Zadowolenie ze związku, a potrzeba dominacji u kobiet we wczesnym okresie dorosłości

master
dc.abstract.enAbout the need to dominate women raises a lot of questions. Despite the changes as-sociated with the sexual revolution, contemporary mores, the position of women in the world still do ,,women dominant ", means those which have got strong personality traits, little is known. At every step you can hear a lot of incorrect or outdated assumptions or myths. The author of this study aimed to investigate the dependence between the target level of scale need to dominate (Dom) the measured by ACL; and satisfaction with the relationship, satis-faction with sex life, self-image, and the image of a partner in a group of women in early adulthood. So far, the few authors were interested in the above subject. In the world while you can find a small amount of research and literature that deals with the problem at that. Lately, the subject of interest in Zimbardo, who in 2015 published a book entitled ,,Men (Dis)connected ". He draws his attention to the growing strength of modern women, as well as occurring in parallel crisis of masculinity. Authors Susan Schneider and Sonya Rhodes in the same year issued a guide entitled ,,The Alpha woman meets her match" in which also deal with the above issue, in addition to providing guidance to women. The author of this thesis is also discussion of selected topics, theories and research on the theory of needs, satisfaction with the relationship, satisfaction with sex life, self-image, or the image partner in relation to the theme of context.A study conducted in order to write the following thesis covered the 142 women, of whom based on the result of the dominance scale test of the ACL divided into two groups; test and control. Women with high levels of dominance assigned to the test group, while women with a low score on a scale need to dominate assigned to the control group. Women were subjected to a test study to examine the ACL self-image and the image of your partner, testing Sexual Satisfaction Scale and the Scale of Satisfaction with sex life. The size of the study group was 29 people, while the control group was 28 people. Respondents were woman in relationship, students from the University of Cracow in age from 20 to 29 years.pl
dc.abstract.plTemat potrzeba dominacji u kobiet budzi wiele pytań. Pomimo zmian związanych z rewolucją seksualną, współczesną obyczajowością czy obecną pozycją kobiet na świecie wątek kobiet dominujących, czyli tych o wysokiej potrzebie dominacji i silnych cechach osobowości nie został do końca poznany.Celem niniejszej pracy jest zbadanie zależności pomiędzy poziomem dominacji mie-rzonym w skali Potrzeba dominacji (Dom) przy użyciu testu ACL, a zadowoleniem ze związku, zadowoleniem z życia seksualnego, obrazem własnej osoby, czy obrazem partnera u kobiet w okresie wczesnej dorosłości. Dotychczas w Polsce niewielu autorów było zainte-resowanych powyższym zagadnieniem. Na świecie również można znaleźć niewielką ilość badań i literatury dotyczącej tego zakresu, związku z czym niniejszą pracę warto potrakto-wać, jako zaproszenie do dalszych rozważań na poruszany temat. W 2015 roku Philip Zimbardo opublikował książkę zatytułowaną Gdzie Ci mężczyźni? zwraca on uwagę na rosnącą siłę współczesnych kobiet oraz równolegle występujący kryzys męskości. Autorki Susan Schneider oraz Sonya Rhodes w tym samym roku wydały poradnik pod tytułem Kobieta alfa szuka partnera, w którym także zajmują się powyższym zagadnieniem, dodatkowo udzielając wskazówek kobietom. Badanie objęło 142 kobiety, z których na podstawie wyniku w Skali dominacji (Dom) testu ACL wyodrębniono dwie grupy; badaną oraz kontrolną. Kobiety poddano badaniom testami ACL dla zbadania obrazu samej siebie oraz obrazu partnera, testami Skala Satysfakcji Seksualnej oraz Skala Zadowolenia z Życia Seksualnego. Liczebność grupy badanej wyniosła 29 osób, natomiast grupy kontrolnej wyniosła 28 osób. Badane były studentkami krakow-skich uczelni w wieku od 20 do 29 lat, pozostającymi w związku w czasie przeprowadzania badania.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorPilecka, Barbara - 131406 pl
dc.contributor.authorSzwajca, Ewelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerPilecka, Barbara - 131406 pl
dc.contributor.reviewerPiasecka, Bogusława - 131354 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T03:04:24Z
dc.date.available2020-07-27T03:04:24Z
dc.date.submitted2016-10-26pl
dc.fieldofstudypsychologia stosowanapl
dc.identifier.apddiploma-110373-131560pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216376
dc.languagepolpl
dc.subject.endomination need, woman, sex, relationship, self-image, partner imagepl
dc.subject.plpotrzeba dominacji, kobieta, sex, związek, obraz siebie, obraz partnerapl
dc.titleZadowolenie ze związku, a potrzeba dominacji u kobiet we wczesnym okresie dorosłościpl
dc.title.alternativeSatisfaction from a relationship versus a domination need among women in early adulthoodpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
