Analiza wybranych parametrów jakości gamet żeńskich myszy we wsobnych szczepach rekombinacyjnych CBxE.

master
dc.abstract.enIn this study fertilization efficiency in vivo in mice from CBxE71 and CBxE74 recombinant inbred strains obtained from the cross of CBA/Kw females with KE males was analyzed, as well as the rapidity of the cumulus oophorus dispersion and the zona pellucida digestion using proteolytic enzymes (hialuronidase and α-chymotrypsin - respectively). For each investigated character, recombinant inbred strains could be classified into three categories: CBA-like, KE-like and intermediate. In CBxE71 females the fertilization efficiency was a 100%, both with CBxE males and with Outbred males matings. Supplementary spermatozoa were observed in 2% of fertilized eggs when female from CBxE71 was mated with CBxE71 male, none supplementary spermatozoa were observed in matings with Outbred males. CBxE71 mice were CBA-like in respect to fertilization efficiency. Rapidity of cumulus oophorus dispersal in CBxE71 mice was not significantly different from KE mice. The rapidity of zona pellucida dissolution in this strain was intermediate comparing to both parental strains.Rapidity of cumulus oophorus dispersal in CBxE74 mice was not significantly different from CBA mice, while females CBxE74 were intermediate to both progenitor strains with respect to rapidity of zona pellucida dissolution.pl
dc.abstract.otherW obecnej pracy analizowano zdolność do zapłodnienia w warunkach in vivo myszy ze szczepów wsobnych rekombinacyjnych CBxE71 i CBxE74 pochodzących ze skrzyżowania szczepów CBA/Kw i KE oraz sprawdzano wrażliwość komórek wieńca promienistego i osłony przejrzystej na działanie enzymów proteolitycznych (hialuronidazy i α-chymotrypsyny). Pod względem badanych cech szczepy rekombinacyjne można podzielić na CBA – podobne, KE – podobne albo wykazujące wartości pośrednie w stosunku do obu szczepów rodzicielskich.Samice ze szczepu CBxE71 wykazywały wysoką wydajność zapłodnienia (100%) zarówno w kojarzeniach z samcami własnego szczepu jak i samcami ze szczepu Outbred. Dodatkowe plemniki w zapłodnionych komórkach jajowych obserwowano wyłącznie w kojarzeniach wewnątrzszczepowych (w 2% jaj). Pod względem efektywności zapłodnienia samice CBxE71 były CBA-podobne. Pod względem tempa rozpraszania komórek granulozy ten szczep rekombinacyjny nie różnił się od szczepu KE, zaś pod względem tempa rozpuszczania osłon przejrzystych samice wykazywały wartości pośrednie w porównaniu do obu szczepów rodzicielskich.U samic CBxE74 wykazano brak istotnych statystycznie różnic pod względem tempa rozpraszania komórek granulozy w porównaniu z samicami ze szczepu CBA, pod względem tempa rozpuszczania osłon przejrzystych samice wykazywały wartości pośrednie w porównaniu do obu szczepów rodzicielskich.pl
dc.affiliationWydział Biologiipl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorŚliz, Barbara - 132322 pl
dc.contributor.authorWerens, Elżbietapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WBNOZpl
dc.contributor.reviewerPolański, Zbigniew - 131495 pl
dc.contributor.reviewerŚliz, Barbara - 132322 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T18:46:42Z
dc.date.available2020-07-14T18:46:42Z
dc.date.submitted2011-06-28pl
dc.fieldofstudygenetyka i biologia rozrodupl
dc.fieldofstudybiologiapl
dc.identifier.apddiploma-55442-55288pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170277
dc.subject.encumulus oophorus, fertilization efficiency, recombinant inbred strains, zona pellucidapl
dc.subject.otherefektywność zapłodnienia, komórki folikularne, osłona przejrzysta, rekombinacyjne szczepy wsobnepl
dc.titleAnaliza wybranych parametrów jakości gamet żeńskich myszy we wsobnych szczepach rekombinacyjnych CBxE.pl
