Kontrowersje w reklamie oraz ich wpływ na decyzje zakupowe konsumentów

master
dc.abstract.enThe aim of this graduate work is to examine controversial advertisements and determine how they impact on the consumer purchasing decisions. The whole work consists of four parts. The first chapter presents advertising as an effective promotion tool. The second chapter presents the psychological dimension of the advertisement and its impact on recipients. The third chapter describes the controversy in the advertisement and examines sample advertising campaigns. The fourth chapter is practical and presents the results of research conducted in the field of analysis and impact of controversial ads on consumer purchasing decisions. The work was based on literature research and internet sources. A survey was also conducted on a research group from various age categories.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest zbadanie reklam kontrowersyjnych oraz określenie w jaki sposób wpływają one na decyzje zakupowe konsumentów. Całość pracy składa się z czterech części. Rozdział pierwszy przedstawia reklamę jako skuteczne narzędzie promocji. Rozdział drugi prezentuje psychologiczny wymiar przekazu reklamowego oraz jego wpływ na odbiorców. Rozdział trzeci opisuje kontrowersje w reklamie oraz poddaje analizie przykładowe kampanie reklamowe. Rozdział czwarty jest praktyczny i przedstawia wyniki przeprowadzonych badań z zakresu analizy i wpływu reklam kontrowersyjnych na decyzje zakupowe konsumentów.Praca powstała w oparciu o badania literaturowe oraz źródła internetowe Przeprowadzone zostało również badanie ankietowe na grupie badawczej z różnorodnych kategorii wiekowych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKurleto, Małgorzata - 160656 pl
dc.contributor.authorKowalewska-Hryc, Dominikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKurleto, Małgorzata - 160656 pl
dc.contributor.reviewerZawartka, Marekpl
dc.date.accessioned2020-07-28T06:16:49Z
dc.date.available2020-07-28T06:16:49Z
dc.date.submitted2020-07-03pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudymedia społecznościowe w zarządzaniupl
dc.identifier.apddiploma-140852-211304pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240826
dc.languagepolpl
dc.subject.enAdvertisement – advertising psychology – controversy advertisement – shockvertising - own researchpl
dc.subject.plReklama – psychologia reklamy – reklamy kontrowersyjne – shockvertising - badania własnepl
dc.titleKontrowersje w reklamie oraz ich wpływ na decyzje zakupowe konsumentówpl
dc.title.alternativeControversies in the advertisement and their impact on consumers’ buying decisionspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this graduate work is to examine controversial advertisements and determine how they impact on the consumer purchasing decisions. The whole work consists of four parts. The first chapter presents advertising as an effective promotion tool. The second chapter presents the psychological dimension of the advertisement and its impact on recipients. The third chapter describes the controversy in the advertisement and examines sample advertising campaigns. The fourth chapter is practical and presents the results of research conducted in the field of analysis and impact of controversial ads on consumer purchasing decisions. The work was based on literature research and internet sources. A survey was also conducted on a research group from various age categories.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest zbadanie reklam kontrowersyjnych oraz określenie w jaki sposób wpływają one na decyzje zakupowe konsumentów. Całość pracy składa się z czterech części. Rozdział pierwszy przedstawia reklamę jako skuteczne narzędzie promocji. Rozdział drugi prezentuje psychologiczny wymiar przekazu reklamowego oraz jego wpływ na odbiorców. Rozdział trzeci opisuje kontrowersje w reklamie oraz poddaje analizie przykładowe kampanie reklamowe. Rozdział czwarty jest praktyczny i przedstawia wyniki przeprowadzonych badań z zakresu analizy i wpływu reklam kontrowersyjnych na decyzje zakupowe konsumentów.Praca powstała w oparciu o badania literaturowe oraz źródła internetowe Przeprowadzone zostało również badanie ankietowe na grupie badawczej z różnorodnych kategorii wiekowych.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Kurleto, Małgorzata - 160656
dc.contributor.authorpl
Kowalewska-Hryc, Dominika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Kurleto, Małgorzata - 160656
dc.contributor.reviewerpl
Zawartka, Marek
dc.date.accessioned
2020-07-28T06:16:49Z
dc.date.available
2020-07-28T06:16:49Z
dc.date.submittedpl
2020-07-03
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
media społecznościowe w zarządzaniu
dc.identifier.apdpl
diploma-140852-211304
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240826
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Advertisement – advertising psychology – controversy advertisement – shockvertising - own research
dc.subject.plpl
Reklama – psychologia reklamy – reklamy kontrowersyjne – shockvertising - badania własne
dc.titlepl
Kontrowersje w reklamie oraz ich wpływ na decyzje zakupowe konsumentów
dc.title.alternativepl
Controversies in the advertisement and their impact on consumers’ buying decisions
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
130
Views per month
Views per city
Warsaw
18
Krakow
17
Poznan
16
Wroclaw
11
Katowice
8
Zgierz
6
Niepolomice
5
Radom
4
Dublin
3
Bydgoszcz
2

No access

No Thumbnail Available