PRZEJAW PARTYCYPACJI MŁODZIEŻY W POLITYCE JAKO ODPOWIEDŹ NA KRYZYS DEMOKRACJI LIBERALNEJ

master
dc.abstract.enThe aim of this paper is to indicate the level of political participation of young people in Poland and Ukraine. The reasons for the prevailing views and attitudes of young people during the crisis of liberal democracy were analyzed. The theoretical part of the work is based on explaining the notion of political participation and its components. The concepts of political activity and political participation were distinguished, and the distinguishing features of young people's political participation as a separate category of political participation were explained. In addition, the topic of major political determinants, such as civil society, political culture, political education and civic education were raised in the work. To explain the specifics of young people's political participation, a contemporary element of political participation was described by impact of the Internet and social networks on the life and formation of attitudes of young people. An analysis of indicators of political participation of young people was conducted on the basis of research using research centers, foundations, sociological companies as well as social and state organizations in Ukraine and Poland. Based on the obtained data, changes in the attitudes of young people towards politics and political units were described, the main reasons for the attitudes among the respondents and priority problems for young people in countries that affect the perception of the political sphere and understanding of the possibilities of influencing and introducing changes in the political and public life of the state. Recommendations regarding procedures that may result in increasing the level of political participation among young people have been developed in the paper.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy dyplomowej jest wskazanie poziomu partycypacji politycznej młodzieży w Polsce i na Ukrainie. Zostały przeanalizowane przyczyny panujących poglądów i postaw osób młodych w czasie kryzysu demokracji liberalnej. Teoretyczna część pracy opiera się na wyjaśnieniu pojęcia partycypacji politycznej oraz jego elementów składowych. Rozróżniono pojęcia aktywności politycznej, uczestnictwa politycznego oraz wyjaśniono cechy wyróżniające partycypacji politycznej osób młodych jako odrębnej kategorii uczestnictwa politycznego. Oprócz tego w pracy został poruszony wątek głównych determinantów politycznych, takich jak społeczeństwo obywatelskie, kultura polityczna, edukacja polityczna oraz obywatelska. Dla wyjaśnienia specyfiki uczestnictwa politycznego młodzieży opisano współczesny element partycypacji politycznej - Internet oraz sieci społecznościowe oraz ich wpływ na życie i formowanie postaw osób młodych. Została przeprowadzona analiza wskaźników uczestnictwa politycznego tej grupy na podstawie badań centrów badawczych, fundacji, firm socjologicznych oraz organizacji społecznych i państwowych na Ukrainie i w Polsce od roku 2016. Na podstawie uzyskanych danych opisano zmiany postaw młodzieży wobec polityki oraz jednostek politycznych, główne przyczyny panujących wśród osób badanych postaw oraz priorytetowe dla osób młodych problemy w państwach, które wpływają na postrzeganie sfery politycznej oraz rozumienie możliwości wywierania wpływu i wprowadzenia zmian w życiu politycznym i publicznym państwa. W pracy zostały opracowane zalecenia odnośnie procedur, które mogą skutkować zwiększeniem poziomu partycypacji politycznej wśród młodzieży.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPietrzyk-Reeves, Dorota - 131391 pl
dc.contributor.authorSkotnytska, Dariapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerPietrzyk-Reeves, Dorota - 131391 pl
dc.contributor.reviewerKiwior-Filo, Małgorzata - 102281 pl
dc.date.accessioned2020-10-20T19:26:47Z
dc.date.available2020-10-20T19:26:47Z
dc.date.submitted2020-09-24pl
dc.fieldofstudyinstytucje i zarządzanie politykąpl
dc.identifier.apddiploma-141839-266449pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249219
dc.languagepolpl
dc.subject.enpolitical participation, political activity, crisis of liberal democracy, youth political involvement, civil society, political culture, political education, civic educationpl
dc.subject.plpartycypacja polityczna, aktywność polityczna, kryzys demokracji liberalnej, zaangażowanie polityczne młodzieży, społeczeństwo obywatelskie, kultura polityczna, edukacja polityczna, edukacja obywatelskapl
dc.titlePRZEJAW PARTYCYPACJI MŁODZIEŻY W POLITYCE JAKO ODPOWIEDŹ NA KRYZYS DEMOKRACJI LIBERALNEJpl
