Udogodnienia w opodatkowaniu dochodów sektora małych i średnich przedsiębiorstw

licenciate
dc.abstract.enWith the development of the concept of taxation and the changing situation in the world, the legislator provided for a whole range of amenities. Many of them have been introduced to improve the functioning of enterprises and to help smaller entrepreneurs, i.e. in the so-called small and medium-sized enterprise sector. From the legislator's point of view, this sector is of great importance in the economic development of the country and has a great influence on the shaping of enterprises. The aim of this thesis is to present the importance of facilities in the sector of small and medium-sized enterprises and to illustrate how favorably the legislator treated the sector of small and medium-sized enterprises in relation to other economic entities. The thesis presents the characteristics of the small and medium-sized enterprise sector and the advantages of small business. I have also indicated the benefits resulting from the acts and their meaning (including the act on tax on goods and services, act on corporate income tax). For the purposes of my work, I also presented the amenities that a smaller entrepreneur may encounter when starting and running a business, and how they influence the formation of enterprises in the country. In addition, I included in dissertation the facilities that were introduced during the COVID-19 pandemic, and presented their advantages and disadvantages. Therefore, it can be assumed that the legislator treated the sector of small and medium-sized enterprises much more favorably than other economic entities, and that the introduced improvements brought measurable benefits. However, when analyzing amenities, there is a tendency for the legislator to introduce changes only in specific sectors.pl
dc.abstract.plWraz z rozwojem pojęcia opodatkowania oraz zmieniającej się sytuacji na świecie, ustawodawca przewidział całą gamę udogodnień. Wiele z nich zostało wprowadzone w celu usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstw oraz w celu udzielenia pomocy mniejszym przedsiębiorcom, czyli w tak zwanym sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Sektor ten z punktu widzenia ustawodawcy ma ogromne znaczenie w rozwoju gospodarczym kraju oraz posiada duży wpływ na kształtowanie się przedsiębiorstw. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie znaczenia udogodnień w sektorze małych oraz średnich przedsiębiorstw oraz zobrazowanie na ile korzystniej ustawodawca potraktował sektor małych i średnich przedsiębiorstw w stosunku do innych podmiotów gospodarczych. W pracy przedstawiłem charakterystyczne cechy sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz zalety drobnej przedsiębiorczości. Wskazałem również udogodnienia wynikające z ustaw oraz ich znaczenie (m.in. ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych). Na potrzeby mojej pracy przedstawiłem także udogodnienia z którymi może się spotkać mniejszy przedsiębiorca podczas podejmowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, oraz jak wpływają na kształtowanie się przedsiębiorstw w kraju. Dodatkowo zawarłem w pracy udogodnienia, które zostały wprowadzone w czasie pandemii COVID-19, oraz przedstawiłem ich zalety oraz wady. Można zatem sądzić, że ustawodawca znacznie korzystniej potraktował sektor małych i średnich przedsiębiorstw w stosunku do innych podmiotów gospodarczych, oraz że wprowadzone udogodnienia przyniosły wymierne korzyści. Podczas analizowania udogodnień można jednak zauważyć tendencję ustawodawcy do wprowadzania zmian tylko w konkretnych sektorach.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSerwacki, Jerzy - 131833 pl
dc.contributor.authorMigdał, Mateuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerSerwacki, Jerzy - 131833 pl
dc.contributor.reviewerDumas, Anna - 132931 pl
dc.date.accessioned2023-01-23T22:32:10Z
dc.date.available2023-01-23T22:32:10Z
dc.date.submitted2021-07-07pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-149794-263802pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/306660
dc.languagepolpl
dc.subject.enentrepreneursmall taxpayersector of small and medium-sized enterprisesSMEamenitiestax exemptionspl
dc.subject.plprzedsiębiorcamały podatniksektor małych i średnich przedsiębiorstwMŚPudogodnieniazwolnienia podatkowepl
dc.titleUdogodnienia w opodatkowaniu dochodów sektora małych i średnich przedsiębiorstwpl
dc.title.alternativeAmenities in the taxation of income of the small and medium-sized enterprise sectorpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
