Inspiracje niderlandzkie w malarstwie włoskim XV stulecia.

licenciate
dc.abstract.en"Netherlandish inspirations in the fifteenth century Italian painting"The aim of my work, entitled a Netherlandish inspirations in the fifteenth century Italian painting detailed analysis of selected works of art, in order to demonstrate the interaction between Italian art, especially the center of Florence and the Netherlands, mainly based on foreign literature.In the first chapter, has been discussed outline political, economic, social and historical situation in Italy and the Netherlands.In the second chapter, presents the phenomenon of Netherlands art, represented mainly by Jan van Eyck, Petrus Christus, Dirk Bouts, Hans Memling, Rogier van der Weyden, Hugo van der Goes.In the third chapter, is presented as an example the development of art and the Netherlands and Italy including artistic activity and the changing interests and inspiration, especially those that have brought the two countries.The last chapter focuses on the essential topic of work, namely the analysis of works of art selected artists of Italy and the Netherlands and their mutual influences and interactions in the selection of topics, techniques and shown how to invent characters.pl
dc.abstract.plCelem mojej pracy zatytułowanej Inspiracje niderlandzkie w malarstwie włoskim XV stulecia jest szczegółowa analiza wybranych dzieł malarskich, w celu udowodnienia wzajemnych oddziaływań pomiędzy sztuką włoską, szczególnie ośrodkiem we Florencji a niderlandzką, głównie w oparciu o literaturę zagraniczną. W rozdziale pierwszym, został omówiony zarys politycznej, ekonomicznej, społecznej i historycznej sytuacji we Włoszech i Niderlandach. Ponadto, omówiona jest gospodarka oraz handel pomiędzy obydwoma krajami, wpływając na rozwój sztuki. Założeniem przyjętym podczas powstawania tego rozdziału było, aby żaden z dwóch wymiarów funkcjonowania importu artystycznego nie został pominięty – ponieważ razem tworzą one zjawisko transferu kulturowego.Kolejny rozdział skupia się na ukazaniu fenomenu sztuki niderlandzkiej reprezentowanej przede wszystkim przez: Jana van Eycka, Petrusa Christusa, Dirka Boutsa, Hansa Memlinga, Rogiera van der Weydena, Huga van der Goesa. W rozdziale trzecim, prezentowany jest rozwój sztuki na przykładzie Italii i Niderlandów z uwzględnieniem artystycznej działalności oraz zmieniających się zainteresowań i inspiracji, zwłaszcza tych, które zbliżyły obydwa kraje. Dokładna analiza na podstawie materiałów źródłowych (XV – wiecznych tekstów), autorstwa ówczesnych kronikarzy oraz interpretatorów, przyczyniła się do znaczącego poszerzenia zasobu wiedzy na temat artystów. Ostatni rozdział skupia się na zasadniczym temacie pracy, czyli na analizie dzieł malarskich wybranych artystów Włoch i Niderlandów oraz na ich wzajemnych inspiracjach i oddziaływaniach w wyborze tematyki, techniki oraz sposobie wyobrażania przedstawionych postaci.pl
dc.affiliationWydział Historycznypl
dc.contributor.advisorWalczak, Marek - 132516 pl
dc.contributor.authorBasista, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WH3pl
dc.contributor.reviewerBetlej, Andrzej - 127289 pl
dc.contributor.reviewerWalczak, Marek - 132516 pl
dc.date.accessioned2020-07-24T07:59:23Z
dc.date.available2020-07-24T07:59:23Z
dc.date.submitted2012-07-03pl
dc.fieldofstudymediteraneistykapl
dc.identifier.apddiploma-66601-99830pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180073
dc.languagepolpl
dc.subject.enpainting, Netherlands, Italy, Florence, renaissancepl
dc.subject.plmalarstwo, renesans, Niderlandy, Włochy, Florencjapl
dc.titleInspiracje niderlandzkie w malarstwie włoskim XV stulecia.pl
dc.title.alternativeNetherlandish inspirations in the fifteenth century Italian paintingpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
