Synteza eterów benzylowo-terfenylowych oraz ich zastosowanie w modulacji szlaku PD-1/PD-L1

licenciate
dc.abstract.enImmunotherapy has become crucial in the aspect of cancer treatment, in particular the inhibition of the PD-1/PD-L1 pathway. Low molecular weight compounds may play an important role here. This paper discusses the linear multi-step synthesis of this type of compound with a benzyl-terphenyl ether skeleton. The structures of the sequentially obtained molecules were identified by nuclear magnetic resonance spectroscopy (1H NMR, 13C NMR) and infrared (IR). In order to confirm the potential inhibition, in vitro cell tests were commissioned.pl
dc.abstract.plImmunoterapia stała się kluczowa w aspekcie leczenia nowotworów, w szczególności inhibicja szlaku PD-1/PD-L1. Ważną rolę mogą odgrywać tu związki niskocząsteczkowe. W niniejszej pracy omówiono liniową syntezę wieloetapową tego rodzaju związku o szkielecie eteru benzylowo-terfenylowego. Struktury kolejno otrzymywanych cząsteczek identyfikowano za pomocą spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego (1H NMR, 13C NMR) oraz spektroskopii w podczerwieni (IR). W celu potwierdzenia potencjalnej inhibicji zlecono wykonanie komórkowych testów in vitro.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.contributor.advisorMuszak, Damianpl
dc.contributor.authorPietrzyk, Juliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerMuszak, Damianpl
dc.contributor.reviewerPałasz, Aleksandra - 131258 pl
dc.date.accessioned2023-06-30T21:32:53Z
dc.date.available2023-06-30T21:32:53Z
dc.date.submitted2023-06-26pl
dc.fieldofstudychemia medycznapl
dc.identifier.apddiploma-165837-289165pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313343
dc.languagepolpl
dc.subject.enImmunotherapy; Immune system checkpoint; PD-1/PD-L1; Inhibition; Terphenyls; Coupling reactions; Williamson synthesispl
dc.subject.plImmunoterapia; Punkt kontrolny układu odpornościowego; PD-1/PD-L1; Inhibicja; Terfenyle; Reakcje sprzęgania; Synteza Williamsonapl
dc.titleSynteza eterów benzylowo-terfenylowych oraz ich zastosowanie w modulacji szlaku PD-1/PD-L1pl
dc.title.alternativeSynthesis of benzyl-terphenyl ethers and their application in modulation of the PD-1/PD-L1 pathwaypl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Immunotherapy has become crucial in the aspect of cancer treatment, in particular the inhibition of the PD-1/PD-L1 pathway. Low molecular weight compounds may play an important role here. This paper discusses the linear multi-step synthesis of this type of compound with a benzyl-terphenyl ether skeleton. The structures of the sequentially obtained molecules were identified by nuclear magnetic resonance spectroscopy (1H NMR, 13C NMR) and infrared (IR). In order to confirm the potential inhibition, in vitro cell tests were commissioned.
dc.abstract.plpl
Immunoterapia stała się kluczowa w aspekcie leczenia nowotworów, w szczególności inhibicja szlaku PD-1/PD-L1. Ważną rolę mogą odgrywać tu związki niskocząsteczkowe. W niniejszej pracy omówiono liniową syntezę wieloetapową tego rodzaju związku o szkielecie eteru benzylowo-terfenylowego. Struktury kolejno otrzymywanych cząsteczek identyfikowano za pomocą spektroskopii jądrowego rezonansu magnetycznego (1H NMR, 13C NMR) oraz spektroskopii w podczerwieni (IR). W celu potwierdzenia potencjalnej inhibicji zlecono wykonanie komórkowych testów in vitro.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.contributor.advisorpl
Muszak, Damian
dc.contributor.authorpl
Pietrzyk, Julia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Muszak, Damian
dc.contributor.reviewerpl
Pałasz, Aleksandra - 131258
dc.date.accessioned
2023-06-30T21:32:53Z
dc.date.available
2023-06-30T21:32:53Z
dc.date.submittedpl
2023-06-26
dc.fieldofstudypl
chemia medyczna
dc.identifier.apdpl
diploma-165837-289165
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/313343
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Immunotherapy; Immune system checkpoint; PD-1/PD-L1; Inhibition; Terphenyls; Coupling reactions; Williamson synthesis
dc.subject.plpl
Immunoterapia; Punkt kontrolny układu odpornościowego; PD-1/PD-L1; Inhibicja; Terfenyle; Reakcje sprzęgania; Synteza Williamsona
dc.titlepl
Synteza eterów benzylowo-terfenylowych oraz ich zastosowanie w modulacji szlaku PD-1/PD-L1
dc.title.alternativepl
Synthesis of benzyl-terphenyl ethers and their application in modulation of the PD-1/PD-L1 pathway
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Bochnia
1
Katowice
1

No access

No Thumbnail Available