Finansowanie prowadzenia sporów przez podmioty trzecie w arbitrażu międzynarodowym

master
dc.abstract.enThe aim of this thesis is to present the issue of third-party funding in international arbitration. This paper focuses on the phenomenon of third-party funding in international arbitration and analyses its impact on international arbitration proceedings. Moreover, this paper covers the topic of the regulation of third-party funding in international arbitration. This thesis was divided into two chapters. The first chapter introduces the issue of third-party funding in international arbitration and its characteristics, this chapter also distinguishes other forms of external funding which are not regarded as third-party funding in this thesis. The second chapter focuses on the detailed issues regarding the impact of third-party funding on international arbitration proceedings. It covers the issues of third-party funding impact on conflict of interest, security for costs and adverse costs award. Also, it covers the issue of the appropriate regulation of disclosure of third-party funding in international arbitration.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy jest omówienie problematyki finansowania prowadzenia sporów przez podmioty trzecie w arbitrażu międzynarodowym. Praca ta koncentruje się na zjawisku finansowania prowadzenia sporów przez podmioty trzecie w arbitrażu międzynarodowym oraz na tym, jaki to zjawisko ma wpływ na międzynarodowe postępowania arbitrażowe. Praca obejmuje również kwestie związanych z regulacją zjawiska finansowania prowadzenia sporów w arbitrażu międzynarodowym. Praca podzielona została na dwa rozdziały. Pierwszy rozdział poświęcony jest zagadnieniom ogólnym, pozwala on na wyróżnienie finansowania prowadzenia sporów przez podmioty trzecie od innych form zewnętrznego finansowania w arbitrażu międzynarodowym. W rozdziale pierwszym opisane jest, na czym polega finansowanie prowadzenia sporów przez podmioty trzecie w arbitrażu międzynarodowym oraz wyróżnione są inne formy finansowania zewnętrznego sporów, niebędące finansowaniem prowadzenia sporów przez podmioty trzecie. Rozdział drugi dotyczy szczegółowych zagadnień, analizując wpływ finansowania prowadzenia sporów przez pomioty trzecie na międzynarodowe postępowanie arbitrażowe. Analizuje on, jak fakt finansowania prowadzenia sporów przez podmioty trzecie może wpłynąć na kwestię konfliktu interesów pomiędzy podmiotem finansującym a arbitrem w postępowaniu arbitrażowym. Ponadto, analizuje on kwestię wpływu finansowania prowadzenia sporów przez podmioty trzecie na orzeczenie o kosztach postępowania arbitrażowego oraz orzeczeniu o zabezpieczeniu na poczet kosztów postępowania arbitrażowego (kaucji aktorycznej). Każde z tych zagadnień analizowane jest poprzez pryzmat kwestii obowiązku ujawnienia informacji dotyczących finansowania prowadzenia sporów przez podmioty trzecie w międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSzumański, Andrzej - 132265 pl
dc.contributor.authorKot, Janpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerSzumański, Andrzej - 132265 pl
dc.contributor.reviewerDybiński, Jacekpl
dc.date.accessioned2020-07-27T19:00:03Z
dc.date.available2020-07-27T19:00:03Z
dc.date.submitted2018-09-05pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-126496-180210pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/230516
dc.languagepolpl
dc.subject.enthird-party funding, litigation funding, legal financing, third-party litigation funding, international arbitration, international commercial arbitration, international investment arbitrationpl
dc.subject.plfinansowanie prowadzenia sporów przez podmioty trzecie, finansowanie prowadzenia sporów, zewnętrzne finansowanie sporu, alternatywne formy finansowania sporu, arbitraż międzynarodowy, międzynarodowy arbitrazż handlowy, międzynarodowy arbitraż inwestycyjnypl
dc.titleFinansowanie prowadzenia sporów przez podmioty trzecie w arbitrażu międzynarodowympl
