Związki hybrydowe pochodne 2-(2,5-dioksopirolidyn-1-ylo)-fenyloacetamidu o działaniu przeciwdrgawkowym i przeciwbólowym w badaniach przedklinicznych

master
dc.abstract.enThe main objectives of this master’s thesis were to synthesise a series of novel hybrid compounds, 2-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)-phenylacetamide derivatives, potentially active in animal seizure models (maximal electroshock (MES), subcutaneous pentylenetetrazole (scPTZ) and 6 Hz (32 mA, 44 mA)), and to evaluate their anticonvulsant and antinociceptive properties in preliminary pharmacological tests.The introduction to this dissertation contains a brief review of safinamide, a compound which showed strong anticonvulsant activity in preclinical trials. Part of its scaffold had been incorporated in the structures of the compounds investigated within this study. A review comprises a description of synthesis, SAR analysis and preclinical evaluation, as well as current clinical application of this drug. The research within this master’s thesis was planned as a part of a project on pyrrolidin-2,5-dion derivatives, based on the structures of well-known antiepileptic drugs: lacosamide, ethosuximide and levetiracetam, conducted at the Department of Medicinal Chemistry, Jagiellonian University Medical College. The main structural modifications, introduced in this series of compounds to increase their anticonvulsant activity, include interposing part of the safinamide’s structure and an additional aromatic moiety.In order to acquire a group of ten final compounds, 2-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)-phenylacetamide derivatives, a multistage synthetic procedure, including the processes of O-alkylation, reduction and amide coupling was applied. Purity of intermediate, as well as final compounds was assessed using chromatography techniques. Their structures were confirmed using 1H NMR and 13C NMR. The final compounds are currently being tested towards their potential anticonvulsant activity in aforementioned seizure screens.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy magisterskiej była synteza i przeprowadzenie wstępnych badań farmakologicznych grupy związków hybrydowych, pochodnych 2-(2,5-dioksopirolidyn-1-ylo)-fenyloacetamidu, o potencjalnie szerokim spektrum aktywności w zwierzęcych modelach drgawek padaczkowych: teście maksymalnego elektrowstrząsu (MES), drgawek wywołanych podskórnym podaniem pentylenetetrazolu (scPTZ) oraz teście 6 Hz (32 mA, 44 mA), jak również o potencjalnym działaniu przeciwbólowym.We wstępie przedstawiono charakterystykę safinamidu – leku, który w badaniach przedklinicznych posiadał silną aktywność przeciwdrgawkową, a którego fragment inkorporowano do struktury związków stanowiących przedmiot niniejszych badań. Przybliżono proces syntezy oraz charakterystykę SAR tego związku, przedstawiono też wyniki badań przedklinicznych, jak również opisano jego aktualne zastosowanie kliniczne.Badania własne stanowiły kontynuację prac nad związkami hybrydowymi, pochodnymi pirolidyno-2,5-dionu, opartymi na strukturach znanych leków przeciwpadaczkowych: lakozamidu, etosuksymidu i lewetyracetamu, prowadzonych w ramach działalności Katedry Chemii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego UJ-CM. Główną modyfikację strukturalną w syntetyzowanej serii związków stanowiło wprowadzenie fragmentu [4-(benzyloksy)fenylo]metanaminowego, pochodzącego od safinamidu, a także dodatkowego fragmentu aromatycznego (fenylowego), co miało na celu zwiększenie zakresu aktywności przeciwdrgawkowej nowych pochodnych.Realizując założenia niniejszej pracy magisterskiej przeprowadzono kilkuetapowe postępowanie syntetyczne, wykorzystujące reakcje O-alkilacji, redukcji oraz tworzenia amidów. Pozwoliło to na otrzymanie biblioteki dziesięciu nowych pochodnych 2-(2,5-dioksopirolidyn-1-ylo)-fenyloacetamidu. Czystość półproduktów i związków finalnych oceniano z zastosowaniem technik chromatograficznych, z kolei ich struktura została potwierdzona poprzez analizę widm protonowego rezonansu jądrowego (1H NMR) oraz magnetycznego rezonansu jądrowego węgla (13C NMR). Otrzymane związki są aktualnie badane w ramach wstępnych badań farmakologicznych w kierunku ich aktywności przeciwdrgawkowej w testach maksymalnego wstrząsu elektrycznego (MES), drgawkach wywołanych podskórnym podaniem pentylenetrazolu (scPTZ), jak i modelu drgawek 6 Hz (32 mA i 44 mA).pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKamiński, Krzysztof - 129989 pl
dc.contributor.authorSojka, Martynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerKamiński, Krzysztof - 129989 pl
dc.contributor.reviewerZagórska, Agnieszkapl
dc.date.accessioned2020-07-27T13:21:50Z
dc.date.available2020-07-27T13:21:50Z
dc.date.submitted2018-07-09pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-120617-180385pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225339
dc.languagepolpl
dc.subject.enhybrid compounds, pyrrolidin-2,5-dion, safinamide, anticonvulsant activity, antinociceptive activity, organic synthesispl
dc.subject.plzwiązki hybrydowe, pirolidyno-2,5-dion, safinamid, aktywność przeciwdrgawkowa, aktywność przeciwbólowa, synteza organicznapl
dc.titleZwiązki hybrydowe pochodne 2-(2,5-dioksopirolidyn-1-ylo)-fenyloacetamidu o działaniu przeciwdrgawkowym i przeciwbólowym w badaniach przedklinicznychpl
