Inwestowanie w fundusze inwestycyjne jako strategia osiągania celów finansowych w zarządzaniu finansami osobistymi

master
dc.abstract.enThe master's thesis analyzes the process of making investment decisions in a dynamic market environment, where the choice of investment funds is of key importance. The study focuses on investor attitudes, preferences and knowledge, exploring their impact on the choice of investment funds. Research results reveal the importance of personal factors and knowledge in the investment process, especially in the context of portfolio diversification and risk minimization. Risk preferences and expected returns are the decisive elements shaping investment strategies. However, investment knowledge plays a key role in enabling a more informed approach to investing and understanding of risks. The paper examines the relationship between the level of knowledge and investor preferences, emphasizing the role of knowledge in transforming attitudes and choosing funds. The study is based on a survey, offering a comprehensive perspective on the investment decision-making process. The results have the potential to help individual investors and financial advisors make more informed investment decisions.pl
dc.abstract.plPraca magisterska analizuje proces podejmowania decyzji inwestycyjnych w dynamicznym środowisku rynkowym, gdzie wybór funduszy inwestycyjnych ma kluczowe znaczenie. Badanie koncentruje się na postawach, preferencjach i wiedzy inwestorów, eksplorując ich wpływ na wybór funduszy inwestycyjnych. Wyniki badań ujawniają istotność czynników osobistych i wiedzy w procesie inwestycji, szczególnie w kontekście dywersyfikacji portfela i minimalizacji ryzyka. Preferencje ryzyka oraz oczekiwane zyski są decydującymi elementami kształtującymi strategie inwestycyjne. Jednakże, wiedza inwestycyjna odgrywa kluczową rolę, umożliwiając bardziej świadome podejście do inwestowania i zrozumienie ryzyka. Praca bada związek między poziomem wiedzy a preferencjami inwestorów, podkreślając rolę wiedzy w przekształcaniu postaw i wyborze funduszy. Badanie opiera się na badaniu ankietowym, oferując wszechstronną perspektywę na proces podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wyniki mają potencjał pomocy indywidualnym inwestorom i doradcom finansowym w podejmowaniu bardziej uzasadnionych decyzji inwestycyjnych.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorMakieła, Zbigniewpl
dc.contributor.authorBanyś, Erykpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerMakieła, Zbigniewpl
dc.contributor.reviewerDudzińska-Korczak, Natalia - 127812 pl
dc.date.accessioned2023-10-18T21:39:55Z
dc.date.available2023-10-18T21:39:55Z
dc.date.submitted2023-10-18pl
dc.fieldofstudyfinanse i controllingpl
dc.identifier.apddiploma-164942-308193pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/321338
dc.languagepolpl
dc.subject.enfinance - finance management - investing - investment funds - personal financepl
dc.subject.plfinanse - finanse osobiste - fundusze inwestycyjne - inwestowanie - zarządzanie finansamipl
dc.titleInwestowanie w fundusze inwestycyjne jako strategia osiągania celów finansowych w zarządzaniu finansami osobistymipl
dc.title.alternativeInvesting in investment funds as a strategy for achieving financial goals in personal finance managementpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The master's thesis analyzes the process of making investment decisions in a dynamic market environment, where the choice of investment funds is of key importance. The study focuses on investor attitudes, preferences and knowledge, exploring their impact on the choice of investment funds. Research results reveal the importance of personal factors and knowledge in the investment process, especially in the context of portfolio diversification and risk minimization. Risk preferences and expected returns are the decisive elements shaping investment strategies. However, investment knowledge plays a key role in enabling a more informed approach to investing and understanding of risks. The paper examines the relationship between the level of knowledge and investor preferences, emphasizing the role of knowledge in transforming attitudes and choosing funds. The study is based on a survey, offering a comprehensive perspective on the investment decision-making process. The results have the potential to help individual investors and financial advisors make more informed investment decisions.
dc.abstract.plpl
Praca magisterska analizuje proces podejmowania decyzji inwestycyjnych w dynamicznym środowisku rynkowym, gdzie wybór funduszy inwestycyjnych ma kluczowe znaczenie. Badanie koncentruje się na postawach, preferencjach i wiedzy inwestorów, eksplorując ich wpływ na wybór funduszy inwestycyjnych. Wyniki badań ujawniają istotność czynników osobistych i wiedzy w procesie inwestycji, szczególnie w kontekście dywersyfikacji portfela i minimalizacji ryzyka. Preferencje ryzyka oraz oczekiwane zyski są decydującymi elementami kształtującymi strategie inwestycyjne. Jednakże, wiedza inwestycyjna odgrywa kluczową rolę, umożliwiając bardziej świadome podejście do inwestowania i zrozumienie ryzyka. Praca bada związek między poziomem wiedzy a preferencjami inwestorów, podkreślając rolę wiedzy w przekształcaniu postaw i wyborze funduszy. Badanie opiera się na badaniu ankietowym, oferując wszechstronną perspektywę na proces podejmowania decyzji inwestycyjnych. Wyniki mają potencjał pomocy indywidualnym inwestorom i doradcom finansowym w podejmowaniu bardziej uzasadnionych decyzji inwestycyjnych.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Makieła, Zbigniew
dc.contributor.authorpl
Banyś, Eryk
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Makieła, Zbigniew
dc.contributor.reviewerpl
Dudzińska-Korczak, Natalia - 127812
dc.date.accessioned
2023-10-18T21:39:55Z
dc.date.available
2023-10-18T21:39:55Z
dc.date.submittedpl
2023-10-18
dc.fieldofstudypl
finanse i controlling
dc.identifier.apdpl
diploma-164942-308193
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/321338
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
finance - finance management - investing - investment funds - personal finance
dc.subject.plpl
finanse - finanse osobiste - fundusze inwestycyjne - inwestowanie - zarządzanie finansami
dc.titlepl
Inwestowanie w fundusze inwestycyjne jako strategia osiągania celów finansowych w zarządzaniu finansami osobistymi
dc.title.alternativepl
Investing in investment funds as a strategy for achieving financial goals in personal finance management
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
28
Views per month
Views per city
Warsaw
9
Poznan
4
Frankfurt am Main
2
Gdynia
2
Krakow
2
Greenville
1
Jaworzno
1
Kalisz
1
Katowice
1
Lodz
1

No access

No Thumbnail Available
Collections