Analiza czynników wpływających na politykę bezpieczeństwa energetycznego Japonii

licenciate
dc.abstract.enJapanese energy policy has changed dramatically due to the 2011 earthquake off the coast of Honshu island. This paper constitutes of the analysis of the factors influencing the policy of Japanese energy security. Each chapter of this paper is divided into historical and contemporary part including respectively period before and after 2011. For many years Japan has been among the countries with the highest energy consumption level. Taking that into consideration, authorities often adapts innovatory solutions in order to compensate limited number of natural resources deposits. Country of Cherry Blossom remains therefore one of the leaders of the technological solutions and social approach in the terms of energy industry. That is the reason why the achievements of the Japanese researchers may become an accomplishment of the entire international society. The key factor influencing the energy security policy are the resources used to generate electricity. This paper regarding to the consecutive chapters undertakes the vital issues such as nuclear energy, renewable energy resources and fossil fuels. In addition to this , the paper outlines general situation of each of the specified and presents basic problems concerned. Internal government’s policy and public awareness are also crucial elements. This paper regarding issue of reforming Japan’s Electricity Sector, which restrains development of stability. The author considers which source of energy is the most adequate for Japanese economy.pl
dc.abstract.plW efekcie trzęsienia ziemi przy wybrzeżu wyspy Honsiu w marcu 2011 r., japońska polityka energetyczna uległa drastycznej zmianie. Niniejsza praca jest analizą czynników wpływających na politykę bezpieczeństwa energetycznego Japonii. Każdy rozdział pracy podzielony jest na część historyczną oraz współczesną, obejmującą czasy przed i po 2011 r. Japonia od wielu lat znajduje się w czołówce największych konsumentów energii elektrycznej, dlatego władza często stosuje pionierskie rozwiązania, aby zniwelować problem niewielkich złóż surowców naturalnych na terenie państwa. Kraj kwitnącej wiśni jest zatem jednym z liderów rozwiązań technologicznych i społecznych w dziedzinie energetyki, w związku z czym badania przez nią opracowane mogą w przyszłości stać się dobrem dla całej społeczności międzynarodowej. Kluczowym czynnikiem, wpływającym na politykę bezpieczeństwa energetycznego są zasoby, z których zostaje pozyskiwana energia elektryczna. Niniejsza praca w kolejnych rozdziałach skupia się na najistotniejszych zagadnieniach takich jak energia atomowa, odnawialne źródła energii czy paliwa kopalne. W pracy zarysowano ogólną sytuację każdego z nich oraz podstawowe problemy z nimi związane. Zasadniczym czynnikiem są również działania rządu w granicach państwa oraz coraz bardziej rozwinięta świadomość społeczeństwa japońskiego. W pracy omówiono również problem wewnętrznej reformy sektora energetycznego, który w znacznej mierze hamuje rozwój bezpieczeństwa w tym sektorze. Autor pracy podejmuje problem rozważenia które źródeł pozyskiwania energii jest najlepszą alternatywą dla Japonii.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGrabowski, Marcin - 148186 pl
dc.contributor.authorBardzikowska, Patrycjapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerGrabowski, Marcin - 148186 pl
dc.contributor.reviewerPugacewicz, Tomaszpl
dc.date.accessioned2020-07-26T13:06:23Z
dc.date.available2020-07-26T13:06:23Z
dc.date.submitted2015-07-07pl
dc.fieldofstudybezpieczeństwo międzynarodowepl
dc.identifier.apddiploma-96088-164715pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203592
dc.languagepolpl
dc.subject.enJapan, oil, renewable energy, fossil fuel, atomic energypl
dc.subject.plJaponia, ropa naftowa, paliwa kopalne, OZE, energia atomowa,pl
dc.titleAnaliza czynników wpływających na politykę bezpieczeństwa energetycznego Japoniipl
