Synteza i charakterystyka fizykochemiczna sieci cynko-tereftalanowych z udziałem N-donorowego diacylohydrazonu

licenciate
dc.abstract.enThe aim of this work was to synthesize new metal-organic frameworks (MOFs) based on zinc(II) ionsas well as deprotonated terephthalic or 2-aminoterephthalic acids and an N-donor diacylhydrazone, acting as organic linkers. The synthesis of MOFs was carried out by the conventional method using a mixture of solvents (DMF and H2O). In addition, these networks were obtained by a mechanochemical route using LAG and ILAG variants, i.e. with the addition of liquid - DMF (LAG) and with the addition of both liquid (DMF) and NH4NO3 salt (ILAG). The crystal structure of the obtained networks was determined based on grown single crystals using X-ray diffractometry (SC-XRD). Powder X-ray diffractometry (PXRD) was used to identify the crystalline phases in different samples. The compositional analysis and basic physicochemical characterization of the obtained MOFs were carried out based on elemental and thermogravimetric analysis, IR spectroscopy and N2 sorption measurements. In addition, post-synthetic modification of the networks was carried out by milling them with NH4SCN. Impedance measurements were performed for the modified MOFs, which confirmed their proton conductivity.pl
dc.abstract.plCelem pracy była synteza nowych sieci metalo-organicznych (MOF) opartych na jonach cynku(II) oraz zdeprotonowanych kwasach: tereftalowym bądź 2-aminotereftalowym, a także N-donorowym diacylohydrazonie, pełniących funkcję łączników organicznych. Syntezę MOF-ów przeprowadzono metodą konwencjonalną, przy użyciu mieszaniny rozpuszczalników (DMF i H2O). Dodatkowo sieci te otrzymano drogą mechanochemiczną z wykorzystaniem wariantów LAG oraz ILAG, tzn. z dodatkiem cieczy - DMF (LAG) oraz zarówno z dodatkiem cieczy (DMF) jak i soli NH4NO3 (ILAG). Strukturę krystaliczną otrzymanych sieci określono w oparciu o wyhodowane monokryształy przy użyciu rentgenowskiej dyfraktometrii monokrystalicznej (SC-XRD). Do identyfikacji faz krystalicznych w różnych próbkach wykorzystano rentgenowską dyfraktometrię proszkową (PXRD). Analizę składu i podstawową charakterystykę fizykochemiczną otrzymanych MOF-ów przeprowadzono w oparciu o analizę elementarną i termograwimetryczną, spektroskopię IR a także pomiarów sorpcyjnych N2. Ponadto, dokonano modyfikacji post-syntetycznych sieci poprzez ucieranie ich z NH4SCN. Przeprowadzono pomiary impedancyjne dla zmodyfikowanych MOF-ów, które potwierdziły ich zdolność do przewodzenia protonowego.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorMatoga, Dariusz - 130394 pl
dc.contributor.authorWojtala, Paulinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerMatoga, Dariusz - 130394 pl
dc.contributor.reviewerSzklarzewicz, Janusz - 132237 pl
dc.date.accessioned2021-06-30T21:40:14Z
dc.date.available2021-06-30T21:40:14Z
dc.date.submitted2021-06-30pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-147377-244627pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275597
dc.languagepolpl
dc.subject.enMetal-organic frameworks; Crystal structures; Mechanochemistry; Post-synthetic modifications; Proton conductance; N2 adsorption isothermpl
dc.subject.plSieci metalo-organiczne; Struktury krystaliczne; Mechanochemia; Modyfikacje post-syntetyczne; Przewodnictwo protonowe; Izoterma adsorpcji N2pl
dc.titleSynteza i charakterystyka fizykochemiczna sieci cynko-tereftalanowych z udziałem N-donorowego diacylohydrazonupl
dc.title.alternativeSynthesis and physicochemical characterization of zinc-terephthalate frameworks involving N-donor diacylhydrazonepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this work was to synthesize new metal-organic frameworks (MOFs) based on zinc(II) ionsas well as deprotonated terephthalic or 2-aminoterephthalic acids and an N-donor diacylhydrazone, acting as organic linkers. The synthesis of MOFs was carried out by the conventional method using a mixture of solvents (DMF and H2O). In addition, these networks were obtained by a mechanochemical route using LAG and ILAG variants, i.e. with the addition of liquid - DMF (LAG) and with the addition of both liquid (DMF) and NH4NO3 salt (ILAG). The crystal structure of the obtained networks was determined based on grown single crystals using X-ray diffractometry (SC-XRD). Powder X-ray diffractometry (PXRD) was used to identify the crystalline phases in different samples. The compositional analysis and basic physicochemical characterization of the obtained MOFs were carried out based on elemental and thermogravimetric analysis, IR spectroscopy and N2 sorption measurements. In addition, post-synthetic modification of the networks was carried out by milling them with NH4SCN. Impedance measurements were performed for the modified MOFs, which confirmed their proton conductivity.
dc.abstract.plpl
Celem pracy była synteza nowych sieci metalo-organicznych (MOF) opartych na jonach cynku(II) oraz zdeprotonowanych kwasach: tereftalowym bądź 2-aminotereftalowym, a także N-donorowym diacylohydrazonie, pełniących funkcję łączników organicznych. Syntezę MOF-ów przeprowadzono metodą konwencjonalną, przy użyciu mieszaniny rozpuszczalników (DMF i H2O). Dodatkowo sieci te otrzymano drogą mechanochemiczną z wykorzystaniem wariantów LAG oraz ILAG, tzn. z dodatkiem cieczy - DMF (LAG) oraz zarówno z dodatkiem cieczy (DMF) jak i soli NH4NO3 (ILAG). Strukturę krystaliczną otrzymanych sieci określono w oparciu o wyhodowane monokryształy przy użyciu rentgenowskiej dyfraktometrii monokrystalicznej (SC-XRD). Do identyfikacji faz krystalicznych w różnych próbkach wykorzystano rentgenowską dyfraktometrię proszkową (PXRD). Analizę składu i podstawową charakterystykę fizykochemiczną otrzymanych MOF-ów przeprowadzono w oparciu o analizę elementarną i termograwimetryczną, spektroskopię IR a także pomiarów sorpcyjnych N2. Ponadto, dokonano modyfikacji post-syntetycznych sieci poprzez ucieranie ich z NH4SCN. Przeprowadzono pomiary impedancyjne dla zmodyfikowanych MOF-ów, które potwierdziły ich zdolność do przewodzenia protonowego.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Matoga, Dariusz - 130394
dc.contributor.authorpl
Wojtala, Paulina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Matoga, Dariusz - 130394
dc.contributor.reviewerpl
Szklarzewicz, Janusz - 132237
dc.date.accessioned
2021-06-30T21:40:14Z
dc.date.available
2021-06-30T21:40:14Z
dc.date.submittedpl
2021-06-30
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-147377-244627
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/275597
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Metal-organic frameworks; Crystal structures; Mechanochemistry; Post-synthetic modifications; Proton conductance; N2 adsorption isotherm
dc.subject.plpl
Sieci metalo-organiczne; Struktury krystaliczne; Mechanochemia; Modyfikacje post-syntetyczne; Przewodnictwo protonowe; Izoterma adsorpcji N2
dc.titlepl
Synteza i charakterystyka fizykochemiczna sieci cynko-tereftalanowych z udziałem N-donorowego diacylohydrazonu
dc.title.alternativepl
Synthesis and physicochemical characterization of zinc-terephthalate frameworks involving N-donor diacylhydrazone
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Dobrodzien
1
Szczecin
1
Yuseong-gu
1

No access

No Thumbnail Available