Uśmiech sędziowski : pomocne i niebezpieczne narzędzie

2022
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-09T18:46:39Z
dc.abstract.enArticle aims to invigorate the study of judicial smiles in Polish legal science. Judicial smiles are treated as an element of psycho-social processes in the courtroom, in particular the judge’s non-verbal communication. Such an opening will be made by identifying and discussing a few real cases of judges’ smiles in Poland, and more precisely in the courtrooms of Krakow’s lower courts (civil and criminal divisions). The empirical material was obtained through passive observation of the hearings, supported by a standardized observational questionnaire. According to the results, (i) there are more smiles of judges in courtrooms than one might think, (ii) a judge’s smiles during questioning the witnesses (as a rule) is generally less controversial than that smiles expressed in relation to parties or participants,(iii) five types of judicial smiles were distinguished, (iv) two of them seem to violate important procedural rules, while the role of others is positive, (v) it is possible to reject on the development of the judges’ ability to use a smile in a situational manner, of course in a narrow scope and under many conditions.pl
dc.abstract.plNiniejszy artykuł ma na celu otwarcie tematu uśmiechu sędziowskiego w polskiej nauce prawa. Uśmiech sędziowski traktowany jest jako element szerszych, psychospołecznych procesów na sali sądowej, a w szczególności komunikacji niewerbalnej sędziego. Takie otwarcie zostanie dokonane przez wskazanie i omówienie kilku rzeczywistych przypadków uśmiechu sędziowskiego w Polsce, a dokładnej na salach sądowych krakowskich sądów rejonowych (wydziałów cywilnych i karnych). Materiał empiryczny został uzyskany poprzez bierną obserwacje rozpraw, wspartą zestandaryzowanym kwestionariuszem obserwacyjnym. Zgodnie z wynikami, (i) uśmiechów sędziowskich na salach sądowych jest więcej niż mogłoby się wydawać, (ii) sędziowski uśmiech przy słuchaniu świadków (co do zasady) jest generalnie mniej kontrowersyjny niż wyrażony względem stron, czy uczestników, (iii) wyróżniono pięć typów uśmiechów sędziowskich, (iv) dwa z nich zdają się naruszać ważne zasady procesowe, podczas gdy rola innych jest pozytywna, (v) można zastanawiać się nad rozwijaniem przez sędziów umiejętności sytuacyjnego posługiwania się uśmiechem, oczywiście w wąskim zakresie i przy spełnieniu wielu warunków.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracji : Zakład Socjologii Prawapl
dc.contributor.authorStępień, Mateusz - 132100 pl
dc.date.accession2023-01-17pl
dc.date.accessioned2023-01-17T11:10:17Z
dc.date.available2023-01-17T11:10:17Z
dc.date.issued2022pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalStreszcz. ang. s. 136. Bibliogr. s. 149-150pl
dc.description.number4pl
dc.description.physical135-150pl
dc.description.points70pl
dc.description.publication1pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume14pl
dc.identifier.doi10.7206/kp.2080-1084.561pl
dc.identifier.eissn2450-7938pl
dc.identifier.issn2080-1084pl
dc.identifier.project2015/19/B/HS5/00454pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/306229
dc.identifier.weblinkhttps://journals.kozminski.edu.pl/system/files/Stepien_1.pdfpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.participationStępień, Mateusz: 100%;pl
dc.pbn.affiliationDziedzina nauk społecznych : nauki prawnepl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.pluśmiech sędziowskipl
dc.subject.plsala sądowapl
dc.subject.plkomunikacja niewerbalnapl
dc.subject.plzasady procesowepl
dc.subject.plproces karnypl
dc.subject.plproces cywilnypl
dc.subject.plrozprawapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleUśmiech sędziowski : pomocne i niebezpieczne narzędziepl
dc.title.alternativeJudicial smile : a helpful and dangerous toolpl
dc.title.journalKrytyka Prawapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-09T18:46:39Z
dc.abstract.enpl
Article aims to invigorate the study of judicial smiles in Polish legal science. Judicial smiles are treated as an element of psycho-social processes in the courtroom, in particular the judge’s non-verbal communication. Such an opening will be made by identifying and discussing a few real cases of judges’ smiles in Poland, and more precisely in the courtrooms of Krakow’s lower courts (civil and criminal divisions). The empirical material was obtained through passive observation of the hearings, supported by a standardized observational questionnaire. According to the results, (i) there are more smiles of judges in courtrooms than one might think, (ii) a judge’s smiles during questioning the witnesses (as a rule) is generally less controversial than that smiles expressed in relation to parties or participants,(iii) five types of judicial smiles were distinguished, (iv) two of them seem to violate important procedural rules, while the role of others is positive, (v) it is possible to reject on the development of the judges’ ability to use a smile in a situational manner, of course in a narrow scope and under many conditions.