dc.title.alternativeYOUTH PARTICIPATION IN POLITICS AS A RESPONSE TO THE CRISIS OF LIBERAL DEMOCRACYpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this paper is to indicate the level of political participation of young people in Poland and Ukraine. The reasons for the prevailing views and attitudes of young people during the crisis of liberal democracy were analyzed. The theoretical part of the work is based on explaining the notion of political participation and its components. The concepts of political activity and political participation were distinguished, and the distinguishing features of young people's political participation as a separate category of political participation were explained. In addition, the topic of major political determinants, such as civil society, political culture, political education and civic education were raised in the work. To explain the specifics of young people's political participation, a contemporary element of political participation was described by impact of the Internet and social networks on the life and formation of attitudes of young people. An analysis of indicators of political participation of young people was conducted on the basis of research using research centers, foundations, sociological companies as well as social and state organizations in Ukraine and Poland. Based on the obtained data, changes in the attitudes of young people towards politics and political units were described, the main reasons for the attitudes among the respondents and priority problems for young people in countries that affect the perception of the political sphere and understanding of the possibilities of influencing and introducing changes in the political and public life of the state. Recommendations regarding procedures that may result in increasing the level of political participation among young people have been developed in the paper.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy dyplomowej jest wskazanie poziomu partycypacji politycznej młodzieży w Polsce i na Ukrainie. Zostały przeanalizowane przyczyny panujących poglądów i postaw osób młodych w czasie kryzysu demokracji liberalnej. Teoretyczna część pracy opiera się na wyjaśnieniu pojęcia partycypacji politycznej oraz jego elementów składowych. Rozróżniono pojęcia aktywności politycznej, uczestnictwa politycznego oraz wyjaśniono cechy wyróżniające partycypacji politycznej osób młodych jako odrębnej kategorii uczestnictwa politycznego. Oprócz tego w pracy został poruszony wątek głównych determinantów politycznych, takich jak społeczeństwo obywatelskie, kultura polityczna, edukacja polityczna oraz obywatelska. Dla wyjaśnienia specyfiki uczestnictwa politycznego młodzieży opisano współczesny element partycypacji politycznej - Internet oraz sieci społecznościowe oraz ich wpływ na życie i formowanie postaw osób młodych. Została przeprowadzona analiza wskaźników uczestnictwa politycznego tej grupy na podstawie badań centrów badawczych, fundacji, firm socjologicznych oraz organizacji społecznych i państwowych na Ukrainie i w Polsce od roku 2016. Na podstawie uzyskanych danych opisano zmiany postaw młodzieży wobec polityki oraz jednostek politycznych, główne przyczyny panujących wśród osób badanych postaw oraz priorytetowe dla osób młodych problemy w państwach, które wpływają na postrzeganie sfery politycznej oraz rozumienie możliwości wywierania wpływu i wprowadzenia zmian w życiu politycznym i publicznym państwa. W pracy zostały opracowane zalecenia odnośnie procedur, które mogą skutkować zwiększeniem poziomu partycypacji politycznej wśród młodzieży.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Pietrzyk-Reeves, Dorota - 131391
dc.contributor.authorpl
Skotnytska, Daria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Pietrzyk-Reeves, Dorota - 131391
dc.contributor.reviewerpl
Kiwior-Filo, Małgorzata - 102281
dc.date.accessioned
2020-10-20T19:26:47Z
dc.date.available
2020-10-20T19:26:47Z
dc.date.submittedpl
2020-09-24
dc.fieldofstudypl
instytucje i zarządzanie polityką
dc.identifier.apdpl
diploma-141839-266449
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/249219
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
political participation, political activity, crisis of liberal democracy, youth political involvement, civil society, political culture, political education, civic education
dc.subject.plpl
partycypacja polityczna, aktywność polityczna, kryzys demokracji liberalnej, zaangażowanie polityczne młodzieży, społeczeństwo obywatelskie, kultura polityczna, edukacja polityczna, edukacja obywatelska
dc.titlepl
PRZEJAW PARTYCYPACJI MŁODZIEŻY W POLITYCE JAKO ODPOWIEDŹ NA KRYZYS DEMOKRACJI LIBERALNEJ
dc.title.alternativepl
YOUTH PARTICIPATION IN POLITICS AS A RESPONSE TO THE CRISIS OF LIBERAL DEMOCRACY
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Krakow
4
Grodzisk Mazowiecki
2
Wroclaw
2
Aleksandrów Łódzki
1
Auckland
1
Bialystok
1
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Komorniki
1

No access

No Thumbnail Available