Targeted killing in counterterrorism operations: A complex trilemma between legal, political and technological risks and responsibilities.

licenciate
dc.abstract.enTargeted killing is an ancient method of violence that has been extensively used and transformed throughout human history. As the world observed the global war on terror post-9/11, targeted killings rapidly popularized as an efficient strategy for counter-terrorism operations. The operations progressed in the early 2000s mainly with the usage of drones and unmanned aerial vehicles (UAVs), while moral and legal debates emerged dividing actors and policymakers on whether the method and the technology used was legitimate. Current existing scholarship mainly focuses on the old debate “are targeted killing legal?”. In this paper, we propose to do an interdisciplinary historical analysis on targeted killing through the lens of law, politics, and technology. The main findings of this thesis are that the concept of the legality of targeted killings has been strongly linked to political scenarios and advancements in technology. Therefore, the thesis explores the nuances and interactions between the three fields to understand their roles, risks, and responsibilities. While targeted killings are legal, there are requirements that must be fulfilled in line with international law. We concluded that the lack of a sovereign actor to enforce these regulations has created a grey zone, allowing countries to avoid their responsibilities, implying increased risks for the method and the future of targeted killings.pl
dc.abstract.plUkierunkowane zabijanie to starożytna metoda przemocy, która była szeroko stosowana i przekształcana w całej historii ludzkości. Gdy świat obserwował globalną wojnę z terroryzmem po 11 września, ukierunkowane zabójstwa szybko spopularyzowały się jako skuteczna strategia operacji antyterrorystycznych. Operacje postępowały na początku XXI wieku, głównie przy użyciu dronów i bezzałogowych statków powietrznych (UAV), podczas gdy pojawiły się debaty moralne i prawne, dzielące podmioty i decydentów na temat zasadności zastosowanej metody i technologii. Obecne istniejące stypendium koncentruje się głównie na starej debacie „czy ukierunkowane zabijanie jest legalne?”. W tym artykule proponujemy przeprowadzenie interdyscyplinarnej analizy historycznej na temat ukierunkowanego zabijania przez pryzmat prawa, polityki i technologii. Główne wnioski z tej tezy są takie, że koncepcja legalności ukierunkowanych zabójstw jest silnie powiązana ze scenariuszami politycznymi i postępem technologicznym. Dlatego teza bada niuanse i interakcje między tymi trzema polami, aby zrozumieć ich role, zagrożenia i obowiązki. Chociaż ukierunkowane zabójstwa są legalne, istnieją wymagania, które muszą być spełnione zgodnie z prawem międzynarodowym. Doszliśmy do wniosku, że brak suwerennego podmiotu egzekwującego te przepisy stworzył szarą strefę, pozwalającą krajom uniknąć ich odpowiedzialności, co oznacza zwiększone ryzyko dla metody i przyszłości ukierunkowanych zabójstw.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGruszczak, Artur - 128189 pl
dc.contributor.authorBrêtas Lopes, Heronpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerGruszczak, Artur - 128189 pl
dc.contributor.reviewerCzajkowski, Marek - 101092 pl
dc.date.accessioned2021-10-19T21:37:31Z
dc.date.available2021-10-19T21:37:31Z
dc.date.submitted2021-10-14pl
dc.fieldofstudyInternational Relations and Area Studiespl
dc.identifier.apddiploma-150019-286773pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281010
dc.languageengpl
dc.subject.entargeted killing, politics, technology, law, IHL, HRL, RMA, UAVs, drones, legitimacypl
dc.subject.plukierunkowane zabijanie, polityka, technologia, prawo, MPH, HRL, RMA, UAV, drony, legalnośćpl
dc.titleTargeted killing in counterterrorism operations: A complex trilemma between legal, political and technological risks and responsibilities.pl
dc.title.alternativeUkierunkowane zabijanie w operacjach antyterrorystycznych: złożony trylemat między prawnym, politycznym i technologicznym ryzykiem i obowiązkami.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Targeted killing is an ancient method of violence that has been extensively used and transformed throughout human history. As the world observed the global war on terror post-9/11, targeted killings rapidly popularized as an efficient strategy for counter-terrorism operations. The operations progressed in the early 2000s mainly with the usage of drones and unmanned aerial vehicles (UAVs), while moral and legal debates emerged dividing actors and policymakers on whether the method and the technology used was legitimate. Current existing scholarship mainly focuses on the old debate “are targeted killing legal?”. In this paper, we propose to do an interdisciplinary historical analysis on targeted killing through the lens of law, politics, and technology. The main findings of this thesis are that the concept of the legality of targeted killings has been strongly linked to political scenarios and advancements in technology. Therefore, the thesis explores the nuances and interactions between the three fields to understand their roles, risks, and responsibilities. While targeted killings are legal, there are requirements that must be fulfilled in line with international law. We concluded that the lack of a sovereign actor to enforce these regulations has created a grey zone, allowing countries to avoid their responsibilities, implying increased risks for the method and the future of targeted killings.