"Netherlandish inspirations in the fifteenth century Italian painting"The aim of my work, entitled a Netherlandish inspirations in the fifteenth century Italian painting detailed analysis of selected works of art, in order to demonstrate the interaction between Italian art, especially the center of Florence and the Netherlands, mainly based on foreign literature.In the first chapter, has been discussed outline political, economic, social and historical situation in Italy and the Netherlands.In the second chapter, presents the phenomenon of Netherlands art, represented mainly by Jan van Eyck, Petrus Christus, Dirk Bouts, Hans Memling, Rogier van der Weyden, Hugo van der Goes.In the third chapter, is presented as an example the development of art and the Netherlands and Italy including artistic activity and the changing interests and inspiration, especially those that have brought the two countries.The last chapter focuses on the essential topic of work, namely the analysis of works of art selected artists of Italy and the Netherlands and their mutual influences and interactions in the selection of topics, techniques and shown how to invent characters.
dc.abstract.plpl
Celem mojej pracy zatytułowanej Inspiracje niderlandzkie w malarstwie włoskim XV stulecia jest szczegółowa analiza wybranych dzieł malarskich, w celu udowodnienia wzajemnych oddziaływań pomiędzy sztuką włoską, szczególnie ośrodkiem we Florencji a niderlandzką, głównie w oparciu o literaturę zagraniczną. W rozdziale pierwszym, został omówiony zarys politycznej, ekonomicznej, społecznej i historycznej sytuacji we Włoszech i Niderlandach. Ponadto, omówiona jest gospodarka oraz handel pomiędzy obydwoma krajami, wpływając na rozwój sztuki. Założeniem przyjętym podczas powstawania tego rozdziału było, aby żaden z dwóch wymiarów funkcjonowania importu artystycznego nie został pominięty – ponieważ razem tworzą one zjawisko transferu kulturowego.Kolejny rozdział skupia się na ukazaniu fenomenu sztuki niderlandzkiej reprezentowanej przede wszystkim przez: Jana van Eycka, Petrusa Christusa, Dirka Boutsa, Hansa Memlinga, Rogiera van der Weydena, Huga van der Goesa. W rozdziale trzecim, prezentowany jest rozwój sztuki na przykładzie Italii i Niderlandów z uwzględnieniem artystycznej działalności oraz zmieniających się zainteresowań i inspiracji, zwłaszcza tych, które zbliżyły obydwa kraje. Dokładna analiza na podstawie materiałów źródłowych (XV – wiecznych tekstów), autorstwa ówczesnych kronikarzy oraz interpretatorów, przyczyniła się do znaczącego poszerzenia zasobu wiedzy na temat artystów. Ostatni rozdział skupia się na zasadniczym temacie pracy, czyli na analizie dzieł malarskich wybranych artystów Włoch i Niderlandów oraz na ich wzajemnych inspiracjach i oddziaływaniach w wyborze tematyki, techniki oraz sposobie wyobrażania przedstawionych postaci.
dc.affiliationpl
Wydział Historyczny
dc.contributor.advisorpl
Walczak, Marek - 132516
dc.contributor.authorpl
Basista, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WH3
dc.contributor.reviewerpl
Betlej, Andrzej - 127289
dc.contributor.reviewerpl
Walczak, Marek - 132516
dc.date.accessioned
2020-07-24T07:59:23Z
dc.date.available
2020-07-24T07:59:23Z
dc.date.submittedpl
2012-07-03
dc.fieldofstudypl
mediteraneistyka
dc.identifier.apdpl
diploma-66601-99830
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/180073
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
painting, Netherlands, Italy, Florence, renaissance
dc.subject.plpl
malarstwo, renesans, Niderlandy, Włochy, Florencja
dc.titlepl
Inspiracje niderlandzkie w malarstwie włoskim XV stulecia.
dc.title.alternativepl
Netherlandish inspirations in the fifteenth century Italian painting
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
5
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Bydgoszcz
1
Dublin
1
Shanghai
1

No access

No Thumbnail Available