With the development of the concept of taxation and the changing situation in the world, the legislator provided for a whole range of amenities. Many of them have been introduced to improve the functioning of enterprises and to help smaller entrepreneurs, i.e. in the so-called small and medium-sized enterprise sector. From the legislator's point of view, this sector is of great importance in the economic development of the country and has a great influence on the shaping of enterprises. The aim of this thesis is to present the importance of facilities in the sector of small and medium-sized enterprises and to illustrate how favorably the legislator treated the sector of small and medium-sized enterprises in relation to other economic entities. The thesis presents the characteristics of the small and medium-sized enterprise sector and the advantages of small business. I have also indicated the benefits resulting from the acts and their meaning (including the act on tax on goods and services, act on corporate income tax). For the purposes of my work, I also presented the amenities that a smaller entrepreneur may encounter when starting and running a business, and how they influence the formation of enterprises in the country. In addition, I included in dissertation the facilities that were introduced during the COVID-19 pandemic, and presented their advantages and disadvantages. Therefore, it can be assumed that the legislator treated the sector of small and medium-sized enterprises much more favorably than other economic entities, and that the introduced improvements brought measurable benefits. However, when analyzing amenities, there is a tendency for the legislator to introduce changes only in specific sectors.
dc.abstract.plpl
Wraz z rozwojem pojęcia opodatkowania oraz zmieniającej się sytuacji na świecie, ustawodawca przewidział całą gamę udogodnień. Wiele z nich zostało wprowadzone w celu usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstw oraz w celu udzielenia pomocy mniejszym przedsiębiorcom, czyli w tak zwanym sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Sektor ten z punktu widzenia ustawodawcy ma ogromne znaczenie w rozwoju gospodarczym kraju oraz posiada duży wpływ na kształtowanie się przedsiębiorstw. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie znaczenia udogodnień w sektorze małych oraz średnich przedsiębiorstw oraz zobrazowanie na ile korzystniej ustawodawca potraktował sektor małych i średnich przedsiębiorstw w stosunku do innych podmiotów gospodarczych. W pracy przedstawiłem charakterystyczne cechy sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz zalety drobnej przedsiębiorczości. Wskazałem również udogodnienia wynikające z ustaw oraz ich znaczenie (m.in. ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych). Na potrzeby mojej pracy przedstawiłem także udogodnienia z którymi może się spotkać mniejszy przedsiębiorca podczas podejmowania oraz prowadzenia działalności gospodarczej, oraz jak wpływają na kształtowanie się przedsiębiorstw w kraju. Dodatkowo zawarłem w pracy udogodnienia, które zostały wprowadzone w czasie pandemii COVID-19, oraz przedstawiłem ich zalety oraz wady. Można zatem sądzić, że ustawodawca znacznie korzystniej potraktował sektor małych i średnich przedsiębiorstw w stosunku do innych podmiotów gospodarczych, oraz że wprowadzone udogodnienia przyniosły wymierne korzyści. Podczas analizowania udogodnień można jednak zauważyć tendencję ustawodawcy do wprowadzania zmian tylko w konkretnych sektorach.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Serwacki, Jerzy - 131833
dc.contributor.authorpl
Migdał, Mateusz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Serwacki, Jerzy - 131833
dc.contributor.reviewerpl
Dumas, Anna - 132931
dc.date.accessioned
2023-01-23T22:32:10Z
dc.date.available
2023-01-23T22:32:10Z
dc.date.submittedpl
2021-07-07
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-149794-263802
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/306660
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
entrepreneursmall taxpayersector of small and medium-sized enterprisesSMEamenitiestax exemptions
dc.subject.plpl
przedsiębiorcamały podatniksektor małych i średnich przedsiębiorstwMŚPudogodnieniazwolnienia podatkowe
dc.titlepl
Udogodnienia w opodatkowaniu dochodów sektora małych i średnich przedsiębiorstw
dc.title.alternativepl
Amenities in the taxation of income of the small and medium-sized enterprise sector
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available