Rola położnej w opiece nad kobietą roniącą.

licenciate
dc.abstract.enMiscarriage is a pregnancy failure, which occurs relatively frequently and has psychological consequences for women. The most often causes of miscarriage are genetic disorder on the side of the mother and the fetus, hormonal disorders, immune disorders and environmental factors. The only case of miscarriage, in which the healing process is taken up is threatened miscarriage. Midwife is a person who deals with a patient in a holistic and multidirectional way. She provides medical care and psychological support. The midwife should know the standards of dealing with these situations so as to do her job well. The most important thing is to be close to patient, show compassion and to not ignore the needs.The Bachelor's Thesis presents medical aspects of spontaneous abortion: explains the definitions and classifications, shows the scale of existence, ethiopathogenesis and the criteria for diagnosis. It describes the recommended practice in case of diagnosis of miscarriage, depending on the degree of its severity. Afterwards, the thesis presents the course of a septic miscarriage and shows the most often causes and treatments of recurrent miscarriages. It is explained what are the responsibilities of the midwife in the process of treatment threatened miscarriage and how to care for a patient after loss of a child. There are also included the most common problems, which midwife is up against during the care of the shedding patient.pl
dc.abstract.plPoronienie samoistne jest niepowodzeniem ciąży występującym stosunkowo często i mającym skutki psychologiczne dla kobiety. Do najczęstszych przyczyn poronień zalicza się wady genetyczne po stronie matki oraz płodu, zaburzenia hormonalne, immunologiczne oraz czynniki środowiskowe. Jedynym przypadkiem poronienia, w którym podejmuje się proces leczenia, jest poronienie zagrażające. Położna jest osobą, która zajmuje się pacjentką w sposób holistyczny i wielokierunkowy. Zapewnia jej opiekę medyczną oraz wsparcie psychiczne. Aby dobrze spełniała swoją rolę, powinna znać standardy postępowania w takich sytuacjach. Najważniejsze to być blisko, okazać współczucie i nie lekceważyć potrzeb. Praca przedstawia medyczne aspekty poronienia samoistnego: wyjaśnia jego definicje oraz klasyfikacje, ukazuje skalę występowania, etiopatogenezę oraz kryteria pozwalające na rozpoznanie. Został również opisany zalecany schemat postępowania w przypadku rozpoznania poronienia, zależnie od stopnia jego zaawansowania. Następnie został przedstawiony przebieg poronienia septycznego oraz ukazano najczęstsze przyczyny oraz sposoby leczenia poronień nawracających. Wyjaśniono, jakie są zadania położnej w procesie leczenia poronienia zagrażającego oraz jak opiekować się pacjentką po stracie dziecka. Przedstawione zostały również najczęstsze problemy, z jakimi położna może się spotkać w czasie opieki nad pacjentką roniącą.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorBonior, Joanna - 128830 pl
dc.contributor.authorDębicka, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerMadetko, Renata - 130788 pl
dc.contributor.reviewerBonior, Joanna - 128830 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T22:42:45Z
dc.date.available2020-07-24T22:42:45Z
dc.date.submitted2014-07-14pl
dc.fieldofstudypołożnictwopl
dc.identifier.apddiploma-84880-144496pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193738
dc.languagepolpl
dc.subject.enmiscarriage, role of the midwife, model of carepl
dc.subject.plporonienie, rola położnej, model opiekipl
dc.titleRola położnej w opiece nad kobietą roniącą.pl
dc.title.alternativeMidwives care to miscarring woman.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Miscarriage is a pregnancy failure, which occurs relatively frequently and has psychological consequences for women. The most often causes of miscarriage are genetic disorder on the side of the mother and the fetus, hormonal disorders, immune disorders and environmental factors. The only case of miscarriage, in which the healing process is taken up is threatened miscarriage. Midwife is a person who deals with a patient in a holistic and multidirectional way. She provides medical care and psychological support. The midwife should know the standards of dealing with these situations so as to do her job well. The most important thing is to be close to patient, show compassion and to not ignore the needs.The Bachelor's Thesis presents medical aspects of spontaneous abortion: explains the definitions and classifications, shows the scale of existence, ethiopathogenesis and the criteria for diagnosis. It describes the recommended practice in case of diagnosis of miscarriage, depending on the degree of its severity. Afterwards, the thesis presents the course of a septic miscarriage and shows the most often causes and treatments of recurrent miscarriages. It is explained what are the responsibilities of the midwife in the process of treatment threatened miscarriage and how to care for a patient after loss of a child. There are also included the most common problems, which midwife is up against during the care of the shedding patient.
dc.abstract.plpl
Poronienie samoistne jest niepowodzeniem ciąży występującym stosunkowo często i mającym skutki psychologiczne dla kobiety. Do najczęstszych przyczyn poronień zalicza się wady genetyczne po stronie matki oraz płodu, zaburzenia hormonalne, immunologiczne oraz czynniki środowiskowe. Jedynym przypadkiem poronienia, w którym podejmuje się proces leczenia, jest poronienie zagrażające. Położna jest osobą, która zajmuje się pacjentką w sposób holistyczny i wielokierunkowy. Zapewnia jej opiekę medyczną oraz wsparcie psychiczne. Aby dobrze spełniała swoją rolę, powinna znać standardy postępowania w takich sytuacjach. Najważniejsze to być blisko, okazać współczucie i nie lekceważyć potrzeb. Praca przedstawia medyczne aspekty poronienia samoistnego: wyjaśnia jego definicje oraz klasyfikacje, ukazuje skalę występowania, etiopatogenezę oraz kryteria pozwalające na rozpoznanie. Został również opisany zalecany schemat postępowania w przypadku rozpoznania poronienia, zależnie od stopnia jego zaawansowania. Następnie został przedstawiony przebieg poronienia septycznego oraz ukazano najczęstsze przyczyny oraz sposoby leczenia poronień nawracających. Wyjaśniono, jakie są zadania położnej w procesie leczenia poronienia zagrażającego oraz jak opiekować się pacjentką po stracie dziecka. Przedstawione zostały również najczęstsze problemy, z jakimi położna może się spotkać w czasie opieki nad pacjentką roniącą.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Bonior, Joanna - 128830
dc.contributor.authorpl
Dębicka, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Madetko, Renata - 130788
dc.contributor.reviewerpl
Bonior, Joanna - 128830
dc.date.accessioned
2020-07-24T22:42:45Z
dc.date.available
2020-07-24T22:42:45Z
dc.date.submittedpl
2014-07-14
dc.fieldofstudypl
położnictwo
dc.identifier.apdpl
diploma-84880-144496
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/193738
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
miscarriage, role of the midwife, model of care
dc.subject.plpl
poronienie, rola położnej, model opieki
dc.titlepl
Rola położnej w opiece nad kobietą roniącą.
dc.title.alternativepl
Midwives care to miscarring woman.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
205
Views per month
Views per city
Warsaw
36
Krakow
14
Lublin
12
Lodz
7
Wroclaw
7
Poznan
5
Bartoszyce
4
Bytom
4
Clonee
4
Dublin
4

No access

No Thumbnail Available