dc.abstract.plpl
Ukierunkowane zabijanie to starożytna metoda przemocy, która była szeroko stosowana i przekształcana w całej historii ludzkości. Gdy świat obserwował globalną wojnę z terroryzmem po 11 września, ukierunkowane zabójstwa szybko spopularyzowały się jako skuteczna strategia operacji antyterrorystycznych. Operacje postępowały na początku XXI wieku, głównie przy użyciu dronów i bezzałogowych statków powietrznych (UAV), podczas gdy pojawiły się debaty moralne i prawne, dzielące podmioty i decydentów na temat zasadności zastosowanej metody i technologii. Obecne istniejące stypendium koncentruje się głównie na starej debacie „czy ukierunkowane zabijanie jest legalne?”. W tym artykule proponujemy przeprowadzenie interdyscyplinarnej analizy historycznej na temat ukierunkowanego zabijania przez pryzmat prawa, polityki i technologii. Główne wnioski z tej tezy są takie, że koncepcja legalności ukierunkowanych zabójstw jest silnie powiązana ze scenariuszami politycznymi i postępem technologicznym. Dlatego teza bada niuanse i interakcje między tymi trzema polami, aby zrozumieć ich role, zagrożenia i obowiązki. Chociaż ukierunkowane zabójstwa są legalne, istnieją wymagania, które muszą być spełnione zgodnie z prawem międzynarodowym. Doszliśmy do wniosku, że brak suwerennego podmiotu egzekwującego te przepisy stworzył szarą strefę, pozwalającą krajom uniknąć ich odpowiedzialności, co oznacza zwiększone ryzyko dla metody i przyszłości ukierunkowanych zabójstw.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Gruszczak, Artur - 128189
dc.contributor.authorpl
Brêtas Lopes, Heron
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Gruszczak, Artur - 128189
dc.contributor.reviewerpl
Czajkowski, Marek - 101092
dc.date.accessioned
2021-10-19T21:37:31Z
dc.date.available
2021-10-19T21:37:31Z
dc.date.submittedpl
2021-10-14
dc.fieldofstudypl
International Relations and Area Studies
dc.identifier.apdpl
diploma-150019-286773
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/281010
dc.languagepl
eng
dc.subject.enpl
targeted killing, politics, technology, law, IHL, HRL, RMA, UAVs, drones, legitimacy
dc.subject.plpl
ukierunkowane zabijanie, polityka, technologia, prawo, MPH, HRL, RMA, UAV, drony, legalność
dc.titlepl
Targeted killing in counterterrorism operations: A complex trilemma between legal, political and technological risks and responsibilities.
dc.title.alternativepl
Ukierunkowane zabijanie w operacjach antyterrorystycznych: złożony trylemat między prawnym, politycznym i technologicznym ryzykiem i obowiązkami.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Tychy
4
Bielawa
3
Wroclaw
2
Boardman
1
Dublin
1
Huizen
1
Krakow
1
Lodz
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available