Opracowanie i walidacja metody HPLC oznaczania substancji czynnych występujących w politabletkach stosowanych w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych

master
dc.abstract.enPolypill is a drug form which contains more than two drugs in a single pill. The aim of study was to develop and validate the HPLC method for the determination of active substances in polypills, used in the treatment of cardiovascular diseases. The analysis was developed for: rosuvastatin, atorvastatin, simvastatin, losartan, candesartan, ramipril, lisinopril, enalapril, atenolol, metoprolol, hydrochlorothiazide, amlodypine and aspirin. Chromatography was performed on a ACE-5 C18-PFP (250 x 4,60 mm) with 0.01 M phosphate buffer (pH=2.50) and acetonitrile as mobile phase. For separation was used gradient elution. Other parameters were flow rate 1 mL/min, column oven temperature 25oC, detection wavelength, 230 nm - using photodiode array detector (DAD). The analysis time was 35 minutes + 5 minutes of column conditioning.The method was validated for specificity, linearity, detection/quantitation limit, precision and intrmediate precision and accuracy.The elaborated method meets the criteria for specificity. There are well separated peaks of tested substances in chromatograms, characterized by symmetry. Furthermore solvent-methanol and mobile phase solutions do not cause disturbing peaks in the determination. It has also been shown that the method characterizes linearity in the investigated concentration ranges of individual active substances The values obtained by investigating the limit of detection and determination indicate that the method is highly sensitive. The lowest values of LOD and LOQ, respectively 0.0009 mg/mL and 0.0027 mg/mL, were obtained for losartan. It has been shown that this method is precise, accurate and robust.pl
dc.abstract.plPolitabletka to złożona postać leku, zawierająca trzy bądź więcej substancji czynnych w jednej tabletce. Celem pracy było opracowanie i walidacja metody HPLC do oznaczania substancji czynnych występujących w politabletkach stosowanych w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych. Analizę wykonano dla związków: rozuwastatyny, atorwastatyny, simwastatyny, losartanu, kandesartanu, ramiprilu, lisinoprilu, enalaprilu, atenololu, metoprololu, hydrochlorotiazydu, amlodypiny oraz kwasu acetylosalicylowego.Oznaczenie wykonano przy użyciu kolumny ACE-5 C18-PFP (250 x 4,60 mm) natomiast fazę ruchomą stanowił 0,01 M bufor fosforanowy o pH=2,50 i acetonitryl. Do rozdziału zastosowano elucję gradientową. Pozostałe parametry były następujące: szybkość przepływu 1 mL/min, temperatura kolumny 25oC, detekcja przy λ=230 nm z zastosowaniem detektora DAD. Czas analizy wynosi 35 minut + 5 minut kondycjonowania kolumny. Opracowaną metodę zwalidowano, określając: specyficzność, liniowość, granicę wykrywalności i oznaczalności, precyzję i precyzję pośrednią oraz dokładność. Opracowana metoda spełnia kryterium specyficzności, na uzyskanych chromatogramach występują symetryczne i dobrze rozdzielone piki substancji. Ponadto zastosowany do sporządzania roztworów rozpuszczalnik – metanol oraz faza ruchoma, nie dają przeszkadzających przy oznaczaniu pików. Wykazano także, że metodę charakteryzuje liniowość w badanych zakresach stężeń poszczególnych substancji czynnych. Wartości uzyskane przy badaniu granicy wykrywalności i oznaczalności wskazują, że metodę cechuje wysoka czułość. Najmniejsze wartości LOD i LOQ, wynoszące odpowiednio 0,0009 mg/mL oraz 0,0027 mg/mL, uzyskano dla losartanu. Metodę cechuję również dobra precyzja, dokładność oraz odporność.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorHubicka, Urszula - 129734 pl
dc.contributor.authorKielar, Szymonpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerHubicka, Urszula - 129734 pl
dc.contributor.reviewerStolarczyk, Mariusz - 133512 pl
dc.date.accessioned2020-07-27T04:44:35Z
dc.date.available2020-07-27T04:44:35Z
dc.date.submitted2017-06-27pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-112208-158881pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/217846
dc.languagepolpl
dc.subject.enrosuvastatin, atorvastatin, simvastatin, losartan, candesartan, ramipril, lisinopril, enalapril, atenolol, metoprolol, hydrochlorothiazide, amlodypine acetylsalicylic acid, HPLC-DAD, validationpl
dc.subject.plrozuwastatyna, atorwastatyna, simwastatyna, losartan, kandesartan, ramipril, lisinopril, enalapril, atenolol, metoprolol, hydrochlorotiazyd, amlodypina kwas acetylosalicylowy, HPLC-DAD, walidacjapl
dc.titleOpracowanie i walidacja metody HPLC oznaczania substancji czynnych występujących w politabletkach stosowanych w leczeniu chorób sercowo-naczyniowychpl
