Motywy roślinne w dekoracji rzeźbiarskiej prezbiterium kościoła Mariackiego w Krakowie

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of the thesis was to analyse the issue of floral motifs in sculptural decoration of the presbytery of St. Mary's church in Cracow. Author presented the current state of research and summerized earlier studies. The main scientifical problems concerning the subject of the thesis were pointed; the matter of dating the group of sculptural decorations in the presbytery of St. Mary's church, issues connected with artistical origin of solutions and history of studies in architectural floral gothic sculpture. The description of particular floral sculptures in the presbytery of St. Mary's church was conducted. In analytical chapter of the thesis author distinguished the part based on the problem of the origins of workshop working as decorators of St. Mary's church presbytery, which concerned hypothesis by earlier researchers mentioned in the state of research. Then the matter of symbolical meanings of floral motifs in the gothic art was analysed. To sum up, the author wanted to find the stylistical origins of floral motifs in the sculptural decoration of the presbytery of St. Mary's church in Cracow and also tried to show their place in the development of floral representations in gothic architecture.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy licencjackiej było przeanalizowanie zagadnienia motywów roślinnych dekoracji rzeźbiarskiej prezbiterium kościoła Mariackiego w Krakowie. Przedstawiono stan badań podsumowujący dotychczasowy dyskurs prowadzony przez autorów. Wyróżniono podstawowe problemy badawcze dotyczące tematu pracy; kwestię datowania zespołu rzeźb w prezbiterium kościoła Mariackiego, zagadnienia związane z artystyczną genezą rozwiązań oraz historię badań na temat roślinnych dekoracji rzeźbiarskich w architekturze gotyckiej. Przeprowadzono opis poszczególnych elementów roślinnych będących częścią omawianego zespołu rzeźbiarskiego. W części analitycznej pracy wyróżniono partię dotyczącą pochodzenia warsztatu kamieniarskiego działającego przy odkuwaniu dekoracji prezbiterium kościoła Mariackiego, uwzględniającą dotychczasowe hipotezy badaczy wymienione w stanie badań, a następnie opisano kwestię symbolicznych znaczeń przedstawień roślinnych w sztuce gotyckiej. W podsumowaniu podjęto próbę dookreślenia stylistycznej proweniencji motywów roślinnych w dekoracji rzeźbiarskiej prezbiterium kościoła Mariackiego w Krakowie, a także postarano się umiejscowić badane dekoracje floralne na tle rozwoju tego typu przedstawień rzeźbiarskich w architekturze gotyckiej.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorWalczak, Marek - 132516 pl
dc.contributor.authorŻydek, Zuzannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerWalczak, Marek - 132516 pl
dc.contributor.reviewerGrzęda, Mateuszpl
dc.date.accessioned2020-07-27T08:51:34Z
dc.date.available2020-07-27T08:51:34Z
dc.date.submitted2017-07-07pl
dc.fieldofstudyhistoria sztukipl
dc.identifier.apddiploma-116324-193108pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221624
dc.languagepolpl
dc.subject.engothic architectural sculpture, floral motifs, St. Mary's church in Cracowpl
dc.subject.plgotycka dekoracja architektoniczna, motywy roślinne, kościół Mariacki w Krakowiepl
dc.titleMotywy roślinne w dekoracji rzeźbiarskiej prezbiterium kościoła Mariackiego w Krakowiepl
dc.title.alternativeFloral Motifs in Sculptural Decoration of the Presbytery of St. Mary's Church in Cracowpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of the thesis was to analyse the issue of floral motifs in sculptural decoration of the presbytery of St. Mary's church in Cracow. Author presented the current state of research and summerized earlier studies. The main scientifical problems concerning the subject of the thesis were pointed; the matter of dating the group of sculptural decorations in the presbytery of St. Mary's church, issues connected with artistical origin of solutions and history of studies in architectural floral gothic sculpture. The description of particular floral sculptures in the presbytery of St. Mary's church was conducted. In analytical chapter of the thesis author distinguished the part based on the problem of the origins of workshop working as decorators of St. Mary's church presbytery, which concerned hypothesis by earlier researchers mentioned in the state of research. Then the matter of symbolical meanings of floral motifs in the gothic art was analysed. To sum up, the author wanted to find the stylistical origins of floral motifs in the sculptural decoration of the presbytery of St. Mary's church in Cracow and also tried to show their place in the development of floral representations in gothic architecture.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy licencjackiej było przeanalizowanie zagadnienia motywów roślinnych dekoracji rzeźbiarskiej prezbiterium kościoła Mariackiego w Krakowie. Przedstawiono stan badań podsumowujący dotychczasowy dyskurs prowadzony przez autorów. Wyróżniono podstawowe problemy badawcze dotyczące tematu pracy; kwestię datowania zespołu rzeźb w prezbiterium kościoła Mariackiego, zagadnienia związane z artystyczną genezą rozwiązań oraz historię badań na temat roślinnych dekoracji rzeźbiarskich w architekturze gotyckiej. Przeprowadzono opis poszczególnych elementów roślinnych będących częścią omawianego zespołu rzeźbiarskiego. W części analitycznej pracy wyróżniono partię dotyczącą pochodzenia warsztatu kamieniarskiego działającego przy odkuwaniu dekoracji prezbiterium kościoła Mariackiego, uwzględniającą dotychczasowe hipotezy badaczy wymienione w stanie badań, a następnie opisano kwestię symbolicznych znaczeń przedstawień roślinnych w sztuce gotyckiej. W podsumowaniu podjęto próbę dookreślenia stylistycznej proweniencji motywów roślinnych w dekoracji rzeźbiarskiej prezbiterium kościoła Mariackiego w Krakowie, a także postarano się umiejscowić badane dekoracje floralne na tle rozwoju tego typu przedstawień rzeźbiarskich w architekturze gotyckiej.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Walczak, Marek - 132516
dc.contributor.authorpl
Żydek, Zuzanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Walczak, Marek - 132516
dc.contributor.reviewerpl
Grzęda, Mateusz
dc.date.accessioned
2020-07-27T08:51:34Z
dc.date.available
2020-07-27T08:51:34Z
dc.date.submittedpl
2017-07-07
dc.fieldofstudypl
historia sztuki
dc.identifier.apdpl
diploma-116324-193108
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/221624
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
gothic architectural sculpture, floral motifs, St. Mary's church in Cracow
dc.subject.plpl
gotycka dekoracja architektoniczna, motywy roślinne, kościół Mariacki w Krakowie
dc.titlepl
Motywy roślinne w dekoracji rzeźbiarskiej prezbiterium kościoła Mariackiego w Krakowie
dc.title.alternativepl
Floral Motifs in Sculptural Decoration of the Presbytery of St. Mary's Church in Cracow
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
23
Views per month
Views per city
Sucha Beskidzka
5
Krakow
4
Olkusz
3
Wroclaw
2
Boardman
1
Dublin
1
Katowice
1
Lodz
1
Siemianowice Śląskie
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available