm the thesis that investing in the real estate market is agood way to multiply and secure capital. Presentation of the phenomenon from a theoreticalpoint of view and conducting research on the basis of current data significantly helped toassess the profitability of a given undertaking. The result of the analysis clearly confirmed thehypothesis that residential investments are able to generate fixed income and secure capitalagainst inflation. Compared to alternative forms of investment, the activity in question ischaracterised by relatively low risk. It has been proved that the real estate market is constantlydeveloping, which positively affects the investment opportunities it offers.
dc.abstract.plpl
Rynek nieruchomości z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. Dane dotyczącetransakcji mieszkaniowych oraz stale rosnąca liczba zaciąganych kredytów hipotecznychpotwierdzają, że społeczeństwo bardzo chętnie wykorzystuje nieruchomości do ulokowaniaoraz pomnożenia swoich oszczędności. Celem pracy jest przedstawienie danej formyinwestycyjnej oraz potwierdzenie tezy, że inwestowanie na rynku nieruchomości jest dobrymsposobem na pomnożenie i zabezpieczenie kapitału. Przedstawienie zjawiska pod względemteoretycznym oraz przeprowadzenie badań na podstawie aktualnych danych znacząco pomogłow ocenie opłacalności danego przedsięwzięcia. Wynik analizy wyraźnie potwierdziłpostawioną hipotezę, inwestycje mieszkaniowe są w stanie generować stałe przychody orazzabezpieczyć kapitał przed inflacją. W porównaniu z alternatywnymi formami inwestowania,omawiana działalność cechuje się stosunkowo niskim ryzykiem. Dowiedziono, że ryneknieruchomości nieustannie się rozwija, co pozytywnie wpływa na oferowane przez niegomożliwości inwestycyjne.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jarzębiński, Marek - 128485
dc.contributor.authorpl
Chrzanowski, Michał
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jarzębiński, Marek - 128485
dc.contributor.reviewerpl
Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna - 132823
dc.date.accessioned
2020-07-28T05:41:51Z
dc.date.available
2020-07-28T05:41:51Z
dc.date.submittedpl
2020-07-10
dc.fieldofstudypl
ekonomia
dc.fieldofstudypl
finanse, bankowość, ubezpieczenia
dc.identifier.apdpl
diploma-139556-246064
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240286
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
analysis – capital – investment – real estate – risk
dc.subject.plpl
analiza – inwestycja – kapitał – nieruchomość – ryzyko
dc.titlepl
Inwestowanie na rynku nieruchomości jako zabezpieczenie oraz pomnożenie kapitału
dc.title.alternativepl
Investing in the real estate market as collateral and capital multiplication
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
156
Views per month
Views per city
Warsaw
26
Krakow
19
Inowrocław
11
Poznan
9
Wroclaw
9
Gmina Sokolniki
8
Gdansk
6
Lublin
5
Torun
5
Dysiek
4

No access

No Thumbnail Available