dc.title.alternativeThe development and validation of the HPLC method for the determination of active substances in polypills, used in the treatment of cardiovascular diseases.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Polypill is a drug form which contains more than two drugs in a single pill. The aim of study was to develop and validate the HPLC method for the determination of active substances in polypills, used in the treatment of cardiovascular diseases. The analysis was developed for: rosuvastatin, atorvastatin, simvastatin, losartan, candesartan, ramipril, lisinopril, enalapril, atenolol, metoprolol, hydrochlorothiazide, amlodypine and aspirin. Chromatography was performed on a ACE-5 C18-PFP (250 x 4,60 mm) with 0.01 M phosphate buffer (pH=2.50) and acetonitrile as mobile phase. For separation was used gradient elution. Other parameters were flow rate 1 mL/min, column oven temperature 25oC, detection wavelength, 230 nm - using photodiode array detector (DAD). The analysis time was 35 minutes + 5 minutes of column conditioning.The method was validated for specificity, linearity, detection/quantitation limit, precision and intrmediate precision and accuracy.The elaborated method meets the criteria for specificity. There are well separated peaks of tested substances in chromatograms, characterized by symmetry. Furthermore solvent-methanol and mobile phase solutions do not cause disturbing peaks in the determination. It has also been shown that the method characterizes linearity in the investigated concentration ranges of individual active substances The values obtained by investigating the limit of detection and determination indicate that the method is highly sensitive. The lowest values of LOD and LOQ, respectively 0.0009 mg/mL and 0.0027 mg/mL, were obtained for losartan. It has been shown that this method is precise, accurate and robust.
dc.abstract.plpl
Politabletka to złożona postać leku, zawierająca trzy bądź więcej substancji czynnych w jednej tabletce. Celem pracy było opracowanie i walidacja metody HPLC do oznaczania substancji czynnych występujących w politabletkach stosowanych w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych. Analizę wykonano dla związków: rozuwastatyny, atorwastatyny, simwastatyny, losartanu, kandesartanu, ramiprilu, lisinoprilu, enalaprilu, atenololu, metoprololu, hydrochlorotiazydu, amlodypiny oraz kwasu acetylosalicylowego.Oznaczenie wykonano przy użyciu kolumny ACE-5 C18-PFP (250 x 4,60 mm) natomiast fazę ruchomą stanowił 0,01 M bufor fosforanowy o pH=2,50 i acetonitryl. Do rozdziału zastosowano elucję gradientową. Pozostałe parametry były następujące: szybkość przepływu 1 mL/min, temperatura kolumny 25oC, detekcja przy λ=230 nm z zastosowaniem detektora DAD. Czas analizy wynosi 35 minut + 5 minut kondycjonowania kolumny. Opracowaną metodę zwalidowano, określając: specyficzność, liniowość, granicę wykrywalności i oznaczalności, precyzję i precyzję pośrednią oraz dokładność. Opracowana metoda spełnia kryterium specyficzności, na uzyskanych chromatogramach występują symetryczne i dobrze rozdzielone piki substancji. Ponadto zastosowany do sporządzania roztworów rozpuszczalnik – metanol oraz faza ruchoma, nie dają przeszkadzających przy oznaczaniu pików. Wykazano także, że metodę charakteryzuje liniowość w badanych zakresach stężeń poszczególnych substancji czynnych. Wartości uzyskane przy badaniu granicy wykrywalności i oznaczalności wskazują, że metodę cechuje wysoka czułość. Najmniejsze wartości LOD i LOQ, wynoszące odpowiednio 0,0009 mg/mL oraz 0,0027 mg/mL, uzyskano dla losartanu. Metodę cechuję również dobra precyzja, dokładność oraz odporność.
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Hubicka, Urszula - 129734
dc.contributor.authorpl
Kielar, Szymon
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Hubicka, Urszula - 129734
dc.contributor.reviewerpl
Stolarczyk, Mariusz - 133512
dc.date.accessioned
2020-07-27T04:44:35Z
dc.date.available
2020-07-27T04:44:35Z
dc.date.submittedpl
2017-06-27
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-112208-158881
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/217846
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
rosuvastatin, atorvastatin, simvastatin, losartan, candesartan, ramipril, lisinopril, enalapril, atenolol, metoprolol, hydrochlorothiazide, amlodypine acetylsalicylic acid, HPLC-DAD, validation
dc.subject.plpl
rozuwastatyna, atorwastatyna, simwastatyna, losartan, kandesartan, ramipril, lisinopril, enalapril, atenolol, metoprolol, hydrochlorotiazyd, amlodypina kwas acetylosalicylowy, HPLC-DAD, walidacja
dc.titlepl
Opracowanie i walidacja metody HPLC oznaczania substancji czynnych występujących w politabletkach stosowanych w leczeniu chorób sercowo-naczyniowych
dc.title.alternativepl
The development and validation of the HPLC method for the determination of active substances in polypills, used in the treatment of cardiovascular diseases.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
59
Views per month
Views per city
Warsaw
8
Lodz
7
Poznan
7
Wroclaw
4
Gdansk
3
Lublin
2
Rzeszów
2
Elblag
1
Kosakowo
1
Lubon
1

No access

No Thumbnail Available