Populizm penalny - Cechy zjawiska i jego przejawy w polskim systemie prawnym od wejścia w życie kodeksu karnego z 1997 roku

master
dc.abstract.enSummary The following work "Penal populism - characteristics of the phenomenon and its manifestations in the Polish legal system since the enactment of the Penal Code in 1997" deals with the subject of the impact of a specific type of populism on the construction of criminal law provisions and criminal policies of the state. The aim of the work is to theoretically specify and describe the specific features of the phenomenon.First chapter of the work is a compendium of knowledge about the phenomenon of penal populism. This section lists the entities (politicians, media) involved in the process of its creation, with an indication of their characteristic behaviors and features. Then, a description of the linguistic and stylistic plane used to construct the provisions of criminal law, burdened with populist and penal overtones, was presented. The presented theoretical analysis is created to allow easier and faster identification of the phenomenon at an early stage of its occurrence, which is supposed to lead to its more efficient elimination.The next part of the work presents four examples of the occurrence of the penal populism phenomenon in the Polish legal system. The selection of the sample was established in a way that presents the variety of protected legal interests that may become the target of an attack by penal populism.The last part of the study presents potential methods of counteracting the occurrence of the phenomenon presented in a theoretical manner. In order to identify the best countermeasures to stop the spread of populism, the methods have been divided symmetrically to the factors listed in First chapter (social, political, media and legislative).The work is a source of knowledge about the phenomenon. It was written based on source materials from scientific literature, specialist journals and information available on the Internet.To sum up, in accordance with the assumptions adopted in the work, the phenomenon of penal populism was assessed as negative, having an adverse effect on the provisions of criminal law and the way of creating criminal policy.pl
dc.abstract.plStreszczenie Poniższa praca „Populizm penalny- Cechy zjawiska i jego przejawy w polskim systemie prawnym od wejścia w życie kodeksu karnego z 1997 roku” zajmuje się tematyką dotyczącą wpływu specyficznej odmiany populizmu na konstruowania przepisów prawa karnego i polityki kryminalne państwa. Celem pracy jest teoretyczne wyszczególnienie i opisanie konkretnych cech zjawiska oraz wskazanie potencjalnych sposobów przeciwdziałania jego występowaniu. Rozdział I pracy stanowi kompendium wiedzy o powstawaniu zjawiska populizmu penalnego. W tej części wyszczególnione zostały podmioty (politycy, media) zaangażowane w proces jego tworzenia z wskazaniem charakterystycznych dla nich zachowań i cech. Następnie zaprezentowany został opis płaszczyzny językowej i stylistycznej służącej do konstruowania przepisów prawa karnego, obarczonych populistyczno-penalnym wydźwiękiem. Zaprezentowana analiza teoretyczna ma pozwolić na łatwiejszą i szybszą identyfikację zjawiska na wczesnym etapie jego występowania, co w założeniu ma doprowadzić do jego sprawniejszego zniwelowania. Kolejna część pracy przedstawia ewaluację czterech przykładów występowania zjawiska populizmu penalnego w polskim systemie prawnym. Do celów badawczych posłużono się analizą porównawczą wybranych nowelizacji ustawy Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 roku. Na podstawie wybranych interpretacji, zostały wyszczególnione cechy zjawiska charakterystyczne dla polskiego porządku prawnego. Dobór próby został ustalony w sposób prezentujący różnorodność chronionych dóbr prawnych które mogą stać się celem ataku populizmu penalnego. Zadaniem nowelizacji wyszczególnionych w rozdziale II jest przykładowa, prezencja przypadków występowania zjawiska w praktyce.Ostatnia część opracowania dotyczy potencjalnych sposobów przeciwdziałania występowaniu zjawiska ujętych w sposób teoretyczny. W celu wskazania najlepszych środków zaradczych mających powstrzymywać rozprzestrzenienie się populizmu, metody zostały podzielone w sposób symetryczny do czynników wyszczególnionych w rozdziale I (społeczne, polityczne, medialne i legislacyjno- prawne).Praca stanowi źródło wiedzy o zjawisku. Została napisana w oparciu o materiały źródłowe z literatury naukowej, czasopism specjalistycznych oraz informacji dostępnych w Internecie.Zgodnie z założeniami przyjętymi w pracy, zjawisko populizmu penalnego ocenione zostało jako negatywne, wpływające w sposób niekorzystny na przepisy prawa karnego oraz sposób kreowanie polityki kryminalnej.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorĆwiąkalski, Zbigniew - 127681 pl
dc.contributor.authorJeziorny, Izabellapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerĆwiąkalski, Zbigniew - 127681 pl
dc.contributor.reviewerRaglewski, Janusz - 131626 pl
dc.date.accessioned2023-07-10T22:15:42Z
dc.date.available2023-07-10T22:15:42Z
dc.date.submitted2023-07-07pl
dc.fieldofstudyprawopl
dc.identifier.apddiploma-167921-260036pl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/315334
dc.languagepolpl
dc.subject.enpopulizm penalny, media, politics, moral panic, civil society, features of phenomenonpl
dc.subject.plpopulizm penalny, media, polityka, panika moralna, społeczeństwo obywatelskie, cechy zjawiskapl
dc.titlePopulizm penalny - Cechy zjawiska i jego przejawy w polskim systemie prawnym od wejścia w życie kodeksu karnego z 1997 rokupl
