Synteza nowych potencjalnych ligandów wielofunkcyjnych o działaniu hamującym beta sekretazę i cholinoesterazy z ugrupowaniem amin heterocyklicznych

master
dc.abstract.enThe main objective of the project was to obtain series of derivatives of saccharin and phthalimide with heterocyclic amines sets that have the possibility to inhibit the cholinesterase and β-secretase enzyme. The introduction of the master thesis comprises the portrayal of epidemiology, etiopahtogenesis as well as currently applied Alzheimer’s disease pharmacotherapy. On the basis of literary data, the concept of multifunctional ligands and the strategy of their exploration was presented, as well as the chosen examples of structures that may have immense influence on the neurodegenerative processes. Within the scope of the author’s own experiments, the series of derivatives saccharin and phtalimide with heterocyclic amines grouping with the potential to inhibit the cholinesterase and β-secretase, was obtained. The structures were designed on the basis of an active inhibitor acetylcholinesterase.The introduction of the alkaline center was to add extra β-secretase inhibitory activity. The synthesis comprised the act of obtaining terminally substituted bromoalkyne saccharin derivatives as well as N-benzyl heterocyclic amines that were used to receive the final compounds. There were 10 final derivatives that were obtained, the presence of which was confirmed by the full set of Spectral Analysis: LC-MS, 1H NMR and 13CNMR.Eight compounds (7-10 13, 14, 17, 18) were examined by the application of Ellman’s spectrophotometric test in order to mark the capability to inhibit acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase. Among the received series of compounds, the two derivatives (8, 14) inhibited acetylcholinesterase in 50 %. The set 14, turned out to be the most effective compound (the capacity to inhibit EeAChE in 78, 66 %, in sieve concentration 10 µM). In its structure, one may distinguish a saccharine fragment linked bya bicarbonate connector with N-benzylopiperazine substituted with a fluorine atom in position 4.pl
dc.abstract.plCelem pracy było otrzymanie serii pochodnych ftalimidu i sacharyny z układami amin heterocyklicznych, o potencjalnej aktywności hamującej cholinoesterazy oraz β-sekretazę.Wstęp do niniejszej pracy obejmuje opis epidemiologii, etiopatogenezy oraz obecnie stosowanej farmakoterapii choroby Alzheimera. Na podstawie danych literaturowych opisano koncepcję ligandów wielofunkcyjnych, strategię ich poszukiwania a także wybrane z literatury przykłady struktur, które mogą wpływać na procesy neurodegeneracyjne. W ramach badań własnych otrzymano serię pochodnych ftalimidu i sacharyny z ugrupowaniem amin heterocyklicznych o potencjalnym działaniu hamującym cholinoesterazy i β-sekretazę. Struktury zostały zaprojektowane w oparciu o wyniki wcześniejszych prac i aktywność inhibicyjną względem AChE. Wprowadzenie zasadowego, heterocyklicznego centrum miało na celu nadanie dodatkowej aktywności hamującej β-sekretazy. Synteza obejmowała otrzymanie terminalnie podstawionych bromoalkilowych pochodnych sacharyny oraz N-benzyloheterocyklicznych amin, które w dalszym etapie zostały wykorzystane do uzyskania związków finalnych. Otrzymano 10 finalnych pochodnych, których tożsamość potwierdzono przy użyciu kompletu analiz spektralnych: LC-MS, 1H NMR oraz 13CNMR.Osiem związków (7-10, 13, 14, 17, 18) przebadano z zastosowaniem spektrofotometrycznego testu Ellmana w celu oznaczenia zdolności do hamowania acetylocholinoesterazy i butyrylocholinoesterazy. Spośród otrzymanej serii związków, dwie pochodne (8, 14) hamowały acetylocholinoesterazę w ponad 50 %. Najbardziej aktywny okazał się związek (14) (zdolność do hamowania EeAChE w 78,66% w stężeniu przesiewowym 10 µM), w którego budowie możemy wyróżnić fragment sacharyny połączony łącznikiem dwuwęglowym z N-benzylopiperazyną podstawioną w pozycji 4 atomem fluorupl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorMalawska, Barbara - 130819 pl
dc.contributor.authorMika, Kamilpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerBajda, Marek - 165281 pl
dc.contributor.reviewerMalawska, Barbara - 130819 pl
dc.date.accessioned2020-07-26T21:11:46Z
dc.date.available2020-07-26T21:11:46Z
dc.date.submitted2015-06-29pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-104499-131924pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210916
dc.languagepolpl
dc.subject.enAlzheimer’s disease, multifunctional ligands, cholinesterase inhibitor, Beta-amyloid, acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase, β-secretase, Ellman’s testpl
dc.subject.plchoroba Alzheimera, ligandy wielofunkcyjne, inhibitory cholinoesteraz,β-amyloid, acetylocholinoesteraza, butyrylocholinoesteraza, β-sekretaza, test Ellmana.pl
dc.titleSynteza nowych potencjalnych ligandów wielofunkcyjnych o działaniu hamującym beta sekretazę i cholinoesterazy z ugrupowaniem amin heterocyklicznychpl
