Analiza wybranych przepisów rozporządzenia w sprawie Zasad Techniki Prawodawczej

master
dc.abstract.enThe subject of the study is a discussion of selected provisions of the Regulation on Principles of Legislative Technique, as well as general information about it and the historical context of the establishment of the PIT in Poland. The analysis of the provisions is made on the basis of the Ordinance of the Prime Minister of June 20, 2002 on "Principles of Legislative Technique. The most important purpose of the work is to analyze the Ordinance and its individual key provisions. The second purpose of this work is to present the issue of the applicability of ZTP in local acts of law. the purpose of the work was largely determined by the nature of the sources used.pl
dc.abstract.plPrzedmiotem opracowania jest omówienie wybranych przepisów rozporządzenia w sprawie Zasad Techniki Prawodawczej, a także informację ogólne na jego temat oraz kontekst historyczny powstania ZTP w Polsce. Analiza przepisów jest dokonana na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej. Najważniejszym celem pracy jest analiza rozporządzenia oraz jego poszczególnych najważniejszych przepisów. Drugim celem niniejszej pracy jest przedstawienie kwestii obowiązywania ZTP w aktach prawa miejscowego. cel pracy został w dużej mierze zdeterminowany przez charakter wykorzystanych źródeł.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorPłeszka, Krzysztof - 131455 pl
dc.contributor.authorWoźniakowska, Martapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerPłeszka, Krzysztof - 131455 pl
dc.contributor.reviewerAraszkiewicz, Michał - 134836 pl
dc.date.accessioned2023-09-22T21:37:34Z
dc.date.available2023-09-22T21:37:34Z
dc.date.submitted2023-09-22pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-168479-258943pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/319635
dc.languagepolpl
dc.subject.enRules of Legislative Technique, validity , regulation, substantive provisions, transitional and adjusting provisions, authorizing provisions, local actspl
dc.subject.plZasady Techniki Prawodawczej, obowiązywanie , rozporządzenie, przepisy merytoryczne, przepisy przejściowe i dostosowujące, przepisy upoważniające, akty prawa miejscowegopl
dc.titleAnaliza wybranych przepisów rozporządzenia w sprawie Zasad Techniki Prawodawczejpl
dc.title.alternativeAnalysis of selected provisions of the Regulation on Principles of Legislative Techniquepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject of the study is a discussion of selected provisions of the Regulation on Principles of Legislative Technique, as well as general information about it and the historical context of the establishment of the PIT in Poland. The analysis of the provisions is made on the basis of the Ordinance of the Prime Minister of June 20, 2002 on "Principles of Legislative Technique. The most important purpose of the work is to analyze the Ordinance and its individual key provisions. The second purpose of this work is to present the issue of the applicability of ZTP in local acts of law. the purpose of the work was largely determined by the nature of the sources used.
dc.abstract.plpl
Przedmiotem opracowania jest omówienie wybranych przepisów rozporządzenia w sprawie Zasad Techniki Prawodawczej, a także informację ogólne na jego temat oraz kontekst historyczny powstania ZTP w Polsce. Analiza przepisów jest dokonana na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej. Najważniejszym celem pracy jest analiza rozporządzenia oraz jego poszczególnych najważniejszych przepisów. Drugim celem niniejszej pracy jest przedstawienie kwestii obowiązywania ZTP w aktach prawa miejscowego. cel pracy został w dużej mierze zdeterminowany przez charakter wykorzystanych źródeł.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Płeszka, Krzysztof - 131455
dc.contributor.authorpl
Woźniakowska, Marta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Płeszka, Krzysztof - 131455
dc.contributor.reviewerpl
Araszkiewicz, Michał - 134836
dc.date.accessioned
2023-09-22T21:37:34Z
dc.date.available
2023-09-22T21:37:34Z
dc.date.submittedpl
2023-09-22
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-168479-258943
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/319635
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Rules of Legislative Technique, validity , regulation, substantive provisions, transitional and adjusting provisions, authorizing provisions, local acts
dc.subject.plpl
Zasady Techniki Prawodawczej, obowiązywanie , rozporządzenie, przepisy merytoryczne, przepisy przejściowe i dostosowujące, przepisy upoważniające, akty prawa miejscowego
dc.titlepl
Analiza wybranych przepisów rozporządzenia w sprawie Zasad Techniki Prawodawczej
dc.title.alternativepl
Analysis of selected provisions of the Regulation on Principles of Legislative Technique
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
2
Views per month
Views per city
Gdansk
1

No access

No Thumbnail Available
Collections