Obraz kobiety w poezji staroarabskiej do roku 750 i w Koranie

master
dc.abstract.enThis thesis, "The Image of Woman in Arabic Poetry up to 750 and in the Qur'an", aims to show the evolution of the woman's representation in Arabic poetry up to the end of the Umayyad dynasty and in the Qur'an. Based on selected muʿallaqāts, poems dating from the pre-Islamic era, the first chapter will try to present the role of women in the society of that period and introduce topics such as women poets. The second chapter will focus on presenting the situation of women in the Qur'an: the contributions made by the emergence of the new religion and the formation of new laws along with their unification. In addition, historical figures will also be discussed - Mary and the Queen of Sheba, two of the few women quoted by name in the Qur'an. The final section will present the image of woman created during the reign of the Umayyads, focusing on the works of three authors: Ǧamīl, ʿUmar ibn ʾAbī Rabīʿa and Al-Farazdaq, showing completely different approaches to male-female relations in their poems. The paper will also attempt to compare the poetry of the Umayyad period to that produced before Islam, as well as demonstrate the impact of social changes resulting not only from the rise of Islam, but also from the dynamic social changes stemming from, among other things, the urbanization of the Arabian Peninsula.pl
dc.abstract.plNiniejsza praca dyplomowa „Obraz kobiety w poezji staroarabskiej do roku 750 i w Koranie” ma za zadanie ukazać ewolucję obrazu kobiety w poezji arabskiej do końca panowania dynastii Umajjadów i w Koranie. Na podstawie wybranych muʿallaqātów, poematów pochodzących z czasów przed islamem, w pierwszym rozdziale postara się przedstawić rolę kobiet w społeczeństwie tamtego okresu, przybliżając także zagadnienia takie jak np. kobiety poetki. Drugi rozdział skupi się na przedstawieniu sytuacji kobiet w Koranie: do jakich zmian przyczyniło się powstanie nowej religii, kształtowanie się nowych praw i ich ujednolicenie. Dodatkowo, omówione zostaną także postacie historyczne — Maryja oraz Królowa Saby, jedne z nielicznych przytoczonych z imienia kobiet w Koranie. Ostatnia część przedstawi obraz kobiety kreowany za czasów panowania Umajjadów, skupiając się na dziełach trzech twórców: Ǧamīla, ʿUmara ibn ʾAbī Rabīʿi i Al-Farazdaqa, ukazujących w swoich wierszach kompletnie różne podejście do relacji damsko-męskich. Praca postara się także porównać poezję okresu umajjadzkiego do tej powstałej przed islamem, jak również wykaże wpływ zmian społecznych wynikających nie tylko z powstania islamu, ale także z dynamicznych zmian społecznych będących skutkiem m.in. z urbanizacji Półwyspu Arabskiego.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorOstafin, Barbara - 131204 pl
dc.contributor.authorJasińska, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerOstafin, Barbara - 131204 pl
dc.contributor.reviewerGajec, Marcinpl
dc.date.accessioned2022-10-19T21:36:42Z
dc.date.available2022-10-19T21:36:42Z
dc.date.submitted2022-10-19pl
dc.fieldofstudyfilologia orientalna - arabistykapl
dc.identifier.apddiploma-153656-228318pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/302045
dc.languagepolpl
dc.subject.enpoetry, woman, Arabic, poets, Islam, Quran, ode, poem, muʿallaqāt, ǧāhilīyya, Aš-Šanfara, Imrūʾ Al-Qays, Muhammad, Mary, Queen of Sheba, surah, verses, tafsīr, laws, Umayyad, Ǧamīl, ʿUmar ibn ʾAbī Rabīʿa, Al-Farazdaq, love poetry, ʿumaric poetry, ʿuḏry poetry, love, lover, wife, motherpl
dc.subject.plpoezja, kobieta, arabski, poeci, islam, Koran, oda, poemat, muʿallaqāty, ǧāhilīyya, Aš-Šanfara, Imrūʾ Al-Qays, Muhammad, Maryja, Królowa Saby, sura, wersety, tafsīr, prawa, Umajjadzi, Ǧamīl, ʿUmar ibn ʾAbī Rabīʿa, Al-Farazdaq, poezja miłosna, poezja ʿumarycka, poezja ʿuḏrycka, miłość, kochanka, żona, matkapl
dc.titleObraz kobiety w poezji staroarabskiej do roku 750 i w Koraniepl
