Wpływ komunikacji na zdolność organizacji pozarządowej do współpracy z innymi podmiotami

licenciate
dc.abstract.enThe purpose of the work is to examine and discuss issues related to the impact ofcommunication on the cooperation of a non-governmental organization to cooperate with other entities. Inparticular, the entire process and communication scheme was analyzed in the organization ofthe Society of Children's Friends. A survey questionnaire was used for this purpose, whichallowed the results to be collected and conclusions drawn from them, and recommendationsmade to improve the discussed process. The research was conducted in a remote form using aGoogle survey, but the results are reliable and specific. They show that communication has asignificant impact on the cooperation of an NGO with its partners, moreover, TPD employeesare aware of this, which undoubtedly constitutes additional value for the entire organization.Communication is one of the most important processes for almost every institution and has animpact on many aspects of its activities, so it should be given a lot of attention and try toconstantly improve it and listen to those who have the greatest contact with it.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest zbadanie i omówienie problematyki związanej z wpływem komunikacji nawspółpracę organizacji pozarządowej z innymi podmiotami. W szczególności przeanalizowano całyproces i schemat komunikowania się w organizacji Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Użyto wtym celu kwestionariusz ankiety, który pozwolił na zgromadzenie wyników i wyciagnięcie znich wniosków oraz stworzenie rekomendacji w celu usprawnienia omawianego procesu.Badania zostały przeprowadzone w formie zdalnej za pomocą ankiety google, mimo to wynikisą rzetelne i konkretne. Wynika z nich, że komunikacja ma znaczący wpływ na współpracęorganizacji pozarządowej z jej partnerami, co więcej pracownicy TPD są tego świadomi coniewątpliwie stanowi dodatkową wartość dla całej organizacji. Komunikacja jest jednym zważniejszych procesów dla niemalże każdej instytucji i ma wpływ na wiele aspektów jejdziałalności, dlatego należy jej poświęcać dużo uwagi i starać się ciągle ją ulepszać i słuchaćtych, którzy mają z nią największą styczność.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.contributor.advisorKarna, Wioleta - 128674 pl
dc.contributor.authorLampa, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerKarna, Wioleta - 128674 pl
dc.contributor.reviewerDorczak, Roman - 127750 pl
dc.date.accessioned2020-07-28T06:10:49Z
dc.date.available2020-07-28T06:10:49Z
dc.date.submitted2020-06-25pl
dc.fieldofstudyzarządzanie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-140636-245942pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240732
dc.languagepolpl
dc.subject.enKEY WORDS: COMMUNICATION, COOPERATION, NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONpl
dc.subject.plSŁOWA KLUCZOWE: KOMUNIKACJA, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, WSPÓŁPRACApl
dc.titleWpływ komunikacji na zdolność organizacji pozarządowej do współpracy z innymi podmiotamipl
dc.title.alternativeImpact of communication on the ability of a non-governmental organization to cooperate with other entitiespl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of the work is to examine and discuss issues related to the impact ofcommunication on the cooperation of a non-governmental organization to cooperate with other entities. Inparticular, the entire process and communication scheme was analyzed in the organization ofthe Society of Children's Friends. A survey questionnaire was used for this purpose, whichallowed the results to be collected and conclusions drawn from them, and recommendationsmade to improve the discussed process. The research was conducted in a remote form using aGoogle survey, but the results are reliable and specific. They show that communication has asignificant impact on the cooperation of an NGO with its partners, moreover, TPD employeesare aware of this, which undoubtedly constitutes additional value for the entire organization.Communication is one of the most important processes for almost every institution and has animpact on many aspects of its activities, so it should be given a lot of attention and try toconstantly improve it and listen to those who have the greatest contact with it.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest zbadanie i omówienie problematyki związanej z wpływem komunikacji nawspółpracę organizacji pozarządowej z innymi podmiotami. W szczególności przeanalizowano całyproces i schemat komunikowania się w organizacji Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Użyto wtym celu kwestionariusz ankiety, który pozwolił na zgromadzenie wyników i wyciagnięcie znich wniosków oraz stworzenie rekomendacji w celu usprawnienia omawianego procesu.Badania zostały przeprowadzone w formie zdalnej za pomocą ankiety google, mimo to wynikisą rzetelne i konkretne. Wynika z nich, że komunikacja ma znaczący wpływ na współpracęorganizacji pozarządowej z jej partnerami, co więcej pracownicy TPD są tego świadomi coniewątpliwie stanowi dodatkową wartość dla całej organizacji. Komunikacja jest jednym zważniejszych procesów dla niemalże każdej instytucji i ma wpływ na wiele aspektów jejdziałalności, dlatego należy jej poświęcać dużo uwagi i starać się ciągle ją ulepszać i słuchaćtych, którzy mają z nią największą styczność.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.contributor.advisorpl
Karna, Wioleta - 128674
dc.contributor.authorpl
Lampa, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Karna, Wioleta - 128674
dc.contributor.reviewerpl
Dorczak, Roman - 127750
dc.date.accessioned
2020-07-28T06:10:49Z
dc.date.available
2020-07-28T06:10:49Z
dc.date.submittedpl
2020-06-25
dc.fieldofstudypl
zarządzanie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-140636-245942
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/240732
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
KEY WORDS: COMMUNICATION, COOPERATION, NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION
dc.subject.plpl
SŁOWA KLUCZOWE: KOMUNIKACJA, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, WSPÓŁPRACA
dc.titlepl
Wpływ komunikacji na zdolność organizacji pozarządowej do współpracy z innymi podmiotami
dc.title.alternativepl
Impact of communication on the ability of a non-governmental organization to cooperate with other entities
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Dublin
3
Ruda Śląska
3
Krakow
2
Wroclaw
2
Kurnatowice
1
Żory
1

No access

No Thumbnail Available