dc.title.alternativePenal Populism- characteristics of the phenomenon and its manifestations in the Polish legal system since the enactment of the Penal Code in 1997"pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Summary The following work "Penal populism - characteristics of the phenomenon and its manifestations in the Polish legal system since the enactment of the Penal Code in 1997" deals with the subject of the impact of a specific type of populism on the construction of criminal law provisions and criminal policies of the state. The aim of the work is to theoretically specify and describe the specific features of the phenomenon.First chapter of the work is a compendium of knowledge about the phenomenon of penal populism. This section lists the entities (politicians, media) involved in the process of its creation, with an indication of their characteristic behaviors and features. Then, a description of the linguistic and stylistic plane used to construct the provisions of criminal law, burdened with populist and penal overtones, was presented. The presented theoretical analysis is created to allow easier and faster identification of the phenomenon at an early stage of its occurrence, which is supposed to lead to its more efficient elimination.The next part of the work presents four examples of the occurrence of the penal populism phenomenon in the Polish legal system. The selection of the sample was established in a way that presents the variety of protected legal interests that may become the target of an attack by penal populism.The last part of the study presents potential methods of counteracting the occurrence of the phenomenon presented in a theoretical manner. In order to identify the best countermeasures to stop the spread of populism, the methods have been divided symmetrically to the factors listed in First chapter (social, political, media and legislative).The work is a source of knowledge about the phenomenon. It was written based on source materials from scientific literature, specialist journals and information available on the Internet.To sum up, in accordance with the assumptions adopted in the work, the phenomenon of penal populism was assessed as negative, having an adverse effect on the provisions of criminal law and the way of creating criminal policy.
dc.abstract.plpl
Streszczenie Poniższa praca „Populizm penalny- Cechy zjawiska i jego przejawy w polskim systemie prawnym od wejścia w życie kodeksu karnego z 1997 roku” zajmuje się tematyką dotyczącą wpływu specyficznej odmiany populizmu na konstruowania przepisów prawa karnego i polityki kryminalne państwa. Celem pracy jest teoretyczne wyszczególnienie i opisanie konkretnych cech zjawiska oraz wskazanie potencjalnych sposobów przeciwdziałania jego występowaniu. Rozdział I pracy stanowi kompendium wiedzy o powstawaniu zjawiska populizmu penalnego. W tej części wyszczególnione zostały podmioty (politycy, media) zaangażowane w proces jego tworzenia z wskazaniem charakterystycznych dla nich zachowań i cech. Następnie zaprezentowany został opis płaszczyzny językowej i stylistycznej służącej do konstruowania przepisów prawa karnego, obarczonych populistyczno-penalnym wydźwiękiem. Zaprezentowana analiza teoretyczna ma pozwolić na łatwiejszą i szybszą identyfikację zjawiska na wczesnym etapie jego występowania, co w założeniu ma doprowadzić do jego sprawniejszego zniwelowania. Kolejna część pracy przedstawia ewaluację czterech przykładów występowania zjawiska populizmu penalnego w polskim systemie prawnym. Do celów badawczych posłużono się analizą porównawczą wybranych nowelizacji ustawy Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 roku. Na podstawie wybranych interpretacji, zostały wyszczególnione cechy zjawiska charakterystyczne dla polskiego porządku prawnego. Dobór próby został ustalony w sposób prezentujący różnorodność chronionych dóbr prawnych które mogą stać się celem ataku populizmu penalnego. Zadaniem nowelizacji wyszczególnionych w rozdziale II jest przykładowa, prezencja przypadków występowania zjawiska w praktyce.Ostatnia część opracowania dotyczy potencjalnych sposobów przeciwdziałania występowaniu zjawiska ujętych w sposób teoretyczny. W celu wskazania najlepszych środków zaradczych mających powstrzymywać rozprzestrzenienie się populizmu, metody zostały podzielone w sposób symetryczny do czynników wyszczególnionych w rozdziale I (społeczne, polityczne, medialne i legislacyjno- prawne).Praca stanowi źródło wiedzy o zjawisku. Została napisana w oparciu o materiały źródłowe z literatury naukowej, czasopism specjalistycznych oraz informacji dostępnych w Internecie.Zgodnie z założeniami przyjętymi w pracy, zjawisko populizmu penalnego ocenione zostało jako negatywne, wpływające w sposób niekorzystny na przepisy prawa karnego oraz sposób kreowanie polityki kryminalnej.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Ćwiąkalski, Zbigniew - 127681
dc.contributor.authorpl
Jeziorny, Izabella
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Ćwiąkalski, Zbigniew - 127681
dc.contributor.reviewerpl
Raglewski, Janusz - 131626
dc.date.accessioned
2023-07-10T22:15:42Z
dc.date.available
2023-07-10T22:15:42Z
dc.date.submittedpl
2023-07-07
dc.fieldofstudypl
prawo
dc.identifier.apdpl
diploma-167921-260036
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/315334
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
populizm penalny, media, politics, moral panic, civil society, features of phenomenon
dc.subject.plpl
populizm penalny, media, polityka, panika moralna, społeczeństwo obywatelskie, cechy zjawiska
dc.titlepl
Populizm penalny - Cechy zjawiska i jego przejawy w polskim systemie prawnym od wejścia w życie kodeksu karnego z 1997 roku
dc.title.alternativepl
Penal Populism- characteristics of the phenomenon and its manifestations in the Polish legal system since the enactment of the Penal Code in 1997"
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
9
Views per month
Views per city
Krakow
2
Wola Lubecka
2
Wroclaw
2

No access

No Thumbnail Available
Collections