dc.abstract.plpl
Niniejszy artykuł ma na celu otwarcie tematu uśmiechu sędziowskiego w polskiej nauce prawa. Uśmiech sędziowski traktowany jest jako element szerszych, psychospołecznych procesów na sali sądowej, a w szczególności komunikacji niewerbalnej sędziego. Takie otwarcie zostanie dokonane przez wskazanie i omówienie kilku rzeczywistych przypadków uśmiechu sędziowskiego w Polsce, a dokładnej na salach sądowych krakowskich sądów rejonowych (wydziałów cywilnych i karnych). Materiał empiryczny został uzyskany poprzez bierną obserwacje rozpraw, wspartą zestandaryzowanym kwestionariuszem obserwacyjnym. Zgodnie z wynikami, (i) uśmiechów sędziowskich na salach sądowych jest więcej niż mogłoby się wydawać, (ii) sędziowski uśmiech przy słuchaniu świadków (co do zasady) jest generalnie mniej kontrowersyjny niż wyrażony względem stron, czy uczestników, (iii) wyróżniono pięć typów uśmiechów sędziowskich, (iv) dwa z nich zdają się naruszać ważne zasady procesowe, podczas gdy rola innych jest pozytywna, (v) można zastanawiać się nad rozwijaniem przez sędziów umiejętności sytuacyjnego posługiwania się uśmiechem, oczywiście w wąskim zakresie i przy spełnieniu wielu warunków.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji : Zakład Socjologii Prawa
dc.contributor.authorpl
Stępień, Mateusz - 132100
dc.date.accessionpl
2023-01-17
dc.date.accessioned
2023-01-17T11:10:17Z
dc.date.available
2023-01-17T11:10:17Z
dc.date.issuedpl
2022
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Streszcz. ang. s. 136. Bibliogr. s. 149-150
dc.description.numberpl
4
dc.description.physicalpl
135-150
dc.description.pointspl
70
dc.description.publicationpl
1
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
14
dc.identifier.doipl
10.7206/kp.2080-1084.561
dc.identifier.eissnpl
2450-7938
dc.identifier.issnpl
2080-1084
dc.identifier.projectpl
2015/19/B/HS5/00454
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/306229
dc.identifier.weblinkpl
https://journals.kozminski.edu.pl/system/files/Stepien_1.pdf
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.participationpl
Stępień, Mateusz: 100%;
dc.pbn.affiliationpl
Dziedzina nauk społecznych : nauki prawne
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.plpl
uśmiech sędziowski
dc.subject.plpl
sala sądowa
dc.subject.plpl
komunikacja niewerbalna
dc.subject.plpl
zasady procesowe
dc.subject.plpl
proces karny
dc.subject.plpl
proces cywilny
dc.subject.plpl
rozprawa
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Uśmiech sędziowski : pomocne i niebezpieczne narzędzie
dc.title.alternativepl
Judicial smile : a helpful and dangerous tool
dc.title.journalpl
Krytyka Prawa
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
3
Views per month
Views per city
Ashburn
2
Warsaw
1
Downloads
stepien_usmiech_sedziowski_2022.pdf
16