About the need to dominate women raises a lot of questions. Despite the changes as-sociated with the sexual revolution, contemporary mores, the position of women in the world still do ,,women dominant ", means those which have got strong personality traits, little is known. At every step you can hear a lot of incorrect or outdated assumptions or myths. The author of this study aimed to investigate the dependence between the target level of scale need to dominate (Dom) the measured by ACL; and satisfaction with the relationship, satis-faction with sex life, self-image, and the image of a partner in a group of women in early adulthood. So far, the few authors were interested in the above subject. In the world while you can find a small amount of research and literature that deals with the problem at that. Lately, the subject of interest in Zimbardo, who in 2015 published a book entitled ,,Men (Dis)connected ". He draws his attention to the growing strength of modern women, as well as occurring in parallel crisis of masculinity. Authors Susan Schneider and Sonya Rhodes in the same year issued a guide entitled ,,The Alpha woman meets her match" in which also deal with the above issue, in addition to providing guidance to women. The author of this thesis is also discussion of selected topics, theories and research on the theory of needs, satisfaction with the relationship, satisfaction with sex life, self-image, or the image partner in relation to the theme of context.A study conducted in order to write the following thesis covered the 142 women, of whom based on the result of the dominance scale test of the ACL divided into two groups; test and control. Women with high levels of dominance assigned to the test group, while women with a low score on a scale need to dominate assigned to the control group. Women were subjected to a test study to examine the ACL self-image and the image of your partner, testing Sexual Satisfaction Scale and the Scale of Satisfaction with sex life. The size of the study group was 29 people, while the control group was 28 people. Respondents were woman in relationship, students from the University of Cracow in age from 20 to 29 years.
dc.abstract.plpl
Temat potrzeba dominacji u kobiet budzi wiele pytań. Pomimo zmian związanych z rewolucją seksualną, współczesną obyczajowością czy obecną pozycją kobiet na świecie wątek kobiet dominujących, czyli tych o wysokiej potrzebie dominacji i silnych cechach osobowości nie został do końca poznany.Celem niniejszej pracy jest zbadanie zależności pomiędzy poziomem dominacji mie-rzonym w skali Potrzeba dominacji (Dom) przy użyciu testu ACL, a zadowoleniem ze związku, zadowoleniem z życia seksualnego, obrazem własnej osoby, czy obrazem partnera u kobiet w okresie wczesnej dorosłości. Dotychczas w Polsce niewielu autorów było zainte-resowanych powyższym zagadnieniem. Na świecie również można znaleźć niewielką ilość badań i literatury dotyczącej tego zakresu, związku z czym niniejszą pracę warto potrakto-wać, jako zaproszenie do dalszych rozważań na poruszany temat. W 2015 roku Philip Zimbardo opublikował książkę zatytułowaną Gdzie Ci mężczyźni? zwraca on uwagę na rosnącą siłę współczesnych kobiet oraz równolegle występujący kryzys męskości. Autorki Susan Schneider oraz Sonya Rhodes w tym samym roku wydały poradnik pod tytułem Kobieta alfa szuka partnera, w którym także zajmują się powyższym zagadnieniem, dodatkowo udzielając wskazówek kobietom. Badanie objęło 142 kobiety, z których na podstawie wyniku w Skali dominacji (Dom) testu ACL wyodrębniono dwie grupy; badaną oraz kontrolną. Kobiety poddano badaniom testami ACL dla zbadania obrazu samej siebie oraz obrazu partnera, testami Skala Satysfakcji Seksualnej oraz Skala Zadowolenia z Życia Seksualnego. Liczebność grupy badanej wyniosła 29 osób, natomiast grupy kontrolnej wyniosła 28 osób. Badane były studentkami krakow-skich uczelni w wieku od 20 do 29 lat, pozostającymi w związku w czasie przeprowadzania badania.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Pilecka, Barbara - 131406
dc.contributor.authorpl
Szwajca, Ewelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Pilecka, Barbara - 131406
dc.contributor.reviewerpl
Piasecka, Bogusława - 131354
dc.date.accessioned
2020-07-27T03:04:24Z
dc.date.available
2020-07-27T03:04:24Z
dc.date.submittedpl
2016-10-26
dc.fieldofstudypl
psychologia stosowana
dc.identifier.apdpl
diploma-110373-131560
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/216376
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
domination need, woman, sex, relationship, self-image, partner image
dc.subject.plpl
potrzeba dominacji, kobieta, sex, związek, obraz siebie, obraz partnera
dc.titlepl
Zadowolenie ze związku, a potrzeba dominacji u kobiet we wczesnym okresie dorosłości
dc.title.alternativepl
Satisfaction from a relationship versus a domination need among women in early adulthood
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
122
Views per month
Views per city
Warsaw
18
Wroclaw
9
Krakow
6
Katowice
5
Poznan
5
Konin
4
Boardman
2
Bytom
2
Dublin
2
Gdansk
2

No access

No Thumbnail Available