dc.title.alternativeSynthesis of novel, potential multifunctional ligands with inhibitory activity targeting against Beta-secretase and cholinesterases with heterocyclic amines moietiespl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main objective of the project was to obtain series of derivatives of saccharin and phthalimide with heterocyclic amines sets that have the possibility to inhibit the cholinesterase and β-secretase enzyme. The introduction of the master thesis comprises the portrayal of epidemiology, etiopahtogenesis as well as currently applied Alzheimer’s disease pharmacotherapy. On the basis of literary data, the concept of multifunctional ligands and the strategy of their exploration was presented, as well as the chosen examples of structures that may have immense influence on the neurodegenerative processes. Within the scope of the author’s own experiments, the series of derivatives saccharin and phtalimide with heterocyclic amines grouping with the potential to inhibit the cholinesterase and β-secretase, was obtained. The structures were designed on the basis of an active inhibitor acetylcholinesterase.The introduction of the alkaline center was to add extra β-secretase inhibitory activity. The synthesis comprised the act of obtaining terminally substituted bromoalkyne saccharin derivatives as well as N-benzyl heterocyclic amines that were used to receive the final compounds. There were 10 final derivatives that were obtained, the presence of which was confirmed by the full set of Spectral Analysis: LC-MS, 1H NMR and 13CNMR.Eight compounds (7-10 13, 14, 17, 18) were examined by the application of Ellman’s spectrophotometric test in order to mark the capability to inhibit acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase. Among the received series of compounds, the two derivatives (8, 14) inhibited acetylcholinesterase in 50 %. The set 14, turned out to be the most effective compound (the capacity to inhibit EeAChE in 78, 66 %, in sieve concentration 10 µM). In its structure, one may distinguish a saccharine fragment linked bya bicarbonate connector with N-benzylopiperazine substituted with a fluorine atom in position 4.
dc.abstract.plpl
Celem pracy było otrzymanie serii pochodnych ftalimidu i sacharyny z układami amin heterocyklicznych, o potencjalnej aktywności hamującej cholinoesterazy oraz β-sekretazę.Wstęp do niniejszej pracy obejmuje opis epidemiologii, etiopatogenezy oraz obecnie stosowanej farmakoterapii choroby Alzheimera. Na podstawie danych literaturowych opisano koncepcję ligandów wielofunkcyjnych, strategię ich poszukiwania a także wybrane z literatury przykłady struktur, które mogą wpływać na procesy neurodegeneracyjne. W ramach badań własnych otrzymano serię pochodnych ftalimidu i sacharyny z ugrupowaniem amin heterocyklicznych o potencjalnym działaniu hamującym cholinoesterazy i β-sekretazę. Struktury zostały zaprojektowane w oparciu o wyniki wcześniejszych prac i aktywność inhibicyjną względem AChE. Wprowadzenie zasadowego, heterocyklicznego centrum miało na celu nadanie dodatkowej aktywności hamującej β-sekretazy. Synteza obejmowała otrzymanie terminalnie podstawionych bromoalkilowych pochodnych sacharyny oraz N-benzyloheterocyklicznych amin, które w dalszym etapie zostały wykorzystane do uzyskania związków finalnych. Otrzymano 10 finalnych pochodnych, których tożsamość potwierdzono przy użyciu kompletu analiz spektralnych: LC-MS, 1H NMR oraz 13CNMR.Osiem związków (7-10, 13, 14, 17, 18) przebadano z zastosowaniem spektrofotometrycznego testu Ellmana w celu oznaczenia zdolności do hamowania acetylocholinoesterazy i butyrylocholinoesterazy. Spośród otrzymanej serii związków, dwie pochodne (8, 14) hamowały acetylocholinoesterazę w ponad 50 %. Najbardziej aktywny okazał się związek (14) (zdolność do hamowania EeAChE w 78,66% w stężeniu przesiewowym 10 µM), w którego budowie możemy wyróżnić fragment sacharyny połączony łącznikiem dwuwęglowym z N-benzylopiperazyną podstawioną w pozycji 4 atomem fluoru
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Malawska, Barbara - 130819
dc.contributor.authorpl
Mika, Kamil
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Bajda, Marek - 165281
dc.contributor.reviewerpl
Malawska, Barbara - 130819
dc.date.accessioned
2020-07-26T21:11:46Z
dc.date.available
2020-07-26T21:11:46Z
dc.date.submittedpl
2015-06-29
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-104499-131924
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/210916
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Alzheimer’s disease, multifunctional ligands, cholinesterase inhibitor, Beta-amyloid, acetylcholinesterase, butyrylcholinesterase, β-secretase, Ellman’s test
dc.subject.plpl
choroba Alzheimera, ligandy wielofunkcyjne, inhibitory cholinoesteraz,β-amyloid, acetylocholinoesteraza, butyrylocholinoesteraza, β-sekretaza, test Ellmana.
dc.titlepl
Synteza nowych potencjalnych ligandów wielofunkcyjnych o działaniu hamującym beta sekretazę i cholinoesterazy z ugrupowaniem amin heterocyklicznych
dc.title.alternativepl
Synthesis of novel, potential multifunctional ligands with inhibitory activity targeting against Beta-secretase and cholinesterases with heterocyclic amines moieties
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Łańcut
2
Szczucin
1

No access

No Thumbnail Available