dc.title.alternativeAnalysis of selected parameters of mice oocytes quality in recombinant inbred strains CBxEpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this study fertilization efficiency in vivo in mice from CBxE71 and CBxE74 recombinant inbred strains obtained from the cross of CBA/Kw females with KE males was analyzed, as well as the rapidity of the cumulus oophorus dispersion and the zona pellucida digestion using proteolytic enzymes (hialuronidase and α-chymotrypsin - respectively). For each investigated character, recombinant inbred strains could be classified into three categories: CBA-like, KE-like and intermediate. In CBxE71 females the fertilization efficiency was a 100%, both with CBxE males and with Outbred males matings. Supplementary spermatozoa were observed in 2% of fertilized eggs when female from CBxE71 was mated with CBxE71 male, none supplementary spermatozoa were observed in matings with Outbred males. CBxE71 mice were CBA-like in respect to fertilization efficiency. Rapidity of cumulus oophorus dispersal in CBxE71 mice was not significantly different from KE mice. The rapidity of zona pellucida dissolution in this strain was intermediate comparing to both parental strains.Rapidity of cumulus oophorus dispersal in CBxE74 mice was not significantly different from CBA mice, while females CBxE74 were intermediate to both progenitor strains with respect to rapidity of zona pellucida dissolution.
dc.abstract.otherpl
W obecnej pracy analizowano zdolność do zapłodnienia w warunkach in vivo myszy ze szczepów wsobnych rekombinacyjnych CBxE71 i CBxE74 pochodzących ze skrzyżowania szczepów CBA/Kw i KE oraz sprawdzano wrażliwość komórek wieńca promienistego i osłony przejrzystej na działanie enzymów proteolitycznych (hialuronidazy i α-chymotrypsyny). Pod względem badanych cech szczepy rekombinacyjne można podzielić na CBA – podobne, KE – podobne albo wykazujące wartości pośrednie w stosunku do obu szczepów rodzicielskich.Samice ze szczepu CBxE71 wykazywały wysoką wydajność zapłodnienia (100%) zarówno w kojarzeniach z samcami własnego szczepu jak i samcami ze szczepu Outbred. Dodatkowe plemniki w zapłodnionych komórkach jajowych obserwowano wyłącznie w kojarzeniach wewnątrzszczepowych (w 2% jaj). Pod względem efektywności zapłodnienia samice CBxE71 były CBA-podobne. Pod względem tempa rozpraszania komórek granulozy ten szczep rekombinacyjny nie różnił się od szczepu KE, zaś pod względem tempa rozpuszczania osłon przejrzystych samice wykazywały wartości pośrednie w porównaniu do obu szczepów rodzicielskich.U samic CBxE74 wykazano brak istotnych statystycznie różnic pod względem tempa rozpraszania komórek granulozy w porównaniu z samicami ze szczepu CBA, pod względem tempa rozpuszczania osłon przejrzystych samice wykazywały wartości pośrednie w porównaniu do obu szczepów rodzicielskich.
dc.affiliationpl
Wydział Biologii
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Śliz, Barbara - 132322
dc.contributor.authorpl
Werens, Elżbieta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WBNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Polański, Zbigniew - 131495
dc.contributor.reviewerpl
Śliz, Barbara - 132322
dc.date.accessioned
2020-07-14T18:46:42Z
dc.date.available
2020-07-14T18:46:42Z
dc.date.submittedpl
2011-06-28
dc.fieldofstudypl
genetyka i biologia rozrodu
dc.fieldofstudypl
biologia
dc.identifier.apdpl
diploma-55442-55288
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170277
dc.subject.enpl
cumulus oophorus, fertilization efficiency, recombinant inbred strains, zona pellucida
dc.subject.otherpl
efektywność zapłodnienia, komórki folikularne, osłona przejrzysta, rekombinacyjne szczepy wsobne
dc.titlepl
Analiza wybranych parametrów jakości gamet żeńskich myszy we wsobnych szczepach rekombinacyjnych CBxE.
dc.title.alternativepl
Analysis of selected parameters of mice oocytes quality in recombinant inbred strains CBxE
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Dublin
4
Wroclaw
2
Krakow
1
Sofia
1

No access

No Thumbnail Available