dc.title.alternativeThird party funding in international arbitrationpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this thesis is to present the issue of third-party funding in international arbitration. This paper focuses on the phenomenon of third-party funding in international arbitration and analyses its impact on international arbitration proceedings. Moreover, this paper covers the topic of the regulation of third-party funding in international arbitration. This thesis was divided into two chapters. The first chapter introduces the issue of third-party funding in international arbitration and its characteristics, this chapter also distinguishes other forms of external funding which are not regarded as third-party funding in this thesis. The second chapter focuses on the detailed issues regarding the impact of third-party funding on international arbitration proceedings. It covers the issues of third-party funding impact on conflict of interest, security for costs and adverse costs award. Also, it covers the issue of the appropriate regulation of disclosure of third-party funding in international arbitration.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy jest omówienie problematyki finansowania prowadzenia sporów przez podmioty trzecie w arbitrażu międzynarodowym. Praca ta koncentruje się na zjawisku finansowania prowadzenia sporów przez podmioty trzecie w arbitrażu międzynarodowym oraz na tym, jaki to zjawisko ma wpływ na międzynarodowe postępowania arbitrażowe. Praca obejmuje również kwestie związanych z regulacją zjawiska finansowania prowadzenia sporów w arbitrażu międzynarodowym. Praca podzielona została na dwa rozdziały. Pierwszy rozdział poświęcony jest zagadnieniom ogólnym, pozwala on na wyróżnienie finansowania prowadzenia sporów przez podmioty trzecie od innych form zewnętrznego finansowania w arbitrażu międzynarodowym. W rozdziale pierwszym opisane jest, na czym polega finansowanie prowadzenia sporów przez podmioty trzecie w arbitrażu międzynarodowym oraz wyróżnione są inne formy finansowania zewnętrznego sporów, niebędące finansowaniem prowadzenia sporów przez podmioty trzecie. Rozdział drugi dotyczy szczegółowych zagadnień, analizując wpływ finansowania prowadzenia sporów przez pomioty trzecie na międzynarodowe postępowanie arbitrażowe. Analizuje on, jak fakt finansowania prowadzenia sporów przez podmioty trzecie może wpłynąć na kwestię konfliktu interesów pomiędzy podmiotem finansującym a arbitrem w postępowaniu arbitrażowym. Ponadto, analizuje on kwestię wpływu finansowania prowadzenia sporów przez podmioty trzecie na orzeczenie o kosztach postępowania arbitrażowego oraz orzeczeniu o zabezpieczeniu na poczet kosztów postępowania arbitrażowego (kaucji aktorycznej). Każde z tych zagadnień analizowane jest poprzez pryzmat kwestii obowiązku ujawnienia informacji dotyczących finansowania prowadzenia sporów przez podmioty trzecie w międzynarodowym postępowaniu arbitrażowym.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Szumański, Andrzej - 132265
dc.contributor.authorpl
Kot, Jan
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Szumański, Andrzej - 132265
dc.contributor.reviewerpl
Dybiński, Jacek
dc.date.accessioned
2020-07-27T19:00:03Z
dc.date.available
2020-07-27T19:00:03Z
dc.date.submittedpl
2018-09-05
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-126496-180210
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/230516
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
third-party funding, litigation funding, legal financing, third-party litigation funding, international arbitration, international commercial arbitration, international investment arbitration
dc.subject.plpl
finansowanie prowadzenia sporów przez podmioty trzecie, finansowanie prowadzenia sporów, zewnętrzne finansowanie sporu, alternatywne formy finansowania sporu, arbitraż międzynarodowy, międzynarodowy arbitrazż handlowy, międzynarodowy arbitraż inwestycyjny
dc.titlepl
Finansowanie prowadzenia sporów przez podmioty trzecie w arbitrażu międzynarodowym
dc.title.alternativepl
Third party funding in international arbitration
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Cachan
2
Krakow
2
Lublin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Dublin
1
Helmond
1
Katowice
1
Kortrijk
1
Lima
1

No access

No Thumbnail Available