Rekrutacja i selekcja w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie Policji Polskiej

master
dc.abstract.enThis thesis discusses the issues regarding the selection of officers for service in the police. Human resources strategy is now becoming a key part of the strategy of any organization. This paper focuses on the recruitment and selection, as these are the most important elements of human resource management process. Therefore, it is essential to choose the right people, whose passion for the job will contribute to increase the efficiency of performed duties and achieving the organization's goals. The objectives of this paper are the identification and analysis of recruitment and employee selection in the Polish National Police, as well as the quality assessment of the various stages of this recruitment. Properly organized and smoothly implemented process for police recruitment is the foundation for effective and successful work of police officers.The most important literature used in this work are: A. Pocztowski, Human Resource Management, Strategy-processes-methods, PWE, Warsaw 2008; H. Król, A. Ludwiczyński (eds.), Human resource management, human capital formation organization, PWN, Warsaw 2007; M. Suchar, Recruitment and selection, C.H. Beck, Warsaw 2003; T. Oleksyn, Human resources management in organizations, Wolters Kluwer SA, Warsaw 2014.pl
dc.abstract.plW niniejszej pracy magisterskiej poruszono kwestie dotyczące doboru funkcjonariuszy do służby w Policji. Polityka personalna obecnie staje się kluczowym elementem strategii każdej organizacji. W niniejszej pracy skupiono uwagę na rekrutacji i selekcji, gdyż są to najważniejsze elementy procesu zarządzania zasobami ludzkimi. Bardzo ważne jest zatem, aby dobierać odpowiednich ludzi na odpowiednie stanowiska, którzy dzięki temu, że praca będzie ich pasją, z zaangażowaniem przyczynią się do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków i osiągania celów organizacji. Celem niniejszej pracy jest identyfikacja i analiza procesów rekrutacji i selekcji pracowników w Policji Polskiej, jak również ocena jakości poszczególnych etapów naboru. Prawidłowo zorganizowany i płynnie realizowany proces doboru kandydatów do służby w Policji stanowi fundament dla prawidłowej pracy zatrudnionych funkcjonariuszy. Najistotniejsza literatura wykorzystana w niniejszej pracy to:A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Strategie-procesy-metody, PWE, Warszawa 2008; H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2007; M. Suchar, Rekrutacja i selekcja personelu, C.H. Beck, Warszawa 2003; T. Oleksyn, Zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.contributor.authorWołek, Angelikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.contributor.reviewerMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T14:38:30Z
dc.date.available2020-07-26T14:38:30Z
dc.date.submitted2015-06-30pl
dc.fieldofstudyzarządzaniepl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-97642-129991pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205026
dc.languagepolpl
dc.subject.enmanaging people in organizations - recruitment - selection - human resource managementpl
dc.subject.plfunkcja personalna – rekrutacja – selekcja – zarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.titleRekrutacja i selekcja w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie Policji Polskiejpl
dc.title.alternativeRecruitment and selection in human resource management on the example of Polish National Policepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis discusses the issues regarding the selection of officers for service in the police. Human resources strategy is now becoming a key part of the strategy of any organization. This paper focuses on the recruitment and selection, as these are the most important elements of human resource management process. Therefore, it is essential to choose the right people, whose passion for the job will contribute to increase the efficiency of performed duties and achieving the organization's goals. The objectives of this paper are the identification and analysis of recruitment and employee selection in the Polish National Police, as well as the quality assessment of the various stages of this recruitment. Properly organized and smoothly implemented process for police recruitment is the foundation for effective and successful work of police officers.The most important literature used in this work are: A. Pocztowski, Human Resource Management, Strategy-processes-methods, PWE, Warsaw 2008; H. Król, A. Ludwiczyński (eds.), Human resource management, human capital formation organization, PWN, Warsaw 2007; M. Suchar, Recruitment and selection, C.H. Beck, Warsaw 2003; T. Oleksyn, Human resources management in organizations, Wolters Kluwer SA, Warsaw 2014.
dc.abstract.plpl
W niniejszej pracy magisterskiej poruszono kwestie dotyczące doboru funkcjonariuszy do służby w Policji. Polityka personalna obecnie staje się kluczowym elementem strategii każdej organizacji. W niniejszej pracy skupiono uwagę na rekrutacji i selekcji, gdyż są to najważniejsze elementy procesu zarządzania zasobami ludzkimi. Bardzo ważne jest zatem, aby dobierać odpowiednich ludzi na odpowiednie stanowiska, którzy dzięki temu, że praca będzie ich pasją, z zaangażowaniem przyczynią się do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków i osiągania celów organizacji. Celem niniejszej pracy jest identyfikacja i analiza procesów rekrutacji i selekcji pracowników w Policji Polskiej, jak również ocena jakości poszczególnych etapów naboru. Prawidłowo zorganizowany i płynnie realizowany proces doboru kandydatów do służby w Policji stanowi fundament dla prawidłowej pracy zatrudnionych funkcjonariuszy. Najistotniejsza literatura wykorzystana w niniejszej pracy to:A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Strategie-procesy-metody, PWE, Warszawa 2008; H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2007; M. Suchar, Rekrutacja i selekcja personelu, C.H. Beck, Warszawa 2003; T. Oleksyn, Zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2014.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.contributor.authorpl
Wołek, Angelika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.contributor.reviewerpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.date.accessioned
2020-07-26T14:38:30Z
dc.date.available
2020-07-26T14:38:30Z
dc.date.submittedpl
2015-06-30
dc.fieldofstudypl
zarządzanie
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-97642-129991
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/205026
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
managing people in organizations - recruitment - selection - human resource management
dc.subject.plpl
funkcja personalna – rekrutacja – selekcja – zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.titlepl
Rekrutacja i selekcja w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie Policji Polskiej
dc.title.alternativepl
Recruitment and selection in human resource management on the example of Polish National Police
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
93
Views per month
Views per city
Warsaw
20
Krakow
7
Wroclaw
7
Lublin
4
Lodz
3
Zabrze
3
Biała Podlaska
2
Kielce
2
Koszalin
2
Poznan
2

No access

No Thumbnail Available