Wielki Głód na Ukrainie w latach 1932-1933 jako sowiecka próba eksterminacji narodu

licenciate
dc.abstract.enWork is devoted to the problem of the Great Famine in Ukraine, which took place in 1932-1933. It is divided into three chapters problem. The first chapter is devoted to the situation in Ukraine after its seizure of power by the Bolsheviks, the problem of hunger that hit those areas in the twenties and collectivization. The second chapter is a discussion of the Great Famine, gives briefly the cause, course, effects, and presents a number of contentious issues in the perception of these events. The third chapter, in turn, is a representation of how the world (the concept of Western countries, including Polish) saw the Ukrainian events and attempt to answer the question of why nothing in this matter was done.pl
dc.abstract.plPraca poświęcona jest problemowi Wielkiego Głodu na Ukrainie, który miał miejsce w latach 1932-1933. Podzielona jest na trzy rozdziały problemowe. Pierwszy rozdział poświęcony jest sytuacji na Ukrainie po przejęciu władzy na jej obszarze przez bolszewików, problemowi głodu który nawiedził te obszary w latach dwudziestych oraz kolektywizacji. Drugi rozdział to omówienie Wielkiego Głodu, podaje krótko przyczyny, przebieg, skutki oraz przedstawia kilka kwestii spornych w postrzeganiu tych wydarzeń. Trzeci rozdział z kolei to przedstawienie tego jak świat (w pojęciu państw zachodnich, w tym Polski) postrzegał wydarzenia ukraińskie, oraz próba odpowiedzi na pytanie dlaczego nic w tej kwestii nie zrobiono.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorMikietyński, Piotr - 130595 pl
dc.contributor.authorHermann, Mariapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerBruski, Jan - 127435 pl
dc.contributor.reviewerMikietyński, Piotr - 130595 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T08:03:09Z
dc.date.available2020-07-24T08:03:09Z
dc.date.submitted2012-07-06pl
dc.fieldofstudyhistoriapl
dc.identifier.apddiploma-66665-113370pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180133
dc.languagepolpl
dc.subject.enThe Great Famine, genocide, starvation, collectivisation, Ukraine,pl
dc.subject.plWielki Głód, ludobójstwo, głód, kolektywizacja, Ukrainapl
dc.titleWielki Głód na Ukrainie w latach 1932-1933 jako sowiecka próba eksterminacji narodupl
dc.title.alternativeThe Great Famine in Ukraine in 1932-1933 as a Soviet attempt to exterminate the nationpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Work is devoted to the problem of the Great Famine in Ukraine, which took place in 1932-1933. It is divided into three chapters problem. The first chapter is devoted to the situation in Ukraine after its seizure of power by the Bolsheviks, the problem of hunger that hit those areas in the twenties and collectivization. The second chapter is a discussion of the Great Famine, gives briefly the cause, course, effects, and presents a number of contentious issues in the perception of these events. The third chapter, in turn, is a representation of how the world (the concept of Western countries, including Polish) saw the Ukrainian events and attempt to answer the question of why nothing in this matter was done.
dc.abstract.plpl
Praca poświęcona jest problemowi Wielkiego Głodu na Ukrainie, który miał miejsce w latach 1932-1933. Podzielona jest na trzy rozdziały problemowe. Pierwszy rozdział poświęcony jest sytuacji na Ukrainie po przejęciu władzy na jej obszarze przez bolszewików, problemowi głodu który nawiedził te obszary w latach dwudziestych oraz kolektywizacji. Drugi rozdział to omówienie Wielkiego Głodu, podaje krótko przyczyny, przebieg, skutki oraz przedstawia kilka kwestii spornych w postrzeganiu tych wydarzeń. Trzeci rozdział z kolei to przedstawienie tego jak świat (w pojęciu państw zachodnich, w tym Polski) postrzegał wydarzenia ukraińskie, oraz próba odpowiedzi na pytanie dlaczego nic w tej kwestii nie zrobiono.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Mikietyński, Piotr - 130595
dc.contributor.authorpl
Hermann, Maria
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Bruski, Jan - 127435
dc.contributor.reviewerpl
Mikietyński, Piotr - 130595
dc.date.accessioned
2020-07-24T08:03:09Z
dc.date.available
2020-07-24T08:03:09Z
dc.date.submittedpl
2012-07-06
dc.fieldofstudypl
historia
dc.identifier.apdpl
diploma-66665-113370
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180133
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
The Great Famine, genocide, starvation, collectivisation, Ukraine,
dc.subject.plpl
Wielki Głód, ludobójstwo, głód, kolektywizacja, Ukraina
dc.titlepl
Wielki Głód na Ukrainie w latach 1932-1933 jako sowiecka próba eksterminacji narodu
dc.title.alternativepl
The Great Famine in Ukraine in 1932-1933 as a Soviet attempt to exterminate the nation
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
24
Views per month
Views per city
Krakow
5
Nowa Sol
3
Wroclaw
3
Bytom
2
Dublin
2
Warsaw
2
Katowice
1
Michalowice
1
Radom
1
Słupsk
1

No access

No Thumbnail Available