Porównanie składu barwników fotosyntetycznych w siewkach Lepidium sativum w zależności od natężenia światła w czasie hodowli

licenciate
dc.abstract.enPhotosynthetic pigment composition in plants changes depending on lighting conditions to adapt to the environment. Plant selected for research - Lepidium sativum - is rich in such, namely chlorophylls a and b, lutein, β-carotene, xanthophylls, and more. High-Performance Liquid Chromatography and Lichtenthaler absorbance measurement method (using UV-Vis spectroscopy) were used to identify pigments, their amount and composition in plant material. The seedlings were grown under different lightning conditions: in a photoperiod with additional 30-minute exposure to intense light, and in dark with later de-etiolation in light with varying intensity for one hour or one day. The analysis showed noticeable differences between the variants, mainly in concentration of protochlorophyllides and carotenoids. De-etiolated plants differed in pigment concentration and composition, contained less lutein and β-carotene compared to plants growing in the light, which showed increase in concentration of main photosynthetic pigments, such as chlorophyll a. Chromatographs for samples 5 and 6 contained extra porphyrin peaks, but they couldn’t be identified based on absorption spectra, further analysis needed.pl
dc.abstract.plSkład barwnikowy roślin zmienia się pod wpływem światła, w ten sposób dostosowują się one do warunków środowiska. Badana roślina pieprzyca siewna (Lepidium sativum L.) jest bogata w barwniki fotosyntetyczne, takie jak chlorofile a i b, luteinę, β-karoten, wiolaksantynę oraz wiele innych. Metodami służącymi do identyfikacji barwników, ich ilości oraz składu w materiale roślinnym, wykorzystywanych w niniejszej pracy są wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) oraz metoda Lichtenthalera (z wykorzystaniem spektroskopii UV-Vis). Siewki hodowano w różnych warunkach świetlnych: w fotoperiodzie z dodatkowym naświetlaniem intensywnym światłem przez 30 minut, w ciemności oraz dodatkowo deetiolowane w świetle o różnym natężeniu przez 1 godzinę lub dobę. Badanie wykazało widoczne różnice, głównie w zawartości protochlorofilidu i karotenoidów. Rośliny deetiolowane miały inną zawartość i skład barwników oraz zawierały mniej luteiny i β-karotenu w porównaniu do roślin rosnących w świetle. Próbki z hodowli w fotoperiodzie poddane dodatkowemu naświetlaniu wykazywały wyższy poziom barwników głównych takich jak chlorofil a. W chromatogramach próbek 5 i 6 zaobserwowano dodatkowe piki należące do porfiryn, jednak na podstawie widm absorpcji nie udało się ich zidentyfikować, wymaga to dalszych analiz.pl
dc.affiliationWydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorMyśliwa-Kurdziel, Beata - 130851 pl
dc.contributor.authorUrbańczyk, Weronikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBBBpl
dc.contributor.reviewerMyśliwa-Kurdziel, Beata - 130851 pl
dc.contributor.reviewerŁukasiewicz, Sylwiapl
dc.date.accessioned2022-09-07T21:46:17Z
dc.date.available2022-09-07T21:46:17Z
dc.date.submitted2022-09-07pl
dc.fieldofstudybiochemiapl
dc.identifier.apddiploma-160193-276066pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/298990
dc.languagepolpl
dc.subject.enLepidium sativum, photosynthetic pigments, High-performance liquid chromatographypl
dc.subject.plLepidium sativum, barwniki fotosyntetyczne, wysokosprawna chromatografia cieczowapl
dc.titlePorównanie składu barwników fotosyntetycznych w siewkach Lepidium sativum w zależności od natężenia światła w czasie hodowlipl
dc.title.alternativeComparison of photosynthetic pigments' composition in Lepidium sativum based on light intensity while growingpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Photosynthetic pigment composition in plants changes depending on lighting conditions to adapt to the environment. Plant selected for research - Lepidium sativum - is rich in such, namely chlorophylls a and b, lutein, β-carotene, xanthophylls, and more. High-Performance Liquid Chromatography and Lichtenthaler absorbance measurement method (using UV-Vis spectroscopy) were used to identify pigments, their amount and composition in plant material. The seedlings were grown under different lightning conditions: in a photoperiod with additional 30-minute exposure to intense light, and in dark with later de-etiolation in light with varying intensity for one hour or one day. The analysis showed noticeable differences between the variants, mainly in concentration of protochlorophyllides and carotenoids. De-etiolated plants differed in pigment concentration and composition, contained less lutein and β-carotene compared to plants growing in the light, which showed increase in concentration of main photosynthetic pigments, such as chlorophyll a. Chromatographs for samples 5 and 6 contained extra porphyrin peaks, but they couldn’t be identified based on absorption spectra, further analysis needed.
dc.abstract.plpl
Skład barwnikowy roślin zmienia się pod wpływem światła, w ten sposób dostosowują się one do warunków środowiska. Badana roślina pieprzyca siewna (Lepidium sativum L.) jest bogata w barwniki fotosyntetyczne, takie jak chlorofile a i b, luteinę, β-karoten, wiolaksantynę oraz wiele innych. Metodami służącymi do identyfikacji barwników, ich ilości oraz składu w materiale roślinnym, wykorzystywanych w niniejszej pracy są wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) oraz metoda Lichtenthalera (z wykorzystaniem spektroskopii UV-Vis). Siewki hodowano w różnych warunkach świetlnych: w fotoperiodzie z dodatkowym naświetlaniem intensywnym światłem przez 30 minut, w ciemności oraz dodatkowo deetiolowane w świetle o różnym natężeniu przez 1 godzinę lub dobę. Badanie wykazało widoczne różnice, głównie w zawartości protochlorofilidu i karotenoidów. Rośliny deetiolowane miały inną zawartość i skład barwników oraz zawierały mniej luteiny i β-karotenu w porównaniu do roślin rosnących w świetle. Próbki z hodowli w fotoperiodzie poddane dodatkowemu naświetlaniu wykazywały wyższy poziom barwników głównych takich jak chlorofil a. W chromatogramach próbek 5 i 6 zaobserwowano dodatkowe piki należące do porfiryn, jednak na podstawie widm absorpcji nie udało się ich zidentyfikować, wymaga to dalszych analiz.
dc.affiliationpl
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Myśliwa-Kurdziel, Beata - 130851
dc.contributor.authorpl
Urbańczyk, Weronika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBBB
dc.contributor.reviewerpl
Myśliwa-Kurdziel, Beata - 130851
dc.contributor.reviewerpl
Łukasiewicz, Sylwia
dc.date.accessioned
2022-09-07T21:46:17Z
dc.date.available
2022-09-07T21:46:17Z
dc.date.submittedpl
2022-09-07
dc.fieldofstudypl
biochemia
dc.identifier.apdpl
diploma-160193-276066
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/298990
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Lepidium sativum, photosynthetic pigments, High-performance liquid chromatography
dc.subject.plpl
Lepidium sativum, barwniki fotosyntetyczne, wysokosprawna chromatografia cieczowa
dc.titlepl
Porównanie składu barwników fotosyntetycznych w siewkach Lepidium sativum w zależności od natężenia światła w czasie hodowli
dc.title.alternativepl
Comparison of photosynthetic pigments' composition in Lepidium sativum based on light intensity while growing
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Warsaw
5
Wroclaw
4
Andrychów
1
Gmina Bobrowo
1
Krakow
1

No access

No Thumbnail Available