dc.title.alternativeThe Image of Woman in Arabic Poetry up to 750 and in the Qur'anpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis, "The Image of Woman in Arabic Poetry up to 750 and in the Qur'an", aims to show the evolution of the woman's representation in Arabic poetry up to the end of the Umayyad dynasty and in the Qur'an. Based on selected muʿallaqāts, poems dating from the pre-Islamic era, the first chapter will try to present the role of women in the society of that period and introduce topics such as women poets. The second chapter will focus on presenting the situation of women in the Qur'an: the contributions made by the emergence of the new religion and the formation of new laws along with their unification. In addition, historical figures will also be discussed - Mary and the Queen of Sheba, two of the few women quoted by name in the Qur'an. The final section will present the image of woman created during the reign of the Umayyads, focusing on the works of three authors: Ǧamīl, ʿUmar ibn ʾAbī Rabīʿa and Al-Farazdaq, showing completely different approaches to male-female relations in their poems. The paper will also attempt to compare the poetry of the Umayyad period to that produced before Islam, as well as demonstrate the impact of social changes resulting not only from the rise of Islam, but also from the dynamic social changes stemming from, among other things, the urbanization of the Arabian Peninsula.
dc.abstract.plpl
Niniejsza praca dyplomowa „Obraz kobiety w poezji staroarabskiej do roku 750 i w Koranie” ma za zadanie ukazać ewolucję obrazu kobiety w poezji arabskiej do końca panowania dynastii Umajjadów i w Koranie. Na podstawie wybranych muʿallaqātów, poematów pochodzących z czasów przed islamem, w pierwszym rozdziale postara się przedstawić rolę kobiet w społeczeństwie tamtego okresu, przybliżając także zagadnienia takie jak np. kobiety poetki. Drugi rozdział skupi się na przedstawieniu sytuacji kobiet w Koranie: do jakich zmian przyczyniło się powstanie nowej religii, kształtowanie się nowych praw i ich ujednolicenie. Dodatkowo, omówione zostaną także postacie historyczne — Maryja oraz Królowa Saby, jedne z nielicznych przytoczonych z imienia kobiet w Koranie. Ostatnia część przedstawi obraz kobiety kreowany za czasów panowania Umajjadów, skupiając się na dziełach trzech twórców: Ǧamīla, ʿUmara ibn ʾAbī Rabīʿi i Al-Farazdaqa, ukazujących w swoich wierszach kompletnie różne podejście do relacji damsko-męskich. Praca postara się także porównać poezję okresu umajjadzkiego do tej powstałej przed islamem, jak również wykaże wpływ zmian społecznych wynikających nie tylko z powstania islamu, ale także z dynamicznych zmian społecznych będących skutkiem m.in. z urbanizacji Półwyspu Arabskiego.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Ostafin, Barbara - 131204
dc.contributor.authorpl
Jasińska, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Ostafin, Barbara - 131204
dc.contributor.reviewerpl
Gajec, Marcin
dc.date.accessioned
2022-10-19T21:36:42Z
dc.date.available
2022-10-19T21:36:42Z
dc.date.submittedpl
2022-10-19
dc.fieldofstudypl
filologia orientalna - arabistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-153656-228318
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/302045
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
poetry, woman, Arabic, poets, Islam, Quran, ode, poem, muʿallaqāt, ǧāhilīyya, Aš-Šanfara, Imrūʾ Al-Qays, Muhammad, Mary, Queen of Sheba, surah, verses, tafsīr, laws, Umayyad, Ǧamīl, ʿUmar ibn ʾAbī Rabīʿa, Al-Farazdaq, love poetry, ʿumaric poetry, ʿuḏry poetry, love, lover, wife, mother
dc.subject.plpl
poezja, kobieta, arabski, poeci, islam, Koran, oda, poemat, muʿallaqāty, ǧāhilīyya, Aš-Šanfara, Imrūʾ Al-Qays, Muhammad, Maryja, Królowa Saby, sura, wersety, tafsīr, prawa, Umajjadzi, Ǧamīl, ʿUmar ibn ʾAbī Rabīʿa, Al-Farazdaq, poezja miłosna, poezja ʿumarycka, poezja ʿuḏrycka, miłość, kochanka, żona, matka
dc.titlepl
Obraz kobiety w poezji staroarabskiej do roku 750 i w Koranie
dc.title.alternativepl
The Image of Woman in Arabic Poetry up to 750 and in the Qur'an
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
7
Views per month
Views per city
Bydgoszcz
2
Wroclaw
2
Gdansk
1
Wołomin
1

No access

No Thumbnail Available
Collections