Marketing muzeów sztuki współczesnej. Skuteczność działań marketingowych na przykładzie Bunkra Sztuki i MOCAKu.

master
dc.abstract.enThe aim of this thesis is to compare marketing and promotional activities of contemporary museums of art in Krakow and to analyze the ways of contact with the potential recipients. The priority of the following thesis was to analyze marketing and PR activities as a communication source. Master’s thesis describes the role of social media in a communication with receivers of cultural institutions. The appearance of Facebook, Twitter or Instagram had an impact on a quality of communication with audience, the cultural product as well. The analyze of educational offers of cultural institutions was essential. According to the opinion of the master thesis’s author the educational offers have a big impact on gaining new recipients – the offer consumers. It has been demonstrated that PR and informative activities are the most popular way of contact with receivers. Based on the studies it has been proved that traditional methods of promotion as: a poster, a leaflet or an information brochure are still important. However the activity of cultural institutions in virtual space is necessary, thereby they can work in a competitive market. It may define their success to a large extent.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest porównanie działań marketingowych i promocyjnych krakowskich muzeów sztuki współczesnej oraz przeanalizowanie metod dotarcia z komunikatem do potencjalnych odbiorców. Dla potrzeb pracy przeprowadzono analizę narzędzi marketingowych i Pr-owych jako źródeł komunikacji. Zanalizowano rolę mediów społecznościowych w komunikacji z odbiorcami instytucji kultury. Pojawienie się Facebooka, Twittera czy Instargama wpłynęło na jakość komunikowania się z publicznością również produktu kulturalnego. Istotnym elementem pracy było dokonanie analizy ofert edukacyjnych badanych instytucji. W ocenie autorki pracy mają one duży wpływ na pozyskiwanie nowych odbiorców - konsumentów oferty. Wykazano, że działania Pr-owe i informacyjne są najchętniej wykorzystywaną drogą dotarcia do publiczności. Na podstawie badań dowiedziono, iż nadal ważne są tradycyjne metody promocji takie jak: plakat, ulotka czy broszura informacyjna. Aby jednak instytucje kultury mogły skutecznie działać na konkurencyjnym rynku niezbędna jest ich działalność w przestrzeni wirtualnej – ona w dużym stopniu może definiować ich sukces.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorRóżycka, Magdalenapl
dc.contributor.authorSzypuła, Dagmarapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerRóżycka, Magdalenapl
dc.contributor.reviewerOrzechowski, Emil - 131194 pl
dc.contributor.reviewerRóżycka, Magdalenapl
dc.date.accessioned2020-07-26T17:38:42Z
dc.date.available2020-07-26T17:38:42Z
dc.date.submitted2015-10-22pl
dc.fieldofstudyzarządzanie kulturą i mediamipl
dc.identifier.apddiploma-100509-183285pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207607
dc.languagepolpl
dc.subject.enAdvertisement, Contemporary Art, Cultural Institutions, Management, Marketing, Public Relationspl
dc.subject.plInstytucje Kultury, Marketing, Public Relations, Reklama, Sztuka Współczesna, Zarządzaniepl
dc.titleMarketing muzeów sztuki współczesnej. Skuteczność działań marketingowych na przykładzie Bunkra Sztuki i MOCAKu.pl
dc.title.alternativeMarketing of museums of contemporary art. Marketing effectiveness on the example of Bunkier Sztuki and MOCAK.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis is to compare marketing and promotional activities of contemporary museums of art in Krakow and to analyze the ways of contact with the potential recipients. The priority of the following thesis was to analyze marketing and PR activities as a communication source. Master’s thesis describes the role of social media in a communication with receivers of cultural institutions. The appearance of Facebook, Twitter or Instagram had an impact on a quality of communication with audience, the cultural product as well. The analyze of educational offers of cultural institutions was essential. According to the opinion of the master thesis’s author the educational offers have a big impact on gaining new recipients – the offer consumers. It has been demonstrated that PR and informative activities are the most popular way of contact with receivers. Based on the studies it has been proved that traditional methods of promotion as: a poster, a leaflet or an information brochure are still important. However the activity of cultural institutions in virtual space is necessary, thereby they can work in a competitive market. It may define their success to a large extent.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest porównanie działań marketingowych i promocyjnych krakowskich muzeów sztuki współczesnej oraz przeanalizowanie metod dotarcia z komunikatem do potencjalnych odbiorców. Dla potrzeb pracy przeprowadzono analizę narzędzi marketingowych i Pr-owych jako źródeł komunikacji. Zanalizowano rolę mediów społecznościowych w komunikacji z odbiorcami instytucji kultury. Pojawienie się Facebooka, Twittera czy Instargama wpłynęło na jakość komunikowania się z publicznością również produktu kulturalnego. Istotnym elementem pracy było dokonanie analizy ofert edukacyjnych badanych instytucji. W ocenie autorki pracy mają one duży wpływ na pozyskiwanie nowych odbiorców - konsumentów oferty. Wykazano, że działania Pr-owe i informacyjne są najchętniej wykorzystywaną drogą dotarcia do publiczności. Na podstawie badań dowiedziono, iż nadal ważne są tradycyjne metody promocji takie jak: plakat, ulotka czy broszura informacyjna. Aby jednak instytucje kultury mogły skutecznie działać na konkurencyjnym rynku niezbędna jest ich działalność w przestrzeni wirtualnej – ona w dużym stopniu może definiować ich sukces.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Różycka, Magdalena
dc.contributor.authorpl
Szypuła, Dagmara
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Różycka, Magdalena
dc.contributor.reviewerpl
Orzechowski, Emil - 131194
dc.contributor.reviewerpl
Różycka, Magdalena
dc.date.accessioned
2020-07-26T17:38:42Z
dc.date.available
2020-07-26T17:38:42Z
dc.date.submittedpl
2015-10-22
dc.fieldofstudypl
zarządzanie kulturą i mediami
dc.identifier.apdpl
diploma-100509-183285
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207607
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Advertisement, Contemporary Art, Cultural Institutions, Management, Marketing, Public Relations
dc.subject.plpl
Instytucje Kultury, Marketing, Public Relations, Reklama, Sztuka Współczesna, Zarządzanie
dc.titlepl
Marketing muzeów sztuki współczesnej. Skuteczność działań marketingowych na przykładzie Bunkra Sztuki i MOCAKu.
dc.title.alternativepl
Marketing of museums of contemporary art. Marketing effectiveness on the example of Bunkier Sztuki and MOCAK.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Dublin
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Dzierzoniow
1
Hanover
1
Komorniki
1
Lodz
1
Naleczow
1
Zielona Góra
1

No access

No Thumbnail Available