Autobiograficzność w poezji Małgorzaty Lebdy

licenciate
dc.abstract.enThe bachelor's thesis titled “Autobiography in the poetry of Małgorzata Lebda” discusses the problem of using autobiographical experiences of the artist in her poetry. Paper consists four chapters, in which the poetic triptych – “Earth Affairs” (2020) – was interpreted as a first of all. The first chapter contains an analysis of the construction of the lyrical subject, inextricably linked with the space of Lebda's autobiographical place – Żeleźnikowa Wielka. In this part there are also considerations concerning the game with memory and the use of memories by the poetess in her works. The second chapter deals with the trauma of the loss of parents, which was the impulse to write two volumes of poetry – “Border of the Forest” and “Matecznik”. The third chapter presents the problems of “Uckermärker's Dreams”, with particular emphasis on the oneiric revival of the poet's deceased sister, ecopoetics and an attempt to rework the image of femininity in the home village. The fourth chapter is an analysis of Lebda's poetic language and an attempt to situate her work in contemporary literature. There are also comments on the author's other volumes of poetry – the debut “Tropes” and the latest “Mer de Glace”, which complement the image of autobiography in Lebda's poetry.pl
dc.abstract.plPraca licencjacka pt. „Autobiograficzność w poezji Małgorzaty Lebdy” omawia problem włączenia do poezji autobiograficznych doświadczeń twórczyni. Składa się ona z czterech rozdziałów, w których interpretowany był przede wszystkim tryptyk poetycki – „Sprawy ziemi” (2020). W rozdziale pierwszym zawarta została analiza konstrukcji podmiotki lirycznej związanej nierozerwalnie z przestrzenią miejsca autobiograficznego Lebdy – Żeleźnikową Wielką. W tej części także znajdują się rozważania dotyczące gry z pamięcią oraz wykorzystywania wspomnień przez poetkę w utworach. Rozdział drugi traktuje o traumie utraty rodziców, która stanowiła impuls do napisania dwóch tomów poetyckich – „Granicy lasu” i „Matecznika”. W rozdziale trzecim przedstawiona została problematyka „Snów uckermärkerów”, ze szczególnym uwzględnieniem onirycznego ożywienia zmarłej siostry poetki, ekopoetyki oraz próby przepracowania obrazu kobiecości w rodzinnej wsi. Rozdział czwarty stanowi analizę języka poetyckiego Lebdy, jest też próbą usytuowania jej twórczości w literaturze współczesnej. W pracy pojawiają się również uwagi dotyczące pozostałych tomów poetyckich twórczyni – debiutanckich „Tropów” oraz najnowszego „Mer de Glace”, które uzupełniają obraz autobiograficzności w poezji Lebdy.pl
dc.affiliationUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorPekaniec, Annapl
dc.contributor.authorBukowska, Weronikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/UJKpl
dc.contributor.reviewerPekaniec, Annapl
dc.contributor.reviewerSkucha, Mateuszpl
dc.date.accessioned2022-07-04T21:55:21Z
dc.date.available2022-07-04T21:55:21Z
dc.date.submitted2022-06-30pl
dc.fieldofstudypolonistyka antropologiczno-kulturowapl
dc.identifier.apddiploma-158579-275391pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294396
dc.languagepolpl
dc.subject.enautobiography, ekopoetry, feminist criticism, memory studies, Małgorzata Lebda, poetry, traumapl
dc.subject.plautobiograficzność, ekopoetyka, krytyka feministyczna, Małgorzata Lebda, pamięć, poezja, traumapl
dc.titleAutobiograficzność w poezji Małgorzaty Lebdypl
dc.title.alternativeAutobiography in the poetry of Małgorzata Lebdapl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The bachelor's thesis titled “Autobiography in the poetry of Małgorzata Lebda” discusses the problem of using autobiographical experiences of the artist in her poetry. Paper consists four chapters, in which the poetic triptych – “Earth Affairs” (2020) – was interpreted as a first of all. The first chapter contains an analysis of the construction of the lyrical subject, inextricably linked with the space of Lebda's autobiographical place – Żeleźnikowa Wielka. In this part there are also considerations concerning the game with memory and the use of memories by the poetess in her works. The second chapter deals with the trauma of the loss of parents, which was the impulse to write two volumes of poetry – “Border of the Forest” and “Matecznik”. The third chapter presents the problems of “Uckermärker's Dreams”, with particular emphasis on the oneiric revival of the poet's deceased sister, ecopoetics and an attempt to rework the image of femininity in the home village. The fourth chapter is an analysis of Lebda's poetic language and an attempt to situate her work in contemporary literature. There are also comments on the author's other volumes of poetry – the debut “Tropes” and the latest “Mer de Glace”, which complement the image of autobiography in Lebda's poetry.
dc.abstract.plpl
Praca licencjacka pt. „Autobiograficzność w poezji Małgorzaty Lebdy” omawia problem włączenia do poezji autobiograficznych doświadczeń twórczyni. Składa się ona z czterech rozdziałów, w których interpretowany był przede wszystkim tryptyk poetycki – „Sprawy ziemi” (2020). W rozdziale pierwszym zawarta została analiza konstrukcji podmiotki lirycznej związanej nierozerwalnie z przestrzenią miejsca autobiograficznego Lebdy – Żeleźnikową Wielką. W tej części także znajdują się rozważania dotyczące gry z pamięcią oraz wykorzystywania wspomnień przez poetkę w utworach. Rozdział drugi traktuje o traumie utraty rodziców, która stanowiła impuls do napisania dwóch tomów poetyckich – „Granicy lasu” i „Matecznika”. W rozdziale trzecim przedstawiona została problematyka „Snów uckermärkerów”, ze szczególnym uwzględnieniem onirycznego ożywienia zmarłej siostry poetki, ekopoetyki oraz próby przepracowania obrazu kobiecości w rodzinnej wsi. Rozdział czwarty stanowi analizę języka poetyckiego Lebdy, jest też próbą usytuowania jej twórczości w literaturze współczesnej. W pracy pojawiają się również uwagi dotyczące pozostałych tomów poetyckich twórczyni – debiutanckich „Tropów” oraz najnowszego „Mer de Glace”, które uzupełniają obraz autobiograficzności w poezji Lebdy.
dc.affiliationpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Pekaniec, Anna
dc.contributor.authorpl
Bukowska, Weronika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/UJK
dc.contributor.reviewerpl
Pekaniec, Anna
dc.contributor.reviewerpl
Skucha, Mateusz
dc.date.accessioned
2022-07-04T21:55:21Z
dc.date.available
2022-07-04T21:55:21Z
dc.date.submittedpl
2022-06-30
dc.fieldofstudypl
polonistyka antropologiczno-kulturowa
dc.identifier.apdpl
diploma-158579-275391
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/294396
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
autobiography, ekopoetry, feminist criticism, memory studies, Małgorzata Lebda, poetry, trauma
dc.subject.plpl
autobiograficzność, ekopoetyka, krytyka feministyczna, Małgorzata Lebda, pamięć, poezja, trauma
dc.titlepl
Autobiograficzność w poezji Małgorzaty Lebdy
dc.title.alternativepl
Autobiography in the poetry of Małgorzata Lebda
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Krakow
8
Titisee-Neustadt
2
Brussels
1
Ruda Śląska
1
Sosnowiec
1
Wroclaw
1

No access

No Thumbnail Available