Oznaczenie kannabichromenu (CBC) i tetrahydrokannabiwarinu (THCV) w matrycy olejowej metodą HPLC-DAD

licenciate
dc.abstract.enThe aim of the research was to develop a validated method of high-performance liquid chromatographywith photometric diode detection (HPLC-DAD) for the determination of cannabichromene (CBC) and tetrahydrocannabivarin (THCV) in an oil matrix. The isolation of the tested compounds from the matrix consisted in their extraction with acetonitrile combined with freezing (at the temperature of - 85 ° C) of the oily phase. The following validation parameters were determined. The extraction yield was 88.2% for THCV and 74.7% for CBC, with a repeatability (RSD) of 4.2% for THCV and 6.6% for CBC. The limit of detection (LOD) for THCV and CBC was estimated to be 0.42 µg / mL. The mean precision of the method was 8.5% for THCV and 14.9% for CBC. The presented method was used for the determination of CBCand THCV in hemp oil samples from two dietary supplements.pl
dc.abstract.plCelem badań było opracowanie zwalidowanej metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fotometryczną diodową (HPLC-DAD) do oznaczania kannabichromenu (CBC) i tetrahydrokannabiwarinu (THCV) w matrycy olejowej. Izolacja badanych związków z matrycy polegała na ich ekstrakcji acetonitrylem, połączonej z wymrażaniem (w temp. – 85 °C) fazy oleistej. Wyznaczono następujące parametry walidacyjne. Wydajność ekstrakcji wynosiła 88,2% dla THCV i 74,7% dla CBC, z powtarzalnością (RSD) 4,2% dla THCV i 6,6% dla CBC. Wartość granicy wykrywalności (LOD) dla THCV i CBC oszacowano jako wartość 0,42 μg/mL. Średnia precyzja metody wynosiła 8,5% dla THCV i 14,9% dla CBC. Przedstawiona metoda została zastosowana do oznaczenia CBC i THCV w próbkach oleju konopnego, pochodzących z dwóch suplementów diety.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorMadej, Katarzyna - 130167 pl
dc.contributor.authorŻyła, Magdalenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerWietecha-Posłuszny, Renata - 132627 pl
dc.contributor.reviewerMadej, Katarzyna - 130167 pl
dc.date.accessioned2022-07-01T21:36:59Z
dc.date.available2022-07-01T21:36:59Z
dc.date.submitted2022-07-01pl
dc.fieldofstudychemiapl
dc.identifier.apddiploma-156162-274385pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294062
dc.languagepolpl
dc.subject.encannabichromene, tetrahydrocannabivarin, acetonitrile freeze extraction, HPLC-DAD, method validationpl
dc.subject.plkannabichromen, tetrahydrokannabiwarin, ekstrakcja acetonitrylem z wymrażaniem, HPLC-DAD, walidacja metodypl
dc.titleOznaczenie kannabichromenu (CBC) i tetrahydrokannabiwarinu (THCV) w matrycy olejowej metodą HPLC-DADpl
dc.title.alternativeDetermination of cannabichromene (CBC) and tetrahydrocannabivarin (THCV) in an oil matrix using the HPLC-DAD methodpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of the research was to develop a validated method of high-performance liquid chromatographywith photometric diode detection (HPLC-DAD) for the determination of cannabichromene (CBC) and tetrahydrocannabivarin (THCV) in an oil matrix. The isolation of the tested compounds from the matrix consisted in their extraction with acetonitrile combined with freezing (at the temperature of - 85 ° C) of the oily phase. The following validation parameters were determined. The extraction yield was 88.2% for THCV and 74.7% for CBC, with a repeatability (RSD) of 4.2% for THCV and 6.6% for CBC. The limit of detection (LOD) for THCV and CBC was estimated to be 0.42 µg / mL. The mean precision of the method was 8.5% for THCV and 14.9% for CBC. The presented method was used for the determination of CBCand THCV in hemp oil samples from two dietary supplements.
dc.abstract.plpl
Celem badań było opracowanie zwalidowanej metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją fotometryczną diodową (HPLC-DAD) do oznaczania kannabichromenu (CBC) i tetrahydrokannabiwarinu (THCV) w matrycy olejowej. Izolacja badanych związków z matrycy polegała na ich ekstrakcji acetonitrylem, połączonej z wymrażaniem (w temp. – 85 °C) fazy oleistej. Wyznaczono następujące parametry walidacyjne. Wydajność ekstrakcji wynosiła 88,2% dla THCV i 74,7% dla CBC, z powtarzalnością (RSD) 4,2% dla THCV i 6,6% dla CBC. Wartość granicy wykrywalności (LOD) dla THCV i CBC oszacowano jako wartość 0,42 μg/mL. Średnia precyzja metody wynosiła 8,5% dla THCV i 14,9% dla CBC. Przedstawiona metoda została zastosowana do oznaczenia CBC i THCV w próbkach oleju konopnego, pochodzących z dwóch suplementów diety.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Madej, Katarzyna - 130167
dc.contributor.authorpl
Żyła, Magdalena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Wietecha-Posłuszny, Renata - 132627
dc.contributor.reviewerpl
Madej, Katarzyna - 130167
dc.date.accessioned
2022-07-01T21:36:59Z
dc.date.available
2022-07-01T21:36:59Z
dc.date.submittedpl
2022-07-01
dc.fieldofstudypl
chemia
dc.identifier.apdpl
diploma-156162-274385
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294062
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
cannabichromene, tetrahydrocannabivarin, acetonitrile freeze extraction, HPLC-DAD, method validation
dc.subject.plpl
kannabichromen, tetrahydrokannabiwarin, ekstrakcja acetonitrylem z wymrażaniem, HPLC-DAD, walidacja metody
dc.titlepl
Oznaczenie kannabichromenu (CBC) i tetrahydrokannabiwarinu (THCV) w matrycy olejowej metodą HPLC-DAD
dc.title.alternativepl
Determination of cannabichromene (CBC) and tetrahydrocannabivarin (THCV) in an oil matrix using the HPLC-DAD method
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
1
Views per month
Views per city
Ozimek
1

No access

No Thumbnail Available