Badanie roli białka Flv2 poprzez wytworzenie mutanta delecyjnego genu sll0219

licenciate
dc.abstract.enCyanobacteria are the only prokaryotes that perform aerobic photosynthesis. Synechocystis sp. PCC 6803 is a model organism representative of cyanobacteria. Its genome has been sequenced and can be easily modified. The Flv2 protein is an element modulating the operation of the photosynthetic electron transport chain, its main task is to protect PSII. The aim of this work was to generate a ΔFlv2 deletion mutant to study the effect of the resulting mutation on the physiological parameters of cells. The initial characterization of the mutant revealed, that the mutant requires low light intensity for growth, does not show changes in the oligomerization of the photosystems, intensively accumulates carotenoids, and shows a greater oxygen evolution activity in photosynthetic processes than the wild type. Before further research, it is necessary to confirm the correct introduction of the mutation by sequencing fragments of the genomic DNA of the generated strain.pl
dc.abstract.plCyjanobakterie są jedynymi prokariontami prowadzącymi fotosyntezę tlenową. Jednym z lepiej poznanych ich przedstawicieli jest często wykorzystywany organizm modelowy, Synechocystis sp. PCC 6803. Jej genom został zsekwencjonowany i łatwo można go modyfikować. Białko Flv2 jest elementem modulującym działanie fotosyntetycznego łańcucha transportu elektronów, jego głównym zadaniem jest ochrona PSII. Celem tej pracy było wytworzenie mutanta delecyjnego ΔFlv2, oraz zbadanie wpływu powstałej mutacji na parametry fizjologiczne komórek. Wstępna charakterystyka mutanta ujawniła między innymi, że do wzrostu wymaga on niskiego natężenia światła, nie wykazuje zmian w oligomeryzacji fotosystemów, intensywnie akumuluje karotenoidy, oraz wykazuje większą aktywność wydzielania tlenu w procesach fotosyntetycznych niż typ dziki. Przed prowadzeniem dalszych badań konieczne jest potwierdzenie właściwego wprowadzenia mutacji poprzez sekwencjonowanie fragmentów genomowego DNA wytworzonego szczepu.pl
dc.affiliationWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorKłodawska, Kingapl
dc.contributor.authorMajewska, Agatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBBBpl
dc.contributor.reviewerKłodawska, Kingapl
dc.contributor.reviewerMyśliwa-Kurdziel, Beata - 130851 pl
dc.date.accessioned2022-07-07T22:14:22Z
dc.date.available2022-07-07T22:14:22Z
dc.date.submitted2022-07-06pl
dc.fieldofstudybiotechnologiapl
dc.identifier.apddiploma-160333-275559pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295436
dc.languagepolpl
dc.subject.encyanobacteria, Flv2-deficient mutant, photosynthesis, Synechocystispl
dc.subject.plcyjanobakterie, mutant z niedoborem Flv2 , fotosynteza, Synechocystispl
dc.titleBadanie roli białka Flv2 poprzez wytworzenie mutanta delecyjnego genu sll0219pl
dc.title.alternativeInvestigating the role of Flv2 protein by producing a deletion mutant of the sll0219 genepl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Cyanobacteria are the only prokaryotes that perform aerobic photosynthesis. Synechocystis sp. PCC 6803 is a model organism representative of cyanobacteria. Its genome has been sequenced and can be easily modified. The Flv2 protein is an element modulating the operation of the photosynthetic electron transport chain, its main task is to protect PSII. The aim of this work was to generate a ΔFlv2 deletion mutant to study the effect of the resulting mutation on the physiological parameters of cells. The initial characterization of the mutant revealed, that the mutant requires low light intensity for growth, does not show changes in the oligomerization of the photosystems, intensively accumulates carotenoids, and shows a greater oxygen evolution activity in photosynthetic processes than the wild type. Before further research, it is necessary to confirm the correct introduction of the mutation by sequencing fragments of the genomic DNA of the generated strain.
dc.abstract.plpl
Cyjanobakterie są jedynymi prokariontami prowadzącymi fotosyntezę tlenową. Jednym z lepiej poznanych ich przedstawicieli jest często wykorzystywany organizm modelowy, Synechocystis sp. PCC 6803. Jej genom został zsekwencjonowany i łatwo można go modyfikować. Białko Flv2 jest elementem modulującym działanie fotosyntetycznego łańcucha transportu elektronów, jego głównym zadaniem jest ochrona PSII. Celem tej pracy było wytworzenie mutanta delecyjnego ΔFlv2, oraz zbadanie wpływu powstałej mutacji na parametry fizjologiczne komórek. Wstępna charakterystyka mutanta ujawniła między innymi, że do wzrostu wymaga on niskiego natężenia światła, nie wykazuje zmian w oligomeryzacji fotosystemów, intensywnie akumuluje karotenoidy, oraz wykazuje większą aktywność wydzielania tlenu w procesach fotosyntetycznych niż typ dziki. Przed prowadzeniem dalszych badań konieczne jest potwierdzenie właściwego wprowadzenia mutacji poprzez sekwencjonowanie fragmentów genomowego DNA wytworzonego szczepu.
dc.affiliationpl
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Kłodawska, Kinga
dc.contributor.authorpl
Majewska, Agata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBBB
dc.contributor.reviewerpl
Kłodawska, Kinga
dc.contributor.reviewerpl
Myśliwa-Kurdziel, Beata - 130851
dc.date.accessioned
2022-07-07T22:14:22Z
dc.date.available
2022-07-07T22:14:22Z
dc.date.submittedpl
2022-07-06
dc.fieldofstudypl
biotechnologia
dc.identifier.apdpl
diploma-160333-275559
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/295436
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
cyanobacteria, Flv2-deficient mutant, photosynthesis, Synechocystis
dc.subject.plpl
cyjanobakterie, mutant z niedoborem Flv2 , fotosynteza, Synechocystis
dc.titlepl
Badanie roli białka Flv2 poprzez wytworzenie mutanta delecyjnego genu sll0219
dc.title.alternativepl
Investigating the role of Flv2 protein by producing a deletion mutant of the sll0219 gene
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Bydgoszcz
1
Gdansk
1

No access

No Thumbnail Available