Teatr Łaźnia Nowa 2004-2010 - współczesna instytucja kultury

master
dc.abstract.enThe work "The Łaźnia Nowa Theatre 2004-2010 - modern cultural institution" includes five year activity of the theatre founded by Bartosz Szydłowski. The first part is dedicated to creating cultural institution in Poland after 1989. I mentioned some legal ground regulating issues related to constitute new venues. The information given are related to the Laznia Nowa Theatre. I quoted from the Theatre Statues which is the base of its activity. In the first chapter I also described the way of organization the venue and the work in the Laznia Nowa Theatre: the space, the stages, the employees, the work schedule, promotion, spectators and the location. The following chapter includes social activity of the theatre. Here I engaged the issue of involving amateur actors in the performances. Then I described other activities for the local society. Chapter three represents the artistic activity, I named and described all the productions of Laznia Nowa from 2004 to 2010. I wrote about the theatre as about the institution organizing festivals, periodic national and international events. I enclosed two appendixes: the most important dates in the history of Laznia Nowa and selection of the photographs of the theatre, performances and other events. The work hereby had an aim of making an outline of a modern cultural institution taking Laznia Nowa as an example.pl
dc.abstract.otherPraca pt. „Teatr Łaźnia Nowa 2004-2010 – współczesna instytucja kultury” obejmuje 5 lat działalności założonego przez Bartosza Szydłowskiego teatru. Pierwszą część poświęciłam powstawaniu instytucji kultury w Polsce po 1989 roku. Wymieniłam w niej podstawy prawne regulujące kwestie związane z powoływaniem nowych placówek. Informacje te odniosłam do Łaźni Nowej, zacytowałam fragmenty Statutu Teatru, który jest podstawą jego działalności. W pierwszym rozdziale opisałam także sposób organizacji miejsca i pracy w Łaźni Nowej: przestrzeń, sceny, pracowników, harmonogram, promocję, widzów i lokalizację. Kolejny rozdział pracy obejmuje społeczną działalność teatru. Podjęłam tu temat angażowania aktorów amatorów do spektakli. Następnie opisałam inne działania na rzecz lokalnej społeczności. Rozdział trzeci stanowi opis działalności artystycznej. Wymieniłam w nim i opisałam wszystkie spektakle które powstały w Łaźni Nowej w latach 2004-2010. Przedstawiłam teatr jako placówkę organizującą festiwale, imprezy cykliczne o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym. Do pracy dołączyłam dwa aneksy. Pierwszy to najważniejsze daty w historii Łaźni Nowej, drugi to wybór zdjęć budynku, ze spektakli oraz innych imprez. Praca miała na celu zarysowanie obrazu współczesnej instytucji kultury na przykładzie Teatru Łaźnia Nowa z Krakowa.pl
dc.affiliationWydział Polonistykipl
dc.contributor.advisorWalaszek, Joanna - 132512 pl
dc.contributor.authorGradkowska, Iwonapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WP4pl
dc.contributor.reviewerKornaś, Tadeusz - 129122 pl
dc.contributor.reviewerWalaszek, Joanna - 132512 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T17:48:59Z
dc.date.available2020-07-20T17:48:59Z
dc.date.submitted2011-10-04pl
dc.fieldofstudyteatrologicznapl
dc.identifier.apddiploma-60766-122086pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174355
dc.subject.enfestival, institution, bathhouse, theatre, socialpl
dc.subject.otherfestiwal, instytucja, łaźnia, teatr, społecznypl
dc.titleTeatr Łaźnia Nowa 2004-2010 - współczesna instytucja kulturypl
dc.title.alternativeThe Łaźnia Nowa Theatre 2004-2010 - modern cultural institutionpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The work "The Łaźnia Nowa Theatre 2004-2010 - modern cultural institution" includes five year activity of the theatre founded by Bartosz Szydłowski. The first part is dedicated to creating cultural institution in Poland after 1989. I mentioned some legal ground regulating issues related to constitute new venues. The information given are related to the Laznia Nowa Theatre. I quoted from the Theatre Statues which is the base of its activity. In the first chapter I also described the way of organization the venue and the work in the Laznia Nowa Theatre: the space, the stages, the employees, the work schedule, promotion, spectators and the location. The following chapter includes social activity of the theatre. Here I engaged the issue of involving amateur actors in the performances. Then I described other activities for the local society. Chapter three represents the artistic activity, I named and described all the productions of Laznia Nowa from 2004 to 2010. I wrote about the theatre as about the institution organizing festivals, periodic national and international events. I enclosed two appendixes: the most important dates in the history of Laznia Nowa and selection of the photographs of the theatre, performances and other events. The work hereby had an aim of making an outline of a modern cultural institution taking Laznia Nowa as an example.
dc.abstract.otherpl
Praca pt. „Teatr Łaźnia Nowa 2004-2010 – współczesna instytucja kultury” obejmuje 5 lat działalności założonego przez Bartosza Szydłowskiego teatru. Pierwszą część poświęciłam powstawaniu instytucji kultury w Polsce po 1989 roku. Wymieniłam w niej podstawy prawne regulujące kwestie związane z powoływaniem nowych placówek. Informacje te odniosłam do Łaźni Nowej, zacytowałam fragmenty Statutu Teatru, który jest podstawą jego działalności. W pierwszym rozdziale opisałam także sposób organizacji miejsca i pracy w Łaźni Nowej: przestrzeń, sceny, pracowników, harmonogram, promocję, widzów i lokalizację. Kolejny rozdział pracy obejmuje społeczną działalność teatru. Podjęłam tu temat angażowania aktorów amatorów do spektakli. Następnie opisałam inne działania na rzecz lokalnej społeczności. Rozdział trzeci stanowi opis działalności artystycznej. Wymieniłam w nim i opisałam wszystkie spektakle które powstały w Łaźni Nowej w latach 2004-2010. Przedstawiłam teatr jako placówkę organizującą festiwale, imprezy cykliczne o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym. Do pracy dołączyłam dwa aneksy. Pierwszy to najważniejsze daty w historii Łaźni Nowej, drugi to wybór zdjęć budynku, ze spektakli oraz innych imprez. Praca miała na celu zarysowanie obrazu współczesnej instytucji kultury na przykładzie Teatru Łaźnia Nowa z Krakowa.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki
dc.contributor.advisorpl
Walaszek, Joanna - 132512
dc.contributor.authorpl
Gradkowska, Iwona
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WP4
dc.contributor.reviewerpl
Kornaś, Tadeusz - 129122
dc.contributor.reviewerpl
Walaszek, Joanna - 132512
dc.date.accessioned
2020-07-20T17:48:59Z
dc.date.available
2020-07-20T17:48:59Z
dc.date.submittedpl
2011-10-04
dc.fieldofstudypl
teatrologiczna
dc.identifier.apdpl
diploma-60766-122086
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174355
dc.subject.enpl
festival, institution, bathhouse, theatre, social
dc.subject.otherpl
festiwal, instytucja, łaźnia, teatr, społeczny
dc.titlepl
Teatr Łaźnia Nowa 2004-2010 - współczesna instytucja kultury
dc.title.alternativepl
The Łaźnia Nowa Theatre 2004-2010 - modern cultural institution
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
6
Views per month
Views per city
Dublin
2
Wroclaw
2
Krakow
1
Poznan
1

No access

No Thumbnail Available