dc.title.alternativeHybrid compounds, 2-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)-phenylacetamide derivatives with anticonvulsant and antinociceptive activity in preclinical trialspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main objectives of this master’s thesis were to synthesise a series of novel hybrid compounds, 2-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)-phenylacetamide derivatives, potentially active in animal seizure models (maximal electroshock (MES), subcutaneous pentylenetetrazole (scPTZ) and 6 Hz (32 mA, 44 mA)), and to evaluate their anticonvulsant and antinociceptive properties in preliminary pharmacological tests.The introduction to this dissertation contains a brief review of safinamide, a compound which showed strong anticonvulsant activity in preclinical trials. Part of its scaffold had been incorporated in the structures of the compounds investigated within this study. A review comprises a description of synthesis, SAR analysis and preclinical evaluation, as well as current clinical application of this drug. The research within this master’s thesis was planned as a part of a project on pyrrolidin-2,5-dion derivatives, based on the structures of well-known antiepileptic drugs: lacosamide, ethosuximide and levetiracetam, conducted at the Department of Medicinal Chemistry, Jagiellonian University Medical College. The main structural modifications, introduced in this series of compounds to increase their anticonvulsant activity, include interposing part of the safinamide’s structure and an additional aromatic moiety.In order to acquire a group of ten final compounds, 2-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)-phenylacetamide derivatives, a multistage synthetic procedure, including the processes of O-alkylation, reduction and amide coupling was applied. Purity of intermediate, as well as final compounds was assessed using chromatography techniques. Their structures were confirmed using 1H NMR and 13C NMR. The final compounds are currently being tested towards their potential anticonvulsant activity in aforementioned seizure screens.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy magisterskiej była synteza i przeprowadzenie wstępnych badań farmakologicznych grupy związków hybrydowych, pochodnych 2-(2,5-dioksopirolidyn-1-ylo)-fenyloacetamidu, o potencjalnie szerokim spektrum aktywności w zwierzęcych modelach drgawek padaczkowych: teście maksymalnego elektrowstrząsu (MES), drgawek wywołanych podskórnym podaniem pentylenetetrazolu (scPTZ) oraz teście 6 Hz (32 mA, 44 mA), jak również o potencjalnym działaniu przeciwbólowym.We wstępie przedstawiono charakterystykę safinamidu – leku, który w badaniach przedklinicznych posiadał silną aktywność przeciwdrgawkową, a którego fragment inkorporowano do struktury związków stanowiących przedmiot niniejszych badań. Przybliżono proces syntezy oraz charakterystykę SAR tego związku, przedstawiono też wyniki badań przedklinicznych, jak również opisano jego aktualne zastosowanie kliniczne.Badania własne stanowiły kontynuację prac nad związkami hybrydowymi, pochodnymi pirolidyno-2,5-dionu, opartymi na strukturach znanych leków przeciwpadaczkowych: lakozamidu, etosuksymidu i lewetyracetamu, prowadzonych w ramach działalności Katedry Chemii Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego UJ-CM. Główną modyfikację strukturalną w syntetyzowanej serii związków stanowiło wprowadzenie fragmentu [4-(benzyloksy)fenylo]metanaminowego, pochodzącego od safinamidu, a także dodatkowego fragmentu aromatycznego (fenylowego), co miało na celu zwiększenie zakresu aktywności przeciwdrgawkowej nowych pochodnych.Realizując założenia niniejszej pracy magisterskiej przeprowadzono kilkuetapowe postępowanie syntetyczne, wykorzystujące reakcje O-alkilacji, redukcji oraz tworzenia amidów. Pozwoliło to na otrzymanie biblioteki dziesięciu nowych pochodnych 2-(2,5-dioksopirolidyn-1-ylo)-fenyloacetamidu. Czystość półproduktów i związków finalnych oceniano z zastosowaniem technik chromatograficznych, z kolei ich struktura została potwierdzona poprzez analizę widm protonowego rezonansu jądrowego (1H NMR) oraz magnetycznego rezonansu jądrowego węgla (13C NMR). Otrzymane związki są aktualnie badane w ramach wstępnych badań farmakologicznych w kierunku ich aktywności przeciwdrgawkowej w testach maksymalnego wstrząsu elektrycznego (MES), drgawkach wywołanych podskórnym podaniem pentylenetrazolu (scPTZ), jak i modelu drgawek 6 Hz (32 mA i 44 mA).
dc.affiliationpl
Wydział Farmaceutyczny
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kamiński, Krzysztof - 129989
dc.contributor.authorpl
Sojka, Martyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WFOAM2
dc.contributor.reviewerpl
Kamiński, Krzysztof - 129989
dc.contributor.reviewerpl
Zagórska, Agnieszka
dc.date.accessioned
2020-07-27T13:21:50Z
dc.date.available
2020-07-27T13:21:50Z
dc.date.submittedpl
2018-07-09
dc.fieldofstudypl
farmacja
dc.identifier.apdpl
diploma-120617-180385
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/225339
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
hybrid compounds, pyrrolidin-2,5-dion, safinamide, anticonvulsant activity, antinociceptive activity, organic synthesis
dc.subject.plpl
związki hybrydowe, pirolidyno-2,5-dion, safinamid, aktywność przeciwdrgawkowa, aktywność przeciwbólowa, synteza organiczna
dc.titlepl
Związki hybrydowe pochodne 2-(2,5-dioksopirolidyn-1-ylo)-fenyloacetamidu o działaniu przeciwdrgawkowym i przeciwbólowym w badaniach przedklinicznych
dc.title.alternativepl
Hybrid compounds, 2-(2,5-dioxopyrrolidin-1-yl)-phenylacetamide derivatives with anticonvulsant and antinociceptive activity in preclinical trials
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Warsaw
2
Wroclaw
2
Boardman
1
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Katowice
1
Krakow
1
Krosno
1
Lodz
1
Meknes
1

No access

No Thumbnail Available