dc.title.alternativeAnalysis of the factors influencing the policy of Japanese energy securitypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Japanese energy policy has changed dramatically due to the 2011 earthquake off the coast of Honshu island. This paper constitutes of the analysis of the factors influencing the policy of Japanese energy security. Each chapter of this paper is divided into historical and contemporary part including respectively period before and after 2011. For many years Japan has been among the countries with the highest energy consumption level. Taking that into consideration, authorities often adapts innovatory solutions in order to compensate limited number of natural resources deposits. Country of Cherry Blossom remains therefore one of the leaders of the technological solutions and social approach in the terms of energy industry. That is the reason why the achievements of the Japanese researchers may become an accomplishment of the entire international society. The key factor influencing the energy security policy are the resources used to generate electricity. This paper regarding to the consecutive chapters undertakes the vital issues such as nuclear energy, renewable energy resources and fossil fuels. In addition to this , the paper outlines general situation of each of the specified and presents basic problems concerned. Internal government’s policy and public awareness are also crucial elements. This paper regarding issue of reforming Japan’s Electricity Sector, which restrains development of stability. The author considers which source of energy is the most adequate for Japanese economy.
dc.abstract.plpl
W efekcie trzęsienia ziemi przy wybrzeżu wyspy Honsiu w marcu 2011 r., japońska polityka energetyczna uległa drastycznej zmianie. Niniejsza praca jest analizą czynników wpływających na politykę bezpieczeństwa energetycznego Japonii. Każdy rozdział pracy podzielony jest na część historyczną oraz współczesną, obejmującą czasy przed i po 2011 r. Japonia od wielu lat znajduje się w czołówce największych konsumentów energii elektrycznej, dlatego władza często stosuje pionierskie rozwiązania, aby zniwelować problem niewielkich złóż surowców naturalnych na terenie państwa. Kraj kwitnącej wiśni jest zatem jednym z liderów rozwiązań technologicznych i społecznych w dziedzinie energetyki, w związku z czym badania przez nią opracowane mogą w przyszłości stać się dobrem dla całej społeczności międzynarodowej. Kluczowym czynnikiem, wpływającym na politykę bezpieczeństwa energetycznego są zasoby, z których zostaje pozyskiwana energia elektryczna. Niniejsza praca w kolejnych rozdziałach skupia się na najistotniejszych zagadnieniach takich jak energia atomowa, odnawialne źródła energii czy paliwa kopalne. W pracy zarysowano ogólną sytuację każdego z nich oraz podstawowe problemy z nimi związane. Zasadniczym czynnikiem są również działania rządu w granicach państwa oraz coraz bardziej rozwinięta świadomość społeczeństwa japońskiego. W pracy omówiono również problem wewnętrznej reformy sektora energetycznego, który w znacznej mierze hamuje rozwój bezpieczeństwa w tym sektorze. Autor pracy podejmuje problem rozważenia które źródeł pozyskiwania energii jest najlepszą alternatywą dla Japonii.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Grabowski, Marcin - 148186
dc.contributor.authorpl
Bardzikowska, Patrycja
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Grabowski, Marcin - 148186
dc.contributor.reviewerpl
Pugacewicz, Tomasz
dc.date.accessioned
2020-07-26T13:06:23Z
dc.date.available
2020-07-26T13:06:23Z
dc.date.submittedpl
2015-07-07
dc.fieldofstudypl
bezpieczeństwo międzynarodowe
dc.identifier.apdpl
diploma-96088-164715
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/203592
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Japan, oil, renewable energy, fossil fuel, atomic energy
dc.subject.plpl
Japonia, ropa naftowa, paliwa kopalne, OZE, energia atomowa,
dc.titlepl
Analiza czynników wpływających na politykę bezpieczeństwa energetycznego Japonii
dc.title.alternativepl
Analysis of the factors influencing the policy of Japanese energy security
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Krakow
2
Przemysl
2
Wroclaw
2
Chandler
1
Dublin
1
Warsaw
1
Łodygowice
1

No access

No Thumbnail Available