Wybrane problemy procesu inwestycyjnego stacji bazowych telefonii komórkowej

master
dc.abstract.enThe subject of hereby M.A. thesis are selected problems of the Polish investment procedure of base transceiver stations. This M.A. thesis contains three main parts – the first is an introductory part, which introduces a reader into complicated and difficult subject of base transceiver stations. In this part there some basic piece of information concerning an appearance, “how it works”, mobile telecommunications standards, controversy connected with electromagnetic radiation produced by base transceiver stations, creating the “digital society” and the European Digital Agenda. The second part is related to the stage of area development law – restrictions of the investment procedure of base transceiver stations in health resorts and spas from so- called Spa Act, issues of the Telecommunications Network and Service Development Act (Mega Act) concerning area development plans and planning permission for the investment of public purpose. The subject of the third part is the construction law and constructing permission - the party attribute in construction proceedings, the invalid constructing permission and misuse of regulations of Administrative Proceedings Code and Construction Law Act. The whole M.A. thesis is richly illustrated with examples from decisions of Polish administrative courts and the Supreme Court, decisions of government and local organs and theses of the doctrine.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy są wybrane problemy procesu inwestycyjnego stacji bazowych telefonii komórkowej. Praca składa się z trzech zasadniczych części - pierwsza to uwagi wstępne mające wprowadzić czytelnika w trudną i skomplikowaną tematykę stacji bazowych. W części tej znajdują podstawowe informacje nt. wyglądu, sposobu działania, standardów telefonii komórkowej, kontrowersji związanych z promieniowaniem elektromagnetycznym wytwarzanym przez stacje bazowe oraz budowy społeczeństwa zinformatyzowanego i Europejskiej Agendy Cyfrowej. Druga część pracy zajmuje się etapem planowania i zagospodarowania przestrzennego - ograniczeniami dla procesu inwestycyjnego stacji bazowych nakładanymi przez tzw. ustawę uzdrowiskową, rozwiązaniami ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (mega ustawa) odnośnie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W trzeciej części poruszane są problemy związane z etapem decyzji o pozwoleniu na budowę - przymiotu strony postępowania o pozwolenie na budowę, stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę po zakończeniu robót budowlanych oraz zamiennego stosowania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego i ustawy Prawo Budowlane przez organy architektoniczno – budowlane. Całość ilustrowana jest bogato przykładami z orzecznictwa sądów administracyjnych, jak i Sądu Najwyższego, rozstrzygnięć organów administracyjnymi oraz dorobku doktryny.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorZimmermann, Jan - 132919 pl
dc.contributor.authorPochylski, Hubertpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKotulski, Mariusz - 129244 pl
dc.contributor.reviewerZimmermann, Jan - 132919 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T22:34:26Z
dc.date.available2020-07-23T22:34:26Z
dc.date.submitted2012-06-06pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-64303-64002pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177868
dc.languagepolpl
dc.subject.enbase transceiver stations investment procedurepl
dc.subject.plStacje bazowe proces inwestycyjny budowlanepl
dc.titleWybrane problemy procesu inwestycyjnego stacji bazowych telefonii komórkowejpl
dc.title.alternativeThe investment procedure of base transceiver stations - selected problemspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of hereby M.A. thesis are selected problems of the Polish investment procedure of base transceiver stations. This M.A. thesis contains three main parts – the first is an introductory part, which introduces a reader into complicated and difficult subject of base transceiver stations. In this part there some basic piece of information concerning an appearance, “how it works”, mobile telecommunications standards, controversy connected with electromagnetic radiation produced by base transceiver stations, creating the “digital society” and the European Digital Agenda. The second part is related to the stage of area development law – restrictions of the investment procedure of base transceiver stations in health resorts and spas from so- called Spa Act, issues of the Telecommunications Network and Service Development Act (Mega Act) concerning area development plans and planning permission for the investment of public purpose. The subject of the third part is the construction law and constructing permission - the party attribute in construction proceedings, the invalid constructing permission and misuse of regulations of Administrative Proceedings Code and Construction Law Act. The whole M.A. thesis is richly illustrated with examples from decisions of Polish administrative courts and the Supreme Court, decisions of government and local organs and theses of the doctrine.
dc.abstract.plpl
Tematem niniejszej pracy są wybrane problemy procesu inwestycyjnego stacji bazowych telefonii komórkowej. Praca składa się z trzech zasadniczych części - pierwsza to uwagi wstępne mające wprowadzić czytelnika w trudną i skomplikowaną tematykę stacji bazowych. W części tej znajdują podstawowe informacje nt. wyglądu, sposobu działania, standardów telefonii komórkowej, kontrowersji związanych z promieniowaniem elektromagnetycznym wytwarzanym przez stacje bazowe oraz budowy społeczeństwa zinformatyzowanego i Europejskiej Agendy Cyfrowej. Druga część pracy zajmuje się etapem planowania i zagospodarowania przestrzennego - ograniczeniami dla procesu inwestycyjnego stacji bazowych nakładanymi przez tzw. ustawę uzdrowiskową, rozwiązaniami ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (mega ustawa) odnośnie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W trzeciej części poruszane są problemy związane z etapem decyzji o pozwoleniu na budowę - przymiotu strony postępowania o pozwolenie na budowę, stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę po zakończeniu robót budowlanych oraz zamiennego stosowania przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego i ustawy Prawo Budowlane przez organy architektoniczno – budowlane. Całość ilustrowana jest bogato przykładami z orzecznictwa sądów administracyjnych, jak i Sądu Najwyższego, rozstrzygnięć organów administracyjnymi oraz dorobku doktryny.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Zimmermann, Jan - 132919
dc.contributor.authorpl
Pochylski, Hubert
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Kotulski, Mariusz - 129244
dc.contributor.reviewerpl
Zimmermann, Jan - 132919
dc.date.accessioned
2020-07-23T22:34:26Z
dc.date.available
2020-07-23T22:34:26Z
dc.date.submittedpl
2012-06-06
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-64303-64002
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/177868
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
base transceiver stations investment procedure
dc.subject.plpl
Stacje bazowe proces inwestycyjny budowlane
dc.titlepl
Wybrane problemy procesu inwestycyjnego stacji bazowych telefonii komórkowej
dc.title.alternativepl
The investment procedure of base transceiver stations - selected problems
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Dublin
2
Lublin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Torun
1

No access

No Thumbnail Available