Konsekwencje Interwencji Syberyjskiej dla wewnętrznej i międzynarodowej sytuacji Cesarstwa Japonii.

licenciate
dc.abstract.enThe topic of my thesis is: "Domestic and international consequences of the Siberian Intervention for the Empire of Japan". The aim of my dissertation is to present the importance of this military operation, known as "Shiberia Shuppei", both for the internal changes in Japan and for its foreign policy. It consists of four chapters. The first chapter provides an introduction to the subject of my dissertation. Second one briefly describes the origins, course and termination of the Siberian Intervention, as well as the situation in the territories occupied by Japanese troops. The third chapter presents the effects of this military operation for the internal changes in Japan. Among other thinks I analyze its connections with the creation of the cabinet under the leadership of Hara Takashi and social protests in the year 1918. The fourth chapter deals with the issue of the international consequences of the Siberian Intervention for the Empire of Japan. One by one, it discusses such problems as: international isolation of Japan, impact of “Shiberia Shuppei” on Japanese relations with Bolshevik Russia and the Soviet Union, its connections with Japanese policy towards Manchuria and problem of the deteriorating relations with the United Kingdom and the United States. In the fifth chapter of this thesis, I summarize my conclusions.pl
dc.abstract.plTemat mojej pracy licencjackiej brzmi: „Konsekwencje Interwencji Syberyjskiej dla wewnętrznej i międzynarodowej sytuacji Cesarstwa Japonii”. Praca ma na celu ukazanie znaczenia tej operacji militarnej, znanej jako „Shiberia Shuppei”, dla przemian wewnętrznych w Japonii oraz dla jej polityki zagranicznej. Składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale zawarte jest wprowadzenie do tematu pracy oraz jej założenia. W drugim krótko omawiam początek, przebieg oraz zakończenie Interwencji Syberyjskiej, jak i sytuację na terenach zajętych przez wojska japońskie. W rozdziale trzecim opisuję skutki tej operacji militarnej dla sytuacji wewnętrznej Japonii. Analizuję m. in. jej związki z powstaniem gabinetu rządowego pod przewodnictwem Hary Takashiego oraz protestami społecznymi z 1918 roku. Czwarty rozdział zajmuje się problematyką skutków międzynarodowych Interwencji Syberyjskiej dla Cesarstwa Japonii. Po kolei analizuję spowodowaną przez nią izolację Japonii na arenie międzynarodowej, wpływ „Shiberia Shuppei” na relacje Cesarstwa z Rosją bolszewicką oraz ZSRR, a także jej związki z polityką Japonii wobec Mandżurii i wpływ na jej stosunki z Wielką Brytanią oraz Stanami Zjednoczonymi. Rozdział piąty zawiera wnioski oraz podsumowanie pracy.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.contributor.advisorSonnenberg-Musiał, Katarzynapl
dc.contributor.authorĆwiertnia, Piotrpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerMeyer, Stanisław - 130481 pl
dc.contributor.reviewerSonnenberg-Musiał, Katarzynapl
dc.date.accessioned2020-07-24T16:37:39Z
dc.date.available2020-07-24T16:37:39Z
dc.date.submitted2013-07-04pl
dc.fieldofstudycywilizacje Dalekiego Wschodupl
dc.identifier.apddiploma-75259-77862pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188057
dc.languagepolpl
dc.subject.enSiberian Intervention\nEmpire of Japan\nManchuriapl
dc.subject.plInterwencja SyberyjskaCesarstwo JaponiiMandżuriapl
dc.titleKonsekwencje Interwencji Syberyjskiej dla wewnętrznej i międzynarodowej sytuacji Cesarstwa Japonii.pl
dc.title.alternativeDomestic and international consequences of the Siberian Intervention for the Empire of Japan.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The topic of my thesis is: "Domestic and international consequences of the Siberian Intervention for the Empire of Japan". The aim of my dissertation is to present the importance of this military operation, known as "Shiberia Shuppei", both for the internal changes in Japan and for its foreign policy. It consists of four chapters. The first chapter provides an introduction to the subject of my dissertation. Second one briefly describes the origins, course and termination of the Siberian Intervention, as well as the situation in the territories occupied by Japanese troops. The third chapter presents the effects of this military operation for the internal changes in Japan. Among other thinks I analyze its connections with the creation of the cabinet under the leadership of Hara Takashi and social protests in the year 1918. The fourth chapter deals with the issue of the international consequences of the Siberian Intervention for the Empire of Japan. One by one, it discusses such problems as: international isolation of Japan, impact of “Shiberia Shuppei” on Japanese relations with Bolshevik Russia and the Soviet Union, its connections with Japanese policy towards Manchuria and problem of the deteriorating relations with the United Kingdom and the United States. In the fifth chapter of this thesis, I summarize my conclusions.
dc.abstract.plpl
Temat mojej pracy licencjackiej brzmi: „Konsekwencje Interwencji Syberyjskiej dla wewnętrznej i międzynarodowej sytuacji Cesarstwa Japonii”. Praca ma na celu ukazanie znaczenia tej operacji militarnej, znanej jako „Shiberia Shuppei”, dla przemian wewnętrznych w Japonii oraz dla jej polityki zagranicznej. Składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale zawarte jest wprowadzenie do tematu pracy oraz jej założenia. W drugim krótko omawiam początek, przebieg oraz zakończenie Interwencji Syberyjskiej, jak i sytuację na terenach zajętych przez wojska japońskie. W rozdziale trzecim opisuję skutki tej operacji militarnej dla sytuacji wewnętrznej Japonii. Analizuję m. in. jej związki z powstaniem gabinetu rządowego pod przewodnictwem Hary Takashiego oraz protestami społecznymi z 1918 roku. Czwarty rozdział zajmuje się problematyką skutków międzynarodowych Interwencji Syberyjskiej dla Cesarstwa Japonii. Po kolei analizuję spowodowaną przez nią izolację Japonii na arenie międzynarodowej, wpływ „Shiberia Shuppei” na relacje Cesarstwa z Rosją bolszewicką oraz ZSRR, a także jej związki z polityką Japonii wobec Mandżurii i wpływ na jej stosunki z Wielką Brytanią oraz Stanami Zjednoczonymi. Rozdział piąty zawiera wnioski oraz podsumowanie pracy.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.contributor.advisorpl
Sonnenberg-Musiał, Katarzyna
dc.contributor.authorpl
Ćwiertnia, Piotr
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Meyer, Stanisław - 130481
dc.contributor.reviewerpl
Sonnenberg-Musiał, Katarzyna
dc.date.accessioned
2020-07-24T16:37:39Z
dc.date.available
2020-07-24T16:37:39Z
dc.date.submittedpl
2013-07-04
dc.fieldofstudypl
cywilizacje Dalekiego Wschodu
dc.identifier.apdpl
diploma-75259-77862
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/188057
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Siberian Intervention\nEmpire of Japan\nManchuria
dc.subject.plpl
Interwencja SyberyjskaCesarstwo JaponiiMandżuria
dc.titlepl
Konsekwencje Interwencji Syberyjskiej dla wewnętrznej i międzynarodowej sytuacji Cesarstwa Japonii.
dc.title.alternativepl
Domestic and international consequences of the Siberian Intervention for the Empire of Japan.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
8
Views per month
Views per city
Dublin
4